กทม. แถลงเปิดงาน "บางกอกวิทยา" เทศกาลสิงหาฯ เดือนวิทยาศาสตร์ พร้อมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย | Techsauce

กทม. แถลงเปิดงาน "บางกอกวิทยา" เทศกาลสิงหาฯ เดือนวิทยาศาสตร์ พร้อมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แถลงเปิดการจัดงาน "บางกอกวิทยา" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เพื่อให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งมหกรรมเพื่อเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมในภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สมาคม Thai Startup และทาง Techsauce

กทม. แถลงเปิดงาน "บางกอกวิทยา" เทศกาลสิงหาฯ เดือนวิทยาศาสตร์ พร้อมความร่วมมือจากภาคี

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงความสำคัญของการจัดคอนเสปต์งาน ‘บางกอกวิทยา’ ที่ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมในทุกเดือนที่มีกระแสตอบรับดี ทางกทม. อยากทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย โดยชื่องาน  ‘บางกอกวิทยา’  นั้นเป็นการล้อให้คล้ายชื่อโรงเรียน ซึ่งเปรียบเหมือนมหกรรมนี้เป็นห้องเรียนที่ให้ความรู้กับเยาวชนและคนทั่วไป 

สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ ทางกทม. ได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นผู้จัดอยู่แล้ว และจากความร่วมมือกับ กทม. ในการช่วยประชาสัมพันธ์ จะมีกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันไป 

ตารางกิจกรรม "บางกอกวิทยา" เดือนแห่งวิทยาศาสตร์

โดยเริ่มจากวันที่ 17 สิงหาคม จะมีการจัดงาน Science Carniwow งานรวมประยุกต์ให้วิทยาศาสตร์มีความสนุก เป็นการยกเทคโนธานี คลอง 5 มาจัดแสดงที่สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งมีการเชิญโรงเรียนใน กทม. มาชมงานจัดแสดงด้วย และเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าชม

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม จัดงาน KIDBRIGHT ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะมาช่วยทางกทม.  

จากนั้นจะเป็นไฮไลต์ยาวซึ่งจัดงาน Innovation Week ไล่เลี่ยกัน ซึ่งในวันที่ 19 สิงหาคม จัดงาน Techbite 4.0 ที่ KX กรุงธนบุรี, งาน Fight to Web 3.0 ในวันที่ 23 สิงหาคม และ Techsauce จะร่วมจัดงาน Environment the Future ที่เกษรวิลเลจ ในวันที่ 24 สิงหาคม 

ในวันที่ 23-25 สิงหาคม ทาง กทม. เอง จะจัดงาน Hack BKK โดยมีข้าราชการสำนักต่างๆ ของ กทม. ร่วมใช้เทคโนโลยี Hack แก้ไขปัญหาเมือง ในด้านโจทย์ต่างๆ อย่างเช่น PM2.5, ปัญหาขยะ กับกลุ่ม Thai Startup ด้วย เพื่อให้ กทม. มุ่งสู่ Smart City 

และงานไฮไลต์สุดท้ายของเดือนใน 26-27 สิงหาคม เป็นงาน Techsauce Global Summit 2022 ที่ไอคอนสยาม 

ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ได้เปิดเผยว่า ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่งานเทศกาล Pride เดือนมิถุนายน งานกรุงเทพกลางแปลง เดือนกรกฎาคม จนมาถึงเดือนสิงหาคมที่มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์หลักนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ส่วนรวมร่วมกัน

สำหรับนิทรรศการที่เหลือของ กทม. อย่างเช่นในเดือนกันยายนเป็นเทศกาลเด็กและเยาวชน และเดือนอื่นๆ จนถึงสิ้นปี คุณชัชชาติได้ระบุว่ายังคงปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ และพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี + ความร่วมมือทุกภาคส่วน = สิ่งที่มอบกลับคืนเพื่อชาวกทม.

คุณสมบูรณ์ หอมนาน ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้กล่าวความสำคัญในภารกิจเพื่อการส่งเสริม และการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีว่า พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างเจตคติและทัศนคติที่ดี ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในอรรถประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ และก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดทั้งเดือนควบคู่กันไปกับตารางกิจกรรมหลัก ทั้งเพื่อเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวถึง เดือนสิงหาคมว่าเป็นเดือนที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางอพวช. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ถึงแม้สองปีที่ผ่านมาจะจัดกิจกรรมได้ไม่สะดวกเนื่องจากวิกฤติโควิด มาในปีนี้ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงพร้อมที่จะกลับมาจัดงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประชาชน ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับทุกคน 

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่าการที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมให้เยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนริเริ่มการใช้บ็อทและ AI รวมถึงความสำคัญของการ Coding โดยปรับภาพลักษณ์ให้เข้าใจง่าย ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เข้าใจ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ สามารถทำให้เยาวชนเรียนรู้ได้อย่างสนุก ขณะเดียวกันก็พร้อมเสริมนโยบายและร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของประเทศด้วย

คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน อุปนายกสมาคม Thai Startup ได้กล่าวในส่วนของความร่วมมือกับทางกทม. ในการร่วมจัด Hack BKK ซึ่งพร้อมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร กทม. และสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมให้เกิด Open Innovation ดึงสตาร์ทอัพที่พร้อมใช้ในการสร้างโซลูชั่นเพื่อประชาชนส่วนรวม อย่างเช่น การจัดการกับโรคระบาด ที่อยู่อาศัย การจัดการฐานข้อมูลประชากร การบริการที่ทั่วถึงสำหรับบุคคลพิเศษ มาช่วยขับเคลื่อนงานของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์มาจัดการแก้ไขปัญหาของเมืองได้

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ทาง Techsauce ได้เสริมสร้าง Technology Ecosystem Builder มาตลอด ทาง Techsauce มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มีความยินดีที่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนทั่วไปใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทั้งการนำมาใช้เพิ่มทักษะในการทำงาน การแสวงหาความรู้ ทั้งนี้ทาง Techsauce มีความพร้อมในการร่วมเป็นภาคีในงานมหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ มหกรรมครั้งนี้เป็นเสมือนการ "เปิดโอกาส" อันดีที่ทางต่างประเทศจะได้เห็นศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจงาน Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 'Techsauce Global Summit 2022' เราขนทัพความรู้จาก Speaker ระดับโลก พร้อมหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://techsauce.co/news/techsauce-global-summit-2022

ซื้อบัตรได้ที่ : https://summit.techsauce.co/ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ไทยสวนกระแส รับปลาดิบญี่ปุ่น หลังปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงทะเล

ไทยขึ้นแท่นตลาดส่งออกปลาแห่งใหม่ขวัญใจญี่ปุ่น ! ท่ามกลางการแบนและเฝ้าระวังอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทั่วโลก...

Responsive image

10 รหัสแฮ็กง่ายปี 2023 ‘123456’ ยังครองแชมป์

NordPass เผย รหัสสุดซํ้า แห่งปี 2023 พบ 123456 ยังครองแชมป์ โดยกว่า 17 จาก 20 อันดับแรกสามารถแฮ็กได้ภายในไม่ถึงหนึ่งวินาที แม้ว่าภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

Responsive image

Visa แต่งตั้ง ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา เป็นผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย

Visa แต่งตั้ง ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา เป็นผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย ยกระดับความสำคัญที่จะช่วยให้วีซ่าบรรลุวิสัยทัศน์ในประเทศไทย...