กลุ่ม “สต็อคทูมอร์โรว์” รุกตลาดนักลงทุนรุ่นใหม่ | Techsauce

กลุ่ม “สต็อคทูมอร์โรว์” รุกตลาดนักลงทุนรุ่นใหม่

Stock2morrow

ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป แตกบริษัทรับโอกาสธุรกิจ หวังขยายฐานเพิ่มบริการครบวงจร พร้อมตอกย้ำแนวคิดรูปแบบ Social Enterprise ด้วยการสร้างและพัฒนาสังคมนักลงทุนคุณภาพผ่านแพลตฟอร์ม 3 ธุรกิจใหม่เอาใจนักลงทุนยุควิกฤติดอกเบี้ยต่ำ

นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เปิดมากว่า 10 ปีดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise ที่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ ผ่านการสร้างผลกำไรให้สังคม ด้วยการสร้างและพัฒนาสังคมนักลงทุนคุณภาพให้กับประเทศ ควบคู่ไป โดยในเบื้องต้นที่ดำเนินการนั้นจะเป็นการให้ความรู้และสร้างสังคมคุณภาพด้าน หุ้นนั้นถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดี มีกลุ่มคนเข้ามาพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มคนดังกล่าวก็มีความสนใจที่จะลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

มั่นใจแพลตฟอร์ม 3 ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์นักลงทุนยุควิกฤติดอกเบี้ยต่ำ

เพื่อสอดรับกับความต้องการดังกล่าว ล่าสุด ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป จึงได้ขยายขอบข่ายการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนและบริการคู่ค้าแบบครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจ 3 บริษัทใหม่ในเครือประกอบด้วย บริษัท ยูทู มอร์โรว์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้ความรู้และสร้างสังคมคุณภาพพัฒนาตนเอง, บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด สื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่ที่เน้นการให้ข้อมูล จาก Influencer ในรูปแบบที่หลากหลายและสร้างสังคมคุณภาพด้านอสังหาฯ และ บริษัท อีเว้นท์ทูมอร์โรว์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจัดกิจกรรมหรือจัดอีเว้นท์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การขยายการให้บริการผ่านบริษัทในเครือดังกล่าวนั้นด้วยเพราะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจประกอบกับต้องการที่จะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนอีก 2กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ กลุ่มนักลงทุนที่มีในฐานข้อมูลปัจจุบันให้ความสนใจลงทุนหุ้นผ่าน สต็อคทูมอร์โรว์อยู่ประมาณ 300,000 ราย และ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอีก 50,000 ราย

ในปี 2560 และ นักลงทุนกลุ่มที่สอง คือ  กลุ่มคนที่ต้องการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายไปจากลงทุนในหุ้นโดยสัญญาณการลงทุนดังกล่าวนั้นสะท้อนภาพผ่านพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไป อีกทั้งกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านการลงทุนนั้นพบว่าเฉลี่ยอายุน้อยลงมาอยู่ที่ 24-35 ปี จากก่อนหน้านี้อายุของกลุ่มคนที่สนใจการลงทุนจะมีอายุเฉลี่ยกว่า 35 ปีขึ้นไป  ปัจจุบัน “ กว่า10 ปี สต็อคทูมอร์โรว์ อยู่ในวงการเราเห็นถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของนักลงทุนได้ชัดเจนมากทั้งใน ด้านจำนวนผู้สนใจที่เพิ่มขึ้น โปรดักส์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่นักลงทุนให้ควาสนใจ รวมถึงค่าเฉลี่ยของอายุของนักลงทุนที่ลดลง และทุกคนที่มีความสนใจด้านการลงทุนต่างล้วนต้องการแสวงหาความรู้ และข้อมูลก่อนที่จะลงทุน ซึ่งจะต่างจากอดีต” นายปิยพันธ์ กล่าวพร้อมกับระบุว่าจากสถิติข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจะพบว่าอัตราการ เพิ่มของนักลงทุนรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในช่วง 2ปีหลังเพิ่มขึ้นถึง 100% ต่อปี

ระบุ 3 ปัจจัยหลักตัวเร่งพฤติกรรมลงทุนเปลี่ยน

พร้อมกันนี้นายปิยพันธ์ ยังกล่าวด้วยว่า สิ่งหนึ่งที่เริ่มเห็นแนวโน้มชัดเจนที่เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการลงทุนเปลี่ยนไปมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้คือ 1. ดอกเบี้ยที่ต่ำ 2.การลดการคุ้มครองเงินฝาก และ 3.ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ยากมากยิ่งขึ้น จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อ กลุ่มคนที่รายได้ประจำหรือเรียกว่ามนุษย์เงินเดือน และกลุ่มที่มีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้วได้ผลตอบแทนดอกเบี้ยไม่คุ้มจึงแสวงหาการลงทุนในรูปแบบอื่นๆที่คุ้มมากกว่า

ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ยังคงยึดมั่นแนวคิดในการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Social Enterprise ที่ดำเนินการมาตลอดกว่า 10 ปี รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเปิดรับกับโอกาสการลงทุนใหม่ๆเสมอ โดยทุกแพลตฟอร์มธุรกิจที่ดำเนินการจะมีความเกี่ยวเนื่องเกื้อกูลซึ่งกันและ กันในการนำองค์ความรู้ที่ดีๆไปสู่คนที่สนใจทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ด้านนายปกรณ์ พงศ์วราภา ประธานบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท  อีเว้นท์ทูมอร์โรว์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท อีเว้นท์ทูมอร์โรว์ เกิดจากการร่วมมือกันว่า บริษัทจีเอ็มฯกับพันธมิตรทางธุรกิจอีก 3 ราย ได้แก่ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป, บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด และ บริษัทซี ทรู จำกัด  โดยจะประเดิมงานแรก คือในช่วงปลายปี 2559 เป็นการจัดมหกรรมการลงทุนระดับชาติ ในงานดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมตลาดการลงทุนที่ได้รับความนิยมทุกประเภทที่มีอยู่ในประเทศไทย มาไว้ในงานเดียว รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านต่างๆพร้อมเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรมืออาชีพ

นายสุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด กล่าวว่า จากการดำเนินการมาร่วม 10 เดือนที่ ผ่านมาจะพบว่ามีนักลงทุนใหม่ให้ความสนใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เห็นได้จากยอดนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกรวมกว่า 30,000 ราย และเชื่อว่าปริมาณนักลงทุนน่าจะขยายอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทจะใช้กลยุทธ์ผ่านการสร้างโอกาสและลู่ทางในการลงทุนให้เกิดขึ้นผ่านฐานข้อมูลของ พร็อพทูมอร์โรว์ ด้วยการร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ออกแบบพัฒนาแพคเก็จการตลาดและการขายตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งนอกจากจะช่วยสนองตอบความต้องการของกลุ่มนักลงทุนของบริษัทแล้ว ในมุมของผู้ประกอบการเจ้าโครงการก็สามารถระบายสินค้าออกสู่ตลาดได้ดีขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการพัฒนาบุคคลากรทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการศึกษาระดับสากล 2 แห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร และป้อนให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งน่าจะสามารถเปิดโครงการได้ก่อนสิ้นปีนี้

ปูพรม 20 สถาบันการศึกษาค้นหาดีเอ็นเอนักลงทุนรุ่นใหม่

นางสาวพลอย ลุมทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ยูทูมอร์โรว์ จำกัด กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าการศึกษาสมัยนี้เป็นเพียงเรื่องพื้นฐานไปแล้ว แต่การลงทุนกับ “องค์ความรู้” จะเป็นสิ่งที่การันตี การยกระดับและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว  ยูทูมอร์โรว์จึงตั้งมั่นที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง “คนรุ่นใหม่” กับ “ผู้ที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิต” โดยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการลงทุนให้คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้ค้นหาตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยว่าจะวางแนวทางชีวิตอย่างไรกับอะไรในอนาคต และได้วางแผนที่จะดำเนินการเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานในระยะต่อไปในระยะยาวประกอบด้วย

การขยายฐานภาคีเครือข่าย สังคมคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองตั้งแต่ในระดับอุดมศึกษา ผ่านการเข้าไปจัดกิจกรรมในโครงการ “ค้นหาดีเอ็นเอของตัวเอง” มหาวิทยาลัยเป้าหมาย 20 สถาบันทั่วประเทศ และคาดว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 50,000 คนในปี 2560

นอกจากนี้ในส่วนของคอร์สอบรมและสื่อการสอนต่างๆ จะเน้นบุคคลตัวอย่าง ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ยึดมั่นที่จะเปลี่ยนเรื่องการศึกษาให้เป็นเรื่องที่สนุก โดยมีการจับมือกับไอดอลระดับประเทศตัวจริงจากหลากหลายสาขา มาเผยแพร่ทัศนคติที่ดีภายใต้โครงการ “YouProgram” ที่เน้นหนักในการลงมือทำจริงให้เห็นผลลัพธ์ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของยูทูมอร์โรว์ นั้นเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตได้

RELATED ARTICLE

Responsive image

สตาร์ทอัพด้าน Restaurant Tech พัฒนา Computer Vision สำหรับร้าน Fast Food ช่วยลดความผิดพลาด อาหารไม่ตรงออเดอร์

Agot AI สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับร้านอาหาร (Restaurant Tech Startup) ตั้งเป้าจะนำเงินระดมทุนมาพัฒนาเทคโนโลยี Computer Vision สำหรับตรวจจับการทำงานของพนักงานจั...

Responsive image

Dietz เสนอการพัฒนาเมืองสุขภาพดิจิทัล ใน 3 พื้นที่พลิกโฉมสู่เมืองอัจฉริยะด้วยบริการแพทย์ออนไลน์ครบวงจร

ไดเอทซ์ ผู้ให้บริการการแพทย์ออนไลน์ หรือ เทเลเมดิซีน หนึ่งในทีมสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ Depa Smart City Accelelator Batch 2 เตรียมยื่นข้อเสนอพัฒนาพื้นที่นำร่องบริกา...

Responsive image

Carousell แพลตฟอร์มซื้อ-ขายของมือสอง ขึ้นแท่นยูนิคอร์น รายล่าสุดของสิงคโปร์

Carousell กลายเป็นสตาร์ทอัพล่าสุดของอาเซียนที่ขึ้นแท่นสู่ระดับยูนิคอร์น...