Expara Thailand และ500 TukTuks จับมือร่วมลงทุนรอบ Pre series-A ใน 'Bellugg' Startup ไทยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว | Techsauce

Expara Thailand และ500 TukTuks จับมือร่วมลงทุนรอบ Pre series-A ใน 'Bellugg' Startup ไทยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

Expara Thailand และ 500Tuktuks จับมือกันร่วมลงทุนใน 'Bellugg' Startup ไทยด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน Pre-series A 

Bellugg ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา platform ขนส่งสัมภาระสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตลาดการขนส่งสัมภาระนี้มีมูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านดอลลาห์สหรัฐ บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกำจัดปัญหาเหล่านั้นโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการลดเวลาขนสัมภาระไปมาและมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่ต้องวุ่นวายกับสัมภาระ ซึ่ง Bellugg ให้บริการรับส่งสัมภาระเดินทาง ระหว่างโรงแรมและสนามบิน ให้บริการรับฝากสัมภาระ ณ จุดบริการของ Belluggทั่วกรุงเทพ และให้บริการขนส่งสินค้าถึงโรงแรมหรือสนามบิน 

“Bellugg จะไม่เป็นเพียงแค่บริการรับส่งสัมภาระให้กับลูกค้า แต่เป็นศูนย์การรับข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ Bellugg จึงสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยวรายบุคคลได้ และเรามั่นใจว่า Bellugg จะเป็นผู้นำในด้านการขนส่งสัมภาระในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่อย่างแน่นอน” คุณ Anix Lynch, Partner ของ Expara Thailand

Bellugg มีโอกาสทองในการเจาะและครอบครองตลาดการขนส่งสัมภาระในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ (GIT) มาเป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ซึ่ง FIT เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ Bellugg

ทางบริษัทเองก็กระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะ ทำให้ตลาดเข้าใจและเข้าถึงบริการของBellugg สร้างการรับรู้แบรนด์ และ ขยายกิจการโดยการพาร์ทเนอร์กับโรงแรมยักษ์ใหญ่และ สายการบินต่างๆ รวมไปถึงบริษัทท่องเที่ยวในตลาดเอเชีย จนปัจจุบันBelluggได้พาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างๆมากมายเช่น การบินไทย, แอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวร์, โรงแรมในเครือไมเนอร์, โรงแรมเซนต์ รีจีส, โรงแรมเพนนินซูล่า, HIS travel, JTB และอื่นๆอีกมากมาย โดยการระดุมทุนครั้งนี้บริษัทเองมีเป้าหมายที่จะ ขยายกิจการโดยเพิ่มจุดบริการและลงทุนในการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ จ้างพนักงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจกับเพิ่มระดับการบริการลูกค้า

“ประเทศไทยเป็นประเทศระดับต้นๆในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติมาเยือน นอกจากนี้เราเล็งเห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจำนวน10-12% ต่อปี” สิภวิช ธำรงวราภรณ์ Co-ceo และ co-founder ของ Bellugg

“เรามีเทคโนโลยีที่สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายบริการไปยังประเทศอื่นๆได้” สิทธิ เนื่องจำนงค์ Co-ceo และ co-founder Bellugg “ เสริมด้วยระบบติดตามสัมภาระ ที่สามารถให้ลูกค้าเช็คความเคลื่อนไหวของสัมภาระของตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความโป่รงใสและความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการประกันสัมภาระเดินทางที่มีวงเงินประกันสูงถึง50,000บาทต่อใบ ท้ายสุดนี้เราเชื่อว่าบริการรับส่งสัมภาระจะเป็นมารตฐานหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก”

“ตั้งแต่ที่เราได้ลงทุนใน Bellugg ในรอบ Seed ต้องถือว่า Bellugg มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการใช้เทคโนโลยี จากทีมที่แข็งแกร่ง จากการเอาใจใส่ลูกค้า และจากประสบการณ์มากกว่าสามปี ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด และเราเชื่อมั่นว่าบริการการขนส่งสัมภาระสำหรับนักท่องเที่ยวจะยังสามารถโตขึ้นได้อีกเรื่อยๆและ Bellugg จะเป็นผู้นำในตลาดนี้ได้” กระทิง พูนผล, Managing Partner ของ 500TukTuks

RELATED ARTICLE

Responsive image

CRM for SME: Boost Your Customers’ Experience, Boost Your Business

เตรียมความพร้อมให้ SMEs สู้การเปลี่ยนแปลง กับงาน Virtual Series EP.3 ในหัวข้อ CRM for SME: Boost Your Customers’ Experience, Boost Your Business...

Responsive image

เจาะอนาคตโลกการเงินในยุค Cloud และเทรนด์ FinTech นับจากนี้

เพื่อสร้างความตระหนักและจับเทรนด์โลกการเงินอย่างทันท่วงที Oracle ร่วมมือกับ Techsauce จัดงาน Virtual Event FinTech Trends in the Era of the Cloud รวม Speakers ผู้เ้ชี่ยวชาญในวงการ...

Responsive image

Techsauce ร่วมกับ Slingshot ยกระดับบริการองค์กรธุรกิจไทย Upskill & Reskill บุคลากร ให้ทันยุค Digital Disruption

Techsauce ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “Slingshot Group” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรธุรกิจไทย นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญยกระดับการให้บริการพัฒนาทักษะ Hard Skill และ Power Skill ...