Carbon-neutral, Net-zero และ Climate positive ต่างกันอย่างไร แล้วแต่ละองค์กรต้องรับมืออย่างไร | Techsauce

Carbon-neutral, Net-zero และ Climate positive ต่างกันอย่างไร แล้วแต่ละองค์กรต้องรับมืออย่างไร

Carbon-neutral คือเทรนด์ใหม่ที่บริษัทหลายแห่งในปัจจุบันให้คำมั่นที่จะจัดการเรื่อง carbon neutral, net-zero หรือแม้กระทั่ง climate positive อย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ที่อ้างว่าเป็นบริษัทแรกที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะได้ยินคำว่า carbon-neutrality, net-zero หรือ climate positive 

มาระยะหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ได้รวมคำเหล่านี้ไว้กับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเสียมากกว่า จนทำให้ผู้บริโภคอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ อย่างไรก็ตามหากองค์กรสื่อสารอย่างกระตือรือร้น และชัดเจนจะช่วยสร้างความตระหนัก และการเข้าใจถึงสิ่งที่จะสื่อได้มากขึ้น

ตามเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) ขณะนี้มีเวลาเหลือเพียง 29 ปี ที่จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นศูนย์ โดยการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเราจึงควรมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนิยาม carbon neutrality ว่าคืออะไร และเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทเต็มใจที่จะลดหรือกำจัด carbon footprints จริงหรือไม่ เมื่อพูดถึง carbon neutral ซึ่งทำให้บริษัทจำเป็นต้องเข้าใจคำจำกัดความเหล่านี้ 

  • Carbon neutral หมายถึง CO2 ใดๆ ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากการดำเนินงานของบริษัทจะต้องมีความสมดุลโดยการกำจัดในปริมาณที่เท่ากัน
  • Climate positive หมายถึงกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ 
  • Carbon negative คล้ายกับ Climate positive
  • Carbon positive คือวิธีการขององค์กรในการอธิบายเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางการตลาดที่มักทำให้เกิดความสับสน โดยปกติควรจะหลีกเลี่ยงคำนี้
  • Climate Neutral หมายถึงการลด Greenhouse gas (GHG) ทั้งหมดจนเป็นศูนย์ ในขณะที่กำจัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงลบอื่นๆ ทั้งหมดที่องค์กรอาจก่อให้เกิดเช่นกัน
  • Net-Zero carbon emissions กิจกรรมปล่อยการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สู่ชั้นบรรยากาศ
  • Net-Zero emissions ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสมดุล เท่ากับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับออกจากชั้นบรรยากาศ

แล้ว Carbon neutral คืออะไร ?

Carbon neutral เป็นศัพท์แห่งปีของ New Oxford American Dictionary ในปี 2006 และได้กลายเป็นคำในกระแสหลักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามคำนิยามแล้ว Carbon neutral คือ ความสมดุลระหว่างการปล่อยคาร์บอนและการดูดซับจากแหล่งกักเก็บ หรือเพียงแค่กำจัดการปล่อยคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งแหล่งกักเก็บที่ดูดซับคาร์บอนคือ ป่าไม้ พื้นดิน และมหาสมุทรนั่นเอง ตามรายงานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป แหล่งกักเก็บคาร์บอนทางธรรมชาติได้กำจัด CO2 ระหว่าง 9.5 ถึง 11 Gt ต่อปี แต่จนถึงปัจจุบันไม่มีแหล่งกักเก็บคาร์บอนเทียมใดที่สามารถขจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศในระดับที่จำเป็นในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นเกิดความเป็นกลางของคาร์บอน บริษัทต่าง ๆ จึงมีทางเลือกสองทางคือ ลดการปล่อยคาร์บอนลงจนเป็นศูนย์ หรือสร้างสมดุลการปล่อยมลพิษผ่านการชดเชยและการซื้อคาร์บอนเครดิต

หมายความว่าอย่างไร ? เมื่อบริษัทต้องเป็น Carbon-neutral

Carbon-neutral เปรียบเสมือนมนต์ใหม่ของ Wall Street และบริษัททั่วโลก แต่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร อันดับแรกแนะนำให้บริษัทคำนวณ carbon footprint ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการคาร์บอน และเมื่อ carbon footprint ถูกคำนวณ บริษัทจะรู้สึกได้ว่าบริษัทต้องรับมือมากแค่ไหน จากนั้น ลดการปล่อยคาร์บอนโดยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คาร์บอนที่เลวร้ายที่สุดที่บริษัทปล่อยมลพิษออกมาและดำเนินการตามนั้น และสุดท้ายชดเชยสิ่งที่เหลืออยู่ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ดังนั้นการชดเชยจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการทำให้คาร์บอนเป็นกลาง ซึ่งการชดเชยการปล่อยคาร์บอนของบริษัทจะส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เงินทุนจากการทำให้ carbon footprint เป็นกลางจะมอบเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำให้กับชุมชนที่เสี่ยงต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด อย่างไรก็ตามต้องแน่ใจว่าโครงการชดเชยเหล่านี้มีความโปร่งใสและเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Carbon neutral และ Net-zero? 

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ carbon-neutral และ net-zero เป็นคำสองคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ในทั้งสองกรณี บริษัทต่างๆ กำลังทำงานเพื่อลด carbon footprint ให้สมดุลเพราะ carbon-neutral หมายถึงการปรับสมดุลปริมาณการปล่อยคาร์บอนทั้งหมด Net-zero หมายความว่าไม่มีการปล่อยคาร์บอนออกจากจุดเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดักจับหรือชดเชยคาร์บอนฯ ตัวอย่างเช่น อาคารของบริษัทที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นศูนย์สามารถระบุว่าพลังงานของบริษัทนั้นเป็น 'คาร์บอนเป็นศูนย์'

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง ‘net-zero’ จำเป็นต้องระบุเรื่องคาร์บอนเป็นศูนย์  แต่ในทางตรงกันข้าม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ กลับหมายถึงความสมดุลโดยรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่ปล่อย GHG ออกจากชั้นบรรยากาศ แม้ว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มักใช้กับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน แต่ก็สามารถนำมาใช้สำหรับองค์กรได้เช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง net-zero อธิบายจุดที่มนุษย์หยุดเพิ่มภาระของก๊าซความร้อนจากสภาพอากาศในชั้นบรรยากาศ

Carbon negative หรือ Climate positive คือการทำมากขึ้นเพื่อโลก

Carbon Negative และ Climate positive เป็นคำสองคำที่คล้ายคลึงกันอีกเช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทกำจัดหรือดักจับ CO2 จากชั้นบรรยากาศมากกว่าที่ปล่อยออกมา จากนั้นบริษัทต้องมีการปล่อยคาร์บอนในเชิงลบและส่งผลดีต่อสภาพอากาศ

เมื่อมองให้ลึกลงไป เพื่อให้เกิด Climate Positive บริษัทจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า Carbon Footprint คืออะไรเสียก่อน ตัวอย่างเช่น North Face ต้องการเปิดตัวหมวกที่มี Carbon-positive พวกเขาจะต้องคำนวณปริมาณ Carbon footprint ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่พลังงานที่จำเป็นในการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการผลิต จนสิ้นสุด บริษัทจะต้องจัดการกับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดักจับคาร์บอนมากขึ้น ในการทำเช่นนั้น มีทางเดียวเท่านั้นคือ คำนวณการปล่อยคาร์บอนฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมาก 

ในขณะที่การกลายเป็นองค์กร Carbon-neutral หรือ Climate poistive ที่กลายเป็นเทรนด์ใหม่ บางบริษัทก็มองเห็นและมีแนวโน้มที่จะลบอดีตทั้งหมดทิ้งไป ดังเช่น Microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่รายแรก ๆ ที่ประกาศ ตามด้วย Google เนื่องจากสหภาพยุโรปมีเป้าหมายที่จะเป็นทวีปแรกที่เป็นกลางทางคาร์บอน บริษัทต่างๆ จึงต้องดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

ดังนั้นในตอนนี้ หลายบริษัทอาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์อย่าง Carbon neutral, Climate positive และ Net-zero กันมาบ้างแล้ว จึงถึงเวลาแล้วที่จะบรรลุขั้นตอนที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยการคำนวณและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

อ้างอิง Plan A

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

AWS มอบทุนสนับสนุน 230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เสริมพลังสตาร์ทอัพ Generative AI ทั่วโลก

Amazon Web Services (AWS) บริษัทในเครือ Amazon ประกาศมอบทุนสนับสนุนมูลค่า 230 ล้านเหรียญสหรัฐ แก่สตาร์ทอัพทั่วโลก โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น มุ่งสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเ...

Responsive image

ครั้งแรกของ SCB TechX กับการเปิดตัว DevOps as a Service นวัตกรรมแพลตฟอร์มโซลูชัน xPlatform สำหรับลูกค้าองค์กร

SCB TechX เปิดตัว DevOps as a Service แพลตฟอร์มโซลูชัน xPlatform สำหรับลูกค้าองค์กร...

Responsive image

ประเด็น Gender Pay Gap วงการเทคฯเดือดอีกครั้ง พนักงานหญิงฟ้อง Apple จ่ายค่าจ้างผู้ชายสูงกว่าในตำแหน่งเท่ากัน

ล่าสุดมีประเด็นร้อนแรงเรื่องการฟ้องร้องระหว่าง พนักงานหญิง และ บิ๊กเทคฯ Apple เกี่ยวกับ Gender Pay Gap ที่บริษัทจ่ายเงินพนักงานชายมากกว่าพนักงานหญิง ทั้งที่ภาระงานใกล้เคียงกัน...