กรมสรรพากรประกาศตั้ง 7-Eleven เป็นตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย เริ่มทดลองใน 3 สาขา ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคมปีนี้ ถึง 31 มีนาคมปีหน้า

กรมสรรพากร เปิดเผยว่าระบุว่า ก่อนหน้านี้ทางกรมได้ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามโครงการทดลองในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 17  ก.ย.61 ที่ผ่านมา นั้น กรมสรรพากร มีผู้ยื่นสมัครจำนวน 3 ราย

โดยมีผู้ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทน คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมืองจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยจะให้บริการที่สาขา 877 (เซเว่น – ลิโด้), สาขา 14542 (เซเว่น – บางกอกไนท์บาร์ซาร์) และสาขา 14046 (เซเว่น – ผดุงด้าว (เยาวราช))

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองแล้ว กรมสรรพากรจะประเมินผล และนำเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไปว่าควรดำเนินการโครงการดังกล่าวในระยะยาวหรือไม่ โดยกรมสรรพากรได้ระบุขั้นตอนในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองทางเว็บไซต์ www.rd.go.th/vrt แล้ว และในส่วนของตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดช่องให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเป็น Banking Agent (ตัวแทนให้บริการแทนธนาคารพาณิชย์) ได้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ต่อมา 7-Eleven ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อทดสอบการเป็น Banking Agent โดยได้เปิดให้ผู้มีอายุ 7-20 ปีฝากเงินเข้าธนาคารได้แบบไม่จำกัดจำนวน โดยเตรียมเปิดให้บุคคลทั่วไปฝากเงินในเร็ววันนี้อีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

7-Eleven เปิด 2 บริการใหม่: "ส่งอาหารเดลิเวอรี่" และ "รับ-ส่งพัสดุ"

จับตา 7-Eleven คลอด 2 บริการใหม่ สู้กับ Startup หลายรายที่กำลังให้บริการเดลิเวอรี่อาหาร และรับ-ส่งพัสดุ โดยเริ่มทดลองให้บริการเดลิเวอรี่อาหารที่สาขาซอยบรมราชชนนี 4 และสาขาบริเวณหมู...

Responsive image

CPALL กวาดกำไรสุทธิครึ่งปีแรก ของปี 2563 อยู่ที่ 8,532 ล้านบาท

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL ได้รายงานผลการดําเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิจํานวน 8,532 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.2 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน และ มีรา...

Responsive image

นิยามการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย ‘3 ประโยชน์’ ของ คุณธนินท์ เจียรวนนท์

การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรนิยามความหมายแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวใจสำคัญคือความยั่งยืนโดยยึดถือ '3 ประ...