Bosch ผลักดัน AI และ IoT เพิ่มคุณค่า ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ พร้อมปรับโมเดลขายให้ครอบคลุมฐานรายได้จากการบริการ | Techsauce

Bosch ผลักดัน AI และ IoT เพิ่มคุณค่า ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ พร้อมปรับโมเดลขายให้ครอบคลุมฐานรายได้จากการบริการ

ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย บนท้องถนน ที่ทำงาน ในโรงพยาบาล แม้กระทั่งในอวกาศ Bosch ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่องในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะและการเชื่อมต่อ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ อย่างซอฟต์แวร์ งานด้านบริการ รวมถึงสัญญาอนุญาตอีกด้วย

ธัญญ่า รึกเคอร์ท ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายดิจิทัลของ Bosch ได้กล่าวในงานแสดงเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ หรือ CES ที่จัดขึ้น ณ เมืองลาสเวกัสว่า “จากนี้ไป เราจะปรับโมเดลการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทุกประเภทให้ครอบคลุมฐานรายได้จากการบริการไปด้วย” ในการทำเป้าหมายนี้ให้ประสบความสำเร็จ Bosch ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ที่ควบรวมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าด้วยกัน

สิ่งนี้จะสามารถสร้างระบบการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่งต่อข้อมูลผ่านการประมวลผลจากปัญญาประดิษฐ์และแจ้งเตือนการอัพเดทซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานนี้ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย เนื่องจากผู้ใช้งานจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพัฒนา และออกแบบโซลูชั่นอย่างละเอียด เพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล 

นอกจากนี้กลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างคุณค่าดังกล่าวจะไม่สิ้นสุดที่การขายผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้น “เรามองการควบรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า” รึกเคอร์ทกล่าว “นอกจากจะเป็นการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจใหม่แล้ว การดำเนินงานนี้ยังช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้คนและสังคมในภาพรวม”

ขยายขีดจำกัดความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์: Bosch ได้ร่างอนาคตไว้พร้อมในวันนี้

Bosch ได้วางรากฐานสำหรับสิ่งนี้เอาไว้มาอย่างยาวนาน ปีใหม่นี้ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทุกประเภทจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และยอดขายของสินค้าที่เชื่อมต่อถึงกันแล้วอย่างเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และระบบทำความร้อนได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งหมายถึงยอดขายสินค้าจากจำนวนสี่ล้านชิ้นในปี 2020 เพิ่มขึ้นเป็นหกล้านชิ้นในปี 2021 ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ของบ๊อช (BCAI) ยังได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเข้มแข็งและได้รับเงินสนับสนุนกว่าสามร้อยล้านยูโร

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินกว่าสี่พันล้านยูโรในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจยานยนต์ประมาณสามพันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการออกแบบยานยนต์แห่งอนาคตด้วยเครือข่ายซอฟต์แวร์ Bosch จะควบรวมการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอิสระเข้าเป็นหนึ่งเดียวภายในกลางปี 2022 ในอนาคต บริษัทฯ จะพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ยานยนต์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ระดับกลาง งานบริการบนคลาวด์ และพัฒนาอุปกรณ์สำหรับแอพพลิเคชั่นสากล ภายใต้บริษัทลูกอย่าง ETAS GmbH ขณะเดียวกันบ๊อช ยังเร่งพัฒนาการขับเคลื่อนยานยนต์เชื่อมต่ออัตโนมัติอีกด้วย ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมานี้ บ๊อชสร้างรายได้กว่าเก้าพันล้านยูโรจากการขายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

เข็มทิศเทคโนโลยีของ Bosch : แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นในห้าประเทศทั่วโลก

เข็มทิศเทคโนโลยีของ Bosch เป็นแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบว่าผู้คนจากทั่วโลกกำลังคาดหวังอะไรจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นในห้าประเทศทั่วโลกและได้ถูกนำเสนอในงานCES เป็นครั้งแรก ผลสำรวจรายงานว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก (ร้อยละ72) เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นได้ เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ร้อยละ 76) ขณะเดียวกันผู้คนสี่จากห้าคนคิดว่าเทคโนโลยีควรมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลานี้ มากกว่าการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล “ที่ Bosch เราเชื่อว่าเทคโนลียีสร้างผลดีได้ในหลายแง่มุม” รึกเคอร์ทกล่าว “เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย เราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้ดีกว่าเก่าเท่านั้น แต่เราใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม”

จากห้วงอวกาศสู่กุมารเวชศาสตร์: ระบบเซ็นเซอร์ SoundSee จาก Bosch

หนึ่งในตัวอย่างของประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเชื่อมต่อคือระบบเซ็นเซอร์ SoundSee ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา เซ็นเซอร์ได้ล่องอยู่ในห้วงอวกาศเพื่อจำแนกเสียงที่บ่งชี้ความผิดปกติบนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยใช้กระบวนการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และชี้แนะว่าต้องทำการซ่อมบำรุงสิ่งใดบ้าง ด้วยความร่วมมือขององค์กรสาธารณสุขไม่แสวงผลกำไรไฮมาร์ค เมืองพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Bosch จึงได้ต่อยอดเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์แบบจับต้องได้มากขึ้น โดยการศึกษาการใช้เทคโนโลยีโสตปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคทางกุมารเวช Bosch และ Highmark กำลังพัฒนาเซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจับความผิดปรกติของระบบหายใจได้ เช่น การตรวจจับโรคหอบหืดในระยะต้นด้วยการฟังจังหวะการหายใจของเด็ก “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสุขภาพของเด็ก คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่เราพูดถึง” ไมค์ แมนซูเอติ ประธานบริษัท Bosch ภาคพื้นทวีปอเมริกาเหนือกล่าว การใช้ระบบ SoundSee ในทางการแพทย์นั้นยังสามารถสะท้อนพันธกิจขององค์การที่ว่า “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ได้เป็นอย่างดี

เซ็นเซอร์ก๊าซใหม่จากบ๊อช เป็นผลิตภัณฑ์แรกในตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการปกป้องทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่า Dryad Silvanet เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ดั่งจมูกดิจิทัลที่ติดตั้งบนต้นไม้ ซึ่งสามารถวัดสภาพอากาศในพื้นที่เพื่อตรวจจับการเกิดอัคคีภัยขณะที่ยังไม่ลุกลาม และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแบบไร้สาย กระบวนการนี้สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าระบบกล้องหรือระบบดาวเทียม และนอกการจะเป็นการป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติแล้ว ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่าได้อีกด้วย “เซ็นเซอร์นี้จะช่วยปกป้องผู้คน ที่พักอาศัย และยับยั้งการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ต้องขอบคุณปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อครับ” แมนซูเอติล่าว

 เทคโนโลยีล้ำสมัย High-tech #LikeABosch: แคมเปญใหม่สำหรับโซลูชั่นอัจฉริยะ 

แคมเปญใหม่ที่ชวนติดตามและแฝงไปด้วยความน่ารักของตัวละครของ Bosch บ่งบอกถึงโซลูชั่นของบริษัทฯ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในแต่ละวันของผู้คน แคมเปญนี้มีชื่อเรียกว่า “เทคโนโลยีล้ำสมัย  High-tech #LikeABosch” ด้วยโซลูชั่นแห่งการเชื่อมต่อ ที่มีความอัจฉริยะ และส่งเสริมความยั่งยืน นักแสดงนำได้พาผู้ชมไปดูชีวิตประจำวันของเธอที่ใช้โซลูชั่นจาก Bosch หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับจักรยานไฟฟ้า หรือการเข้าถึงการทำงานแบบดิจิทัล สิ่งนี้ทำให้คำกล่าวของลูกชายของเธอในตอนต้นคลิปวีดีโอที่บอกว่าแม่ของเขา “ล้าสมัย” นั้นดูคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ชมคลิปได้ที่นี่ High-Tech LikeABosch 


RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple เตรียมย้ายฐานการผลิต Apple Watch และ Macbook จากจีนสู่เวียดนาม

Apple เตรียมย้ายฐานการผลิต Apple Watch และ Macbook จากจีนสู่เวียดนาม เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน พยายามกระจายการผลิตออกจากจีน...

Responsive image

จับตาความร่วมมือ BMW ร่วมกับ Toyota ผลิตจำหน่าย iX5 Hydrogen รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

BMW ร่วมกับ Toyota ผลิตจำหน่าย iX5 Hydrogen รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลงไฮโดรเจน ที่เปิดตัวเมื่อปี 2021 ที่งาน Munich Motor Show ที่พัฒนาจากต่อยอดจากตัวถังจาก X5 SUV ของ BMW โดยปัจจุ...

Responsive image

Beryl 8 Plus ทุ่ม 1.4 พันล้าน ควบกิจการ เบย์คอม ปักธงนำ Cyber Security ปกป้องข้อมูล - สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า

Beryl 8 Plus เดินเกม ทุ่ม1.4 พันล้าน ควบรวมกิจการ บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง ผู้ประกอบการธุรกิจ Cyber Security อันดับต้นๆ ของประเทศ ก้าวขึ้นสู่ผู้นำอุตสาหกรรม หนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ชี...