BUILK One Group ผู้พัฒนา Software และ Online Platform สำหรับธุรกิจก่อสร้างแบบ B2B ประกาศรับการลงทุนจาก AddVentures โดย SCG มุ่งเป้าขยายฐานผู้ใช้ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมกับนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Blockchain และ Machine Learing มาใช้พัฒนาบริการใหม่

คุณไผท ผดุงถิ่น Co-Founder และ CEO ของ BUILK One Group กล่าวว่า ขณะนี้มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่รูปแบบการทำงานยังคงพัฒนาไปไม่มากนัก ทำให้ทุกคนใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ผู้รับเหมาหลัก (Contractor) ผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับเหมา SME (Subcontract) ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (Supplier) และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง (Manufacturer) อยู่บนความเสี่ยง ไม่มีข้อมูลเพียงพอรองรับการตัดสินใจ BUILK จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ ตั้งแต่ปี 2010 ผ่าน Product Software ที่หลากหลาย

คุณผไท ผดุงถิ่น Co-Founder และ CEO ของ BUILK One Group

เพื่อขยายขีดความสามารถ BUILK จึงจับมือกับ Addventures โดย SCG ในฐานะ Strategic Partner ภายใต้แนวคิด United We Builk ยกระดับวงการก่อสร้างด้วย Platform ใหม่ๆ ในรูปแบบ B2B และขยายบริการไปทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบัน BUILK มี 6 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น Software 5 ชิ้น และ Platform ร้านค้าออนไลน์ 1 ร้าน ดังนี้

  1. Pojjaman 2 (Project Account Management) โปรแกรม ERP บน Cloud เต็มรูปแบบสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
  2. BUILK.com ระบบควบคุมต้นทุนออนไลน์สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง เปิดให้ใช้งานฟรี
  3. YELLO Smart Purchase ร้านค้าออนไลน์สำหรับสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
  4. JUBILI by BUILK ระบบบริหารงานขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
  5. PLOY by BUILK ระบบบริหารงานขาย สร้าง โอน สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์
  6. KwanJai by BUILK ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมและบริการหลังการขายสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์

โดยความร่วมมือกับ Addventures จะช่วยพาบริการทั้งหมดนี้ไปถึงผู้ที่อยุ่ในอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Blockchain มาพัฒนาเป็น Smart Contract และ Machine Learning มาปรับปรุงบริการของร้านค้าออนไลน์ ทั้งยังตั้งเป้าทำเทคโนโลยีด้านการเงินหรือ Fintech สำหรับผู้รับเหมา นอกจากนี้ BUILK ยังได้รับการสนับสนุนจาก Millcon Steel PLC และ CU Innovation HUB อีกด้วย

ดร.จาชชัว แพส กรรมการผู้จัดการ AddVentures โดย SCG กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่ามากถึง 68,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์มาจากผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของ BUILK จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการแก้ Pain Point ให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ที่เฉพาะในไทยก็มีจำนวนถึง 80,000 ราย

SCG จะช่วยส่ง BUILK ในการ Scale Up ด้านการตลาด การกระจายสินค้าผ่านความหลากหลายของ Logistic และ Supply Chain พร้อมทั้งร่วมมือกับ Dealer ตลอดจนขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านฐานลูกค้าของ SCG

RELATED ARTICLE

Responsive image

Toyota ลงทุนใน Grab 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมจับมือพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อยานยนต์ร่วมกัน

ปี 2018 Grab ผู้ให้บริการ Ride-Hailing ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หลังจากซื้อกิจการของ Uber ในภูมิภาคนี้ และทยอยเตรียมเปิดบริการด้าน Finance ในแต่ละประเทศ ล่า...

Responsive image

จับตาธุรกิจ Payment Startups เทรนด์ฮอตระดมทุนประจำปี 2015

crunchbase ฐานข้อมูล Startup ที่ใหญ่สุด เผยข้อมูลว่าในช่วง 5 ไตรมาสที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจด้าน Payments Startup เติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 74%......

Responsive image

KBank ลงทุนใน A Bank สัดส่วน 35% เป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ลงทุนในธนาคารพาณิชย์เมียนมา

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติเมียนมาลงทุนในธนาคารพาณิชย์ของเมียนมา พร้อมเข้าร่วมลงทุนในธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ หรือเอ...