ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช. | Techsauce

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. เป็นเสมือน Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ จากภาครัฐมาโดยตลอด ได้สร้างผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์อย่างนับไม่ถ้วน เพียงแต่องค์ความรู้เหล่านั้น จะเข้าถึงคนหมู่มากได้ ก็ต่อเมื่อมีกระบวนการ Industrialized ให้ทันต่อความต้องการของตลาด ในครั้งนี้ สวทช. จึง Spin-off สร้างหน่วย Startup เพื่อก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ ส่งเสริมคนที่มีศักยภาพ และงานวิจัยที่น่าต่อยอด จากงานแถลงข่าว สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ “9 Deep-tech Startups”

ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการเปิดตัว 9 โมเดลธุรกิจ จาก 7 บริษัท และ 2 ผลงานที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได้กล่าวแสดงความสำคัญของ 9 โมเดลธุรกิจนี้ และโมเดลอื่นๆ ในอนาคต จะช่วยขับเคลื่อน การเป็นผู้ประกอบการด้านเทฯ สู่การยกระดับฐานเศรษฐกิจบนหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นำพาไทยเป็นประเทศรายได้สูง

โอกาสใหม่ นำไปสู่ Speed to Market

ในช่วงถัดมา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้อธิบายที่มาของโมเดลธุรกิจ ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฝ่าฟันอุปสรรคในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งมักจะเป็นกำแพงความรู้สำหรับคนไทยที่เกิดจากความไม่เข้าใจ แต่อันที่จริงเราหลีกหนีการใช้ความรู้เรื่องคณิต วิทย์ในชีวิตประจำวันไม่ได้ ถ้าเราขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจได้จากการจัดการองค์ความรู้ และเมื่อองค์ความรู้หลายประเภทผสมผสานกัน ย่อมทำให้เกิดโอกาศใหม่ๆ ตามมา เป็น องค์ความรู้ + สหสาขาวิชาชีพ = New Opportunity

ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกิดจากการวิจัยตามโจทย์แล้วถ่ายทอดสิทธิ (Licensing) แบบเดิม ยังเปรียบเสมือน Raw Material ที่ต้องใส่องค์ความรู้ด้าน Design + Engineering + Manufacturing เกิดเป็น Process และออกมาเป็น Product ในท้ายที่สุด การที่ต้องรอหลายขั้นตอนอาจไม่ทันต่อกระแสธุรกิจ ทำให้ผลงานที่มีประโยชน์เหล่านั้นอาจเข้าไม่ถึงคนในวงกว้าง

กลไกของ NSTDA Startup จึงเข้ามาช่วยเร่งให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม(RDI) ให้เร็วขึ้น สู่การปั้นโมเดลธุรกิจจากงานวิจัยของสวทช. นำไปสู่การพัฒนา Business Plan ที่เป็นรูปธรรม เป็นหน่วย Startup ซึ่งตอบสนองกับ Market Size ที่กำลังโตอย่างรวดเร็ว 

NSTDA Startup ทั้ง 9 

1) บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด (BGIC) เป็นแพลตฟอร์มด้าน Biotechnology และ Life Science ที่ครบวงจรรายแรกของประเทศ ตามแนวคิด Integrated Bio Business Platform in Asean มีบริการ Innovation, Incubation และ In-Market Platform เกิดจาดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สวทช. ร่วมกับ กลุ่มนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ (KINGEN Biotech)

2) บริษัท เอไอไนน์ จำกัด (AI9) แพลตฟอร์ม AI ไทยรายแรกที่ให้บริการการถอดเสียงการประชุมโดยใช้ AI ด้าน NLP ในแนว Speech-to-text (เสียง เป็น ข้อความ) หรือ text-to-speech (การอ่านข้อความเป็นเสียง) ในชื่อบริการ VATAYA และมีบริการ CUICUI SURVEY การสำรวจความคิดเห็นด้วย Sentiment Analysis และ Voicebot ผู้ช่วยส่วนตัว การใช้ AI เข้าช่วยนี้สามารถแก้ปัญหาคนไม่พอในหน่วยงาน หรือจากปัญหาจำนวนงานซ้ำซ้อนที่ล้นมือในหน่วยงานได้

3) บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด (BIGGO ANALYTICS) ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data / Data Analytic) ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลงบริการที่มอบนั้นมี BIG MATCH ระบบบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data integration) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลซับซ้อนจากหลายแหล่งข้อมูลให้เป็นเรื่องง่ายโดยอัตโนมัติ BIG VIZ ระบบ data visualization และ dashboard รวมถึง BIG STORGANIZE รับออกแบบเว็บและแอปพลิเคชั่นตามระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่รวมถึงการให้คำปรึกษา

4) บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด (BrainiFit) ให้บริการแพลตฟอร์ม Game-based neurofeedback system ระบบออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ และเด็กสมาธิสั้นช่วยฟื้นฟูศักยภาพทางสมองโดยผ่านการวิจัยจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ช่วยฟื้นฟูศักยภาพการเรียนรู้ได้ถึง 5 ด้าน คือ Working memory, Reasoning and planning, Visual-Spatial, Responsive processing และ Sustained attention และวัดผลได้อย่างแม่นยำ

5) บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด (Quantum Biotech) สร้างการใช้ประโยน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ นำเทคโนโลยีด้านไบโอรีไฟเนอรี่และไฮบริดมาผลิตสารออกฤทธิ์มูลค่าสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา โภชนเภสัช และอาหารฟังก์ชัน มีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งใน CLMV และจีน

6) บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำกัด (Spike Architectonics) บริษัทแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยีการขึ้นเข็มขนาดไมโคร (Microneedle) ด้วยแสง บนวัสดุผืนผ้า ในรูปแบบแผ่นแปะ Microspike ที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถดีไซน์ได้ตามต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ บริษัทใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนามากกว่า 5 ปี ความสามารถในการผลิตปัจจุบันนั้นสามารถทำได้เร็วกว่าบริษัทในต่างประเทศ 13.5 เท่า สามารถนำไปใช้ รวมไปถึงการแพทย์เพื่อนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7) บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจัดอาหารและดูแลสุขภาพใน High School Lunch แบบครบวงจรแต่ดั้งเดิม ดูแลโภชนาการในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบ Smart Contract สู่ Smart Canteen โดยวิเคราะห์โภชนาการให้นักเรียนเลือกอาหารได้แบบ Tailor-made และใช้ IoT Devices เชื่อมโยงข้อมูลอาหารตั้งแต่เกษตรกรสู่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบรายการอาหาร คุณภาพ และปริมาณวัตถุดิบ

8) โครงการ ReLIFE (ระหว่างเตรียมจดทะเบียนในนามบริษัท รีไลฟ์ จำกัด) ผลิตกระจกตาชีวภาพ จากเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อจาก Stem cells เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้เลย เนื่องจากเดิมมีผู้ปลูกถ่ายกระจกตาจำนวนน้อยที่ประสบความสำเร็จ และติดปัญหารอการบริจาคจากผู้อื่น 

กระจกตาชีวภาพนี้ยังสามารถออกแบบค่าสายตาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนได้ ภายหลังจากการเริ่มต้นวิจัยนับสิบปี และผ่าน Clinical Trial แล้วมีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากการใช้กระจกตาจากผู้อื่นหรือวัสดุเทียม ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่กลับมามองเห็นได้ ได้รับอนุมัติเป็น NSTDA Startup ในปีนี้ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีนักวิจัย สวทช. ร่วมถือหุ้นกับ บจ.ฟรุตต้า ไบโอเมด

9) โครงการ KANTRUS มุ่งเน้นการใช้โปรตีนอีจีเอฟ สารชีววัตถุประเภท Growth Factor ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ใช้ในเครื่องสำอางค์ทั่วโลก แต่ในไทยไม่ค่อยมีผู้ผลิต เพราะต้นทุนที่สูง KANTRUS นำมาผลิตโดยเทคโนโลยี DNA Recombinant และจัดจำหน่ายวัสดุออกฤทธิ์สำหรับเครื่องสำอางและการแพทย์ จากสารโปรตีนบริสุทธิ์ที่มีความสามารถในการออกฤทธิ์สูง ในราคาที่เข้าถึงได้


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OpenAI เปิด 5 ระดับ ความฉลาดของ AI ระดับ 5 จะทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

อนาคตเราจะมี AI ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อไหร่หละ ? ตอนนี้ OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT ได้แบ่งระดับของ AI ออกมาเป็น 5 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่ความก้าวหน้าของปัญญาประ...

Responsive image

อินเดียเจอวิกฤต ขาดแรงงานเทคโนโลยี ต้องหาวิศวกรเพิ่ม 1 ล้านคนใน 3 ปี

อินเดียเจอวิกฤตขาดแรงงานเทคโนโลยี คาดต้องเพิ่มวิศวกรให้ได้มากกว่า 1 ล้านคนภายใน 3 ปี ผู้เชี่ยวชาญชี้ปัจจัยมาจากระบบการศึกษาไร้คุณภาพ ไม่สอนทักษะที่จำเป็นกับการทำงานจริง...

Responsive image

เปิดตัว Galaxy Z Fold6 และ Flip6 พร้อม Galaxy Buds3 Series นวัตกรรมสมาร์ทโฟนจอพับสุดล้ำ ที่งาน Galaxy Unpacked 2024

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประกาศเปิดตัว Galaxy Z ซีรีส์ใหม่ล่าสุดอย่าง Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Z Flip6 พร้อมด้วย Galaxy Buds3 และ Galaxy Buds3 Pro ในงาน Galaxy Unpacked 2...