LATEST IN nstda

สวทช. จับมือ IBM ร่วมกับกลุ่มมิตรผล นำ AI พลิกโฉมการทําไร่อ้อยในประเทศไทย

โดยในการวิจัยครั้งนี้ จะนําร่องพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของอ้อย ความชื้นของดิน ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี...

ธนาคารกรุงไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ สวทช. เปิด Private Equity Trust Fund สำหรับ SME กว่า 2.3 พันล้านบาท

เป็นอีกธนาคารที่มากองทุนสนับสนุน SMEs  และกลุ่ม Startup แต่มาในรูปแบบของ Private Equity Trust Fund โดยธนาคารค่ายสีฟ้า ธนาคารกรุงไทย จับมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห...

Software Park เปิดโครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Success) รุ่น 14 ตั้งเป้าศูนย์รวมโอกาสสำหรับธุรกิจไอทีระดับเริ่มต้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดปฐมนิเทศ “โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์รุ่นที่ 14 (Success)”......

JOB