แบงก์ชาติเผยความคืบหน้าสกุลเงินดิจิทัลทดลอง ในโครงการอินทนนท์
Contact us
1

แบงก์ชาติเผยความคืบหน้าสกุลเงินดิจิทัลทดลอง ในโครงการอินทนนท์1 min read

Posted by
Posted date กรกฎาคม 19, 2019

กระแสการเงินดิจิทัลเรียกได้ว่ากำลังมาแรงและมาเร็ว ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งโครงการอินทนนท์ ร่วมกับ บริษัท R3 และ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เพื่อทำสกุลเงินดิจิทัลจำลองไว้ใช้งานระหว่างธนาคารพาณิชย์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT)

ปัจจุบันนี้ได้มีการแบ่งแผนงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 จัดทำตั้งแต่สิงหาคม 2018-มกราคม 2019 มุ่งเน้นไปที่การศึกษา และนำประสบการณ์จากกรณีต้นแบบ มาหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

ระยะที่ 2 จัดทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2019 เป็นการต่อยอดโครงการจากระยะแรก และครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

1 ธุรกรรมการซื้อขายและการซื้อคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank Bond Trading and Repurchase Transaction)
2 การกำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินส าหรับลูกค้า (Regulatory Compliance and Data Reconciliation)

ระยะที่ 3 คาดว่าจะเริ่มในช่วงสิงหาคม 2019 มุ่งเน้นการนำ DLT มาใช้ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศ (cross-border funds transfer) กับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ภายใต้ความร่วมมือด้าน FinTech ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2019 และมีการการนำเอา smart contract ที่เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของ DLT มาใช้ โดยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของให้สถาบันเงินและลดระยะเวลารวมถึงลดภาระการตรวจสอบการส่งมอบพันธบัตรและการชำระราคา (settlement) ของธุรกรรม

อ้างอิงข้อมูลจาก: bot.or.th

 

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe