Hackathon กับการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้พิการ

Hackathon กับการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้พิการ

Hackathon จากที่เราเคยนำเสนอหลายครั้ง ว่าเป็นหนึ่งในขบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากการระดมสมองของคนที่มีความสนใจอยากแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง  และผนวกกับทักษะด้านการพัฒนาจึงจะสร้างสิ่งที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาคธุรกิจไหนก็ตาม, สถาบันศึกษา ก็สามารถจัดงาน Hackathon ได้ และไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ล่าสุดมี Hackathon หนึ่งที่น่าสนใจมาก เมื่อถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนพิการ

“Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities” เป็น Hackathon กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยี ได้ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนพิการ และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนพิการ

Chatbot สำหรับคนพิการ

โดยทีม Reborn to Step จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นในรอบ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยผลงานแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวผ่าน Chatbot

ทีม Reborn to Step ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายกิตติภพ กิ่งสกุล นายสมชาย คำสุขุม นายวราวุฒิ ทะสูงเนิน และนายพิทวัส แตงรอด นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้นำเสนอผลงานแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวผ่าน 2 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ แช็ทบ็อท (Chatbot) ที่พัฒนาขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันชาญฉลาด ที่เข้ามาช่วยให้เข้าใจความต้องการของมนุษย์มากขึ้น จึงสามารถตอบคำถามที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว และเอสโอเอส (SOS) ที่ช่วยให้ผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อกับจิตอาสา (Hero) ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงผ่านการส่งข้อความและการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันได้ เช่น การขอความช่วยเหลือด้านการเดินทาง เป็นต้น 

นายกิตติภพ กิ่งสกุล สมาชิกนักศึกษาจากทีม Reborn to Step กล่าวว่า “แนวคิดของทีมเราเกิดจากการที่สมาชิกในทีมทุกคนเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และต่างประสบปัญหาในการได้รับโอกาสอย่างไม่ทั่วถึง ทั้งในด้านสิทธิการศึกษาและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่ไม่เอื้ออำนวย เราจึงต้องการที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวได้รับในสังคมปัจจุบันและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ตระหนักว่าในสังคมไทยมีผู้ที่มีจิตอาสามากมายที่อยากช่วยผู้พิการแต่ไม่รู้ว่าผู้พิการอยู่ที่ไหนและต้องการให้ช่วยอย่างไร เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีมีความสามารถในการช่วยลดอุปสรรคและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อผู้พิการและจิตอาสาเข้าด้วยกัน เราจึงพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการในวงกว้างในอนาคต”

Accessible Learning Hackathon

การแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities” ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยี ได้ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนพิการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันที่ช่วยขจัดอุปสรรค ส่งเสริมการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนพิการ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล ตามเป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยทีมผู้เข้าแข่งขันได้นำเสนอผลงานแอปพลิเคชันลดอุปสรรคและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการอย่างหลากหลาย เช่น

  • แอปพลิเคชันที่ช่วยอ่านโจทย์การบ้านให้กับผู้พิการทางสายตาและอ่านแบบฝึกหัดที่เขียนด้วยอักษรเบรลล์ให้คุณครูผู้สอน
  • แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผ่านการถ่ายภาพและแจ้งเตือนด้วยเสียง
  • แอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ผู้พิการไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าที่ควร เป็นต้น

นอกจากนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค (Microsoft YouthSpark) จากความร่วมมือในโครงการนี้มูลนิธิฯได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนพิการแล้วกว่า 1,600 คน ในเวลา 2 ปี ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และบรรลุเป้าหมายในชีวิตแม้ในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

RELATED ARTICLE

Responsive image

อิตาลีสั่งแบน ChatGPT หลังพบเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้โดยมิชอบ เตรียมสอบ OpenAI

ล่าสุดทางการอิตาลีได้ออกมาสั่งแบน ChatGPT หลังพบมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมิชอบ ถือเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้...

Responsive image

VinGroup หารือขายหุ้นใน Vincom Retail ยักษ์ใหญ่วงการศูนย์การค้าเวียดนาม

กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม VinGroup Joint Stock Company (Vingroup JSC) กำลังเจรจาหารือกันเพื่อขายหุ้นใน Vincom Retail ที่พัฒนาเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในเวียดนาม...

Responsive image

Pepsi เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในรอบ 14 ปี ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 90

เป็นเวลานานกว่า 14 ปี ที่ “Pepsi” แบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 1990 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือ ช่วงฤด...