LATEST IN ces

Sex Tech กับความเสมอภาคทางเพศในงาน CES 2020

ในปี 2020 นี้เป็นครั้งแรกของงาน CES ที่มี Sex Tech Startup ออกบูธใหญ่ในงาน และแบรนด์ที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดก็คือ Lora Dicalo ที่เป็นตัวจุดชนวนเรื่องของความเสมอภาคทางเพศในงานเทคโนโ...

สรุปประเด็นสำคัญ Ivanka Trump ในงาน CES: ทักษะแห่งอนาคตและนโยบายเพื่อความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน

สรุปประเด็นสำคัญจาก Ivanka Trump ที่งาน CES ในประเด็นฮอตต่าง ๆ อาทิ เรื่องของงานในอนาคต นวัตกรรม และการศึกษา รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพ...

JOB