CEO กลุ่มบริษัทบางจาก แชร์มุมมองการดำเนินงาน ESG | Techsauce

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก แชร์มุมมองการดำเนินงาน ESG

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Embedding ESG Risks into Core Strategy and Culture" เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การนำแนวคิดและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานสัมมนา Sustainability Forum 2023 ภายใต้ประเด็น 'Mitigating Risks, Finding Opportunities' 

บางจากงานสัมมนา Sustainability Forum 2023 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการนำ ESG (Environmental, Social, Governance) มาบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ 

การเสวนาในประเด็น 'Mitigating Risks, Finding Opportunities' มีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ อนุกรรมการ Sustainability Committee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ

คุณชัยวัฒน์ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับ 'การผสาน ESG เข้าไปในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจของบางจากฯ' ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ โดยยกตัวอย่างการดำเนินโครงการ อาทิ

  • โครงการ 'น้ำมันแลกข้าว' เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้พัฒนาเป็นปั๊มสหกรณ์หรือปั๊มชุมชนแห่งแรกในปี 2533 จนปัจจุบันมีปั๊มชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของจำนวนสถานีบริการทั้งหมดของบางจากฯ 
  • โครงการ 'ทอดไม่ทิ้ง' ที่เป็นการซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วมาทำธุรกิจผลิตอากาศยานเชื้อเพลิงยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel SAF ซึ่งในอดีตบางจากฯ ในฐานะผู้นำพลังงานทดแทนเคยรับซื้อมาผลิตน้ำมันชีวภาพ (biofuel) โดย SAF จะมีส่วนสำคัญในการลดภาวะโลกร้อนและเป็นไปตามหลัก BCG (Bio-Circular-Green)

บางจาก ESGCEO กลุ่มบริษัทบางจาก แชร์มุมมองการดำเนินงาน ESG พร้อมแนวคิดความร่วมมือภาครัฐและเอกชนผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก

คุณชัยวัฒน์ยังกล่าวถึงการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่มบริษัทบางจากในปี ค.ศ. 2050 ผ่านแผน BCP 316 NET โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนในการผลักดันกลไกสำคัญที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 

โดยมีหนึ่งภารกิจสำคัญที่บางจากฯ ได้ริเริ่มขึ้นร่วมกับพันธมิตรในการสร้างระบบนิเวศสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำคือ การจัดตั้ง Carbon Markets Club เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

คุณชัยวัฒน์ให้ความเห็นในเรื่องคาร์บอนเครดิต ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การผลักดันให้เกิดการรับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิตในระดับภูมิภาค และ การมีตลาดคาร์บอนภาคบังคับในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย การเก็บภาษีคาร์บอน นำไปสู่การจัดสรรเงินทุนที่ได้จากกลไกภาคบังคับนี้ เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน หรือเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการลดก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ CEO กลุ่มบริษัทบางจากยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ว่า สิ่งสำคัญคือ การรักษาความสมดุลด้านพลังงาน 3 ด้าน (Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ของบางจากฯ นับว่าเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยบางจากฯ มีแผนจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้โรงกลั่นบางจาก ศรีราชา สามารถกลั่นน้ำมันได้เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นผลเชิงบวกต่อโลกและต่อสังคม นอกเหนือจากของบางจากฯ เอง

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 Tech Event ในเอเชีย ที่สายเทคฯ ธุรกิจ ไม่ควรพลาด ปี 2024

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรจึงต้องหมั่นอัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ วันนี้ Techsauce คัดสรร 10 งานประชุมเทคโนโลยีระดับเอเชีย ที่สายเทคไม่ควรพลาดในปี 2024 รวมไว้ในบทความเดียวก...

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

เปิดตัว Meta AI ใหม่ ถามได้ทุกเรื่อง สร้างภาพได้ทุกอย่าง ใช้ได้ทุกแอปฯ​ โซเชียลของ Meta

สำหรับ Meta AI เป็นแชทบอทที่เคยเปิดตัวให้เห็นครั้งแรกในงาน Connect 2023 ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Llama 2 แต่ล่าสุดได้มีการอัปเกรดไปใช้โมเดลภาษาใหม่ Llama 3...