จบดราม่า! ธปท. และ ไทยพาณิชย์ ยืนยันไม่ยกเลิกสมุดเงินฝาก | Techsauce
Contact us
1

จบดราม่า! ธปท. และ ไทยพาณิชย์ ยืนยันไม่ยกเลิกสมุดเงินฝากธนาคาร1 min read

Posted by
Posted date มกราคม 3, 2019

เคลียร์กันชัดเจน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยไม่มีนโยบายยกเลิกสมุดเงินฝาก ย้ำ Digital Passbook เป็นบริการทางเลือก

หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าธนาคารพาณิชย์จะทยอยยกเลิกให้บริการเล่มสมุดเงินฝาก โดยจะให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ล่าสุด ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ก็ออกมายืนยันว่าธนาคารจะยังคงใช้สมุดเงินฝากต่อไปอย่างแน่นอน

คุณปรียานุช จึงประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีธนาคารพาณิชย์จะยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากว่า ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังให้บริการเงินฝากที่มีสมุดเงินฝากหรือเอกสารการฝากเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ไม่มีสมุดบัญชีให้แก่ลูกค้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่สะดวกใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณปรียานุชย้ำว่า หากในอนาคตธนาคารพาณิชย์จะขอยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากแก่ลูกค้าทุกประเภท ก็ควรมีการหารือกับ ธปท. ก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์มีการให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และมีการดูแลภายหลังการขายให้ลูกค้าสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและได้รับความเป็นธรรม ตามหลักการของประกาศ ธปท. ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่ในกระแสข่าวดังกล่าวก็ได้ออกมาปฏิเสธว่า ไม่มีนโยบายยกเลิกการใช้สมุดเงินฝากแต่อย่างใด เพียงแต่กำลังพัฒนาบริการทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องนำสมุดเงินฝากมาที่สาขา รวมถึงบริการ Digital Passbook ในแอปฯ SCB Easy ด้วย

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe