ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้า สู่การเป็นเจ้าภาพครั้งประวัติศาสตร์ “APEC CEO Summit 2022” | Techsauce

ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้า สู่การเป็นเจ้าภาพครั้งประวัติศาสตร์ “APEC CEO Summit 2022”

ในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอีกครั้ง ไทยจึงได้รับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพ ‘APEC CEO Summit 2022’ การประชุมความร่วมมือเพื่อผลลัพธ์แห่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของภาคเอกชนไปพร้อมกัน นับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพของภาคธุรกิจสู่เวทีโลก และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค โดยได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม

ภาคเอกชนไทย เดินหน้าธุรกิจ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “APEC CEO Summit 2022”

‘APEC CEO Summit 2022’ เป็นความร่วมมือจาก 21 เขตเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อพบปะ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในระดับโลก เป็นการประชุมของภาคเอกชนที่สอดคล้องกับการประชุม APEC หลักของภาครัฐ ทังนี้เพื่อเน้นพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง เร่งด่วนต่อสถานการณ์ ซึ่งภูมิภาคนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลก จากจำนวนประชากรกว่า 3,000 ล้านคน สามารถสร้าง GDP คิดเป็น 60% ของทั้งโลก มีศักยภาพในการกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านต่างๆ

APEC CEO Summit ครอบคลุมเรื่องประเด็นสังคม และความยั่งยืน

นอกจากวาระการประชุมที่เน้นด้านเศรษฐกิจแล้ว การประชุมที่จะจัดขึ้นนี้ยังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน โดยในปีนี้มีกำหนดการในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Embrace, Engage, Enable’ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของวิกฤติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ปัญหาความขาดแคลนทรัพยากร พลังงานและอาหาร ความร่วมมือทางด้าน Healthcare รวมไปถึงประเด็นการปรับตัวรับแนวโน้ม Disruption ทิศทางของ Workforce ในองค์กร และคุณภาพชีวิตมวลรวม

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022  ได้เปิดเผยว่า “ไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมของผู้นำทางธุรกิจและรัฐบาลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหลังจากปี 2003 ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ On-site เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากที่โลกเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 จึงนับเป็นบรรยากาศอันดีเราจะได้ต้อนรับผู้นำด้านธุรกิจ วิทยากรชั้นนำของโลก และซีอีโอกว่า 1,500 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โปรแกรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2022 จะประกอบด้วยการอภิปราย การนำเสนอ และการเจรจาในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม” 

ขณะเดียวกัน ดร.พจน์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ ประเทศไทยเรามีความพร้อมมากด้วยขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน มีมูลค่า GDP ประมาณ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการเติบโตไม่ว่าการส่งออกกว่า 70% ของ GDP, การมีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง (40% ของ GDP) และภาคบริการที่แข็งแรง (50% ของ GDP) โดยจุดแข็ง คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทางการเงิน (Tourism and financial services industries) ตลอดจนจุดแข็งด้านอาหาร ที่ไทยเรามีจุดเด่นในเวทีโลกอีกด้วย”

ทั้งนี้ การประชุมไม่ได้จำกัดการต่อยอดภาคธุรกิจเพียงองค์กรใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมวลรวมอีกด้วย นอกจากนี้ยังพร้อมรับการปรับตัวของแนวโน้มความเคลื่อนไหวเชิงพาณิชย์ของวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ที่เติบโตเพื่อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตด้วย 

คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Alternate Member สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย และ Executive Director: APEC CEO Summit 2022 กล่าวเสริมว่า “การประชุมในครั้งนี้ เรามองว่าเป็นความภูมิใจที่สำคัญยิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับโอกาสในการเปิดประตูประเทศต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ผู้นำธุรกิจ ผู้นำทางความคิด นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีที่ให้เกียรติมาร่วมกล่าวปาฐกถาในวันงาน คณะผู้จัดมองว่า นอกจากจะเป็นเวทีของการค้าและการลงทุนไทยที่สำคัญแล้ว เรายังเห็นมิติของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคธุรกิจและประชาชนคนไทย ในการสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ร่วมกันอีกด้วย เราจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพราะที่สุดแล้ว APEC CEO Summit 2022 จะเป็นหนึ่งในกลไกครั้งประวัติศาสตร์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าของประเทศ และของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราทุกคน”

คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ได้เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ไอคอนสยามได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย และจะได้มีโอกาสให้การต้อนรับผู้นำทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจจากทั่วโลก ไอคอนสยามเป็นโครงการที่นำเสนอหลากหลายมิติของอัตลักษณ์ไทยและความล้ำสมัยของวิถีชีวิตยุคโลกาภิวัฒน์มาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ได้รับการยกย่องบนเวทีระดับนานาชาติโดยการคว้ารางวัลชนะเลิศในการเป็นโครงการที่เยี่ยมยอดในสาขาต่างๆจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก โดยมี True ICON HALL ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลที่มีนวัตกรรมล้ำยุคแห่งแรกในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญที่จะรองรับการจัดงานการประชุมสำคัญระดับโลก เพราะได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานสูงเพียบพร้อมด้วยระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างครบครัน ไอคอนสยามจึงมีความพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย ความหรูหราสง่างามของสถานที่และความครบครันของการจับจ่ายใช้สอยและความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เพียบพร้อมในสถานที่เดียว 

ยิ่งไปกว่านั้นการจัดงานที่ไอคอนสยามจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อบรรดาธุรกิจที่อยู่รายล้อมอันได้แก่ โรงแรมชั้นนำกว่า 40 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย และผู้ประกอบการเรือทั้งหมดที่ให้บริการได้รับประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเพียงโอกาสสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจทั่วโลกได้ตระหนักถึงศักยภาพและความก้าวล้ำนำสมัยของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทำให้นักธุรกิจไทยสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจได้กว้างไกล พร้อมกับการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่สร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกอยากมาเยือนอีกด้วย”

การประชุม APEC CEO Summit 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ True ICON HALL ไอคอนสยาม ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและหัวข้อการประชุมได้ทาง www.apecceosummit2022.com
นอกจากนี้ ในงาน Techsauce Global Summit 2022 ทาง Techsauce ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน APEC Communication Partner อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย (APEC Thailand 2022) 

รอติดตามกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นที่งาน Techsauce Global Summit 2022 เร็วๆ นี้
อ่านรายละเอียดได้ที่ https://techsauce.co/news/techsauce-global-summit-2022
ซื้อบัตรได้ที่ : https://summit.techsauce.co/


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCBX แจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2567

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood ของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์...

Responsive image

OpenAI ปิดดีล 2 สตาร์ทอัพ เสริมแกร่ง ChatGPT Enterprise ให้ลูกค้าองค์กร

OpenAI ปิดดีล Multi และ Rockset สองสตาร์ทอัพ ตั้งเป้าเสริมแกร่ง ChatGPT Enterprise แชตบอทเวอร์ชันสำหรับองค์กร...

Responsive image

Netflix ทำป๊อปคอร์นขาย เปิดราคาแค่ถุงละ 165 บาท ชาวเน็ตแซวถาม ‘ถ้าแบ่งกันกินต้องจ่ายเพิ่มไหม’

สายดูหนังพร้อมจกป๊อปคอร์นดูซีรีส์ที่บ้านได้ยาวๆ Netflix เปิดตัวป๊อปคอร์นภายใต้แบรนด์ของตัวเองสองรสชาติ สนนราคาเบาๆ ที่ราว 165 บาท หวังสร้างภาพจำของแบรนด์ในช่องทางออฟไลน์...