Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN nstda

เปิดนโยบาย ‘อว. for AI' ปั้นคนมีทักษะ AI 3 หมื่นคนใน 3 ปี

'อว. for AI' นโยบายของกระทรวง อว. ที่จะมาติดอาวุธคนไทยให้สามารถใช้ AI ในการพัฒนาประเทศ ด้วย 3 แผนงานเด่น ได้แก่ AI for Education, AI workforce development และ AI innovation โดยกำหน...

ETDA ร่วมกับ สวทช. เผยผลศึกษาความพร้อม การประยุกต์ใช้ AI ในองค์กร พร้อม 5 ด้านเกณฑ์การประเมิน

ETDA และ สวทช. แถลงผลการศึกษาความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรไทย พร้อมเผย 5 ด้านสำคัญที่ใช้ในการประเมินความพร้อมขององค์กร และนำไปสู่แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้งานเท...

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ นำผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์มาต่อยอดให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ ด้วยโมเดลธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเ...

GPSC จับมือ สวทช. ดันงานวิจัย-นวัตกรรม สู่การพัฒนา Smart Farming ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

GPSC จับมือ สวทช. นำงานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงาน สู่การพัฒนา Smart Farming มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ใน “โครงการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในชุ...

NVIDIA ร่วมมือ NSTDA-ThaiSC ขับเคลื่อนวิจัยไทยด้วย GPU Supercomputer ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

NVIDIA ประกาศความร่วมมือกับ NSTDA โดย ThaiSC ในการใช้พลังการประมวลผลของ NVIDIA A100 Tensor Core GPU สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่มากถึง 704 ตัว...

สวทช. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขีดความสามารถ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ

สวทช. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขีดความสามารถ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ...

สวทช. จับมือ IBM ร่วมกับกลุ่มมิตรผล นำ AI พลิกโฉมการทําไร่อ้อยในประเทศไทย

โดยในการวิจัยครั้งนี้ จะนําร่องพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของอ้อย ความชื้นของดิน ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี...

ธนาคารกรุงไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ สวทช. เปิด Private Equity Trust Fund สำหรับ SME กว่า 2.3 พันล้านบาท

เป็นอีกธนาคารที่มากองทุนสนับสนุน SMEs  และกลุ่ม Startup แต่มาในรูปแบบของ Private Equity Trust Fund โดยธนาคารค่ายสีฟ้า ธนาคารกรุงไทย จับมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห...

Software Park เปิดโครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Success) รุ่น 14 ตั้งเป้าศูนย์รวมโอกาสสำหรับธุรกิจไอทีระดับเริ่มต้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดปฐมนิเทศ “โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์รุ่นที่ 14 (Success)”......