Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Disability

Alibaba เปิดตัวปุ่มอัจฉริยะ ช่วยให้คนพิการทางสายตาช็อปได้ง่ายขึ้น

Damo Academy ศูนย์ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ Alibaba ร่วมลงทุนไปกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วมกับ Tsinghua University ได้พัฒนาแผ่นซิลิโคนราคาไม่แพงที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้...

Hackathon กับการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้พิการ

Hackathon จากที่เราเคยนำเสนอหลายครั้ง ว่าเป็นหนึ่งในขบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากการระดมสมองของคนที่มีความสนใจอยากแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง  และผนวกกับทักษะด้านการพัฒนาจึงจะสร้างสิ่งที่...