Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN carbon-neutrality

SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 เปิดเวทีต้อนรับ CEO บริษัทพลังงาน แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แห่งอนาคต

SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 เปิดเวทีต้อนรับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมพลังงานและผู้บริหารแถวหน้าวงการเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน...

CP - Toyota และ CJPT เซ็น MOU เพื่อความร่วมมือ ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในไทย

CP - Toyota และ CJPT เซ็น MOU เพื่อความร่วมมือในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านการเดินทาง และด้านการใช้ข้อมูล เพื่อสร้า...

เป้าหมาย Net Zero ขององค์กร ที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ !

ในบทความนี้ Techsauce จะพาไปทำความเข้าใจถึงบริบทของ Net Zero กันให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และทำไมหลาย ๆ ประเทศจึงให้ความสนใจ พร้อมกับฉายภาพองค์กรที่จะก้าวสู่ Net Zero...

Carbon-neutral, Net-zero และ Climate positive ต่างกันอย่างไร แล้วแต่ละองค์กรต้องรับมืออย่างไร

Carbon-neutral คือเทรนด์ใหม่ที่บริษัทหลายแห่งในปัจจุบันให้คำมั่นที่จะจัดการเรื่อง carbon neutral, net-zero หรือแม้กระทั่ง climate positive...

ภากร ปีตธวัชชัย นำทีมผู้บริหาร SET กางแผนส่งเสริมตลาดทุนไทย ดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ภายใน 3 ปี

ติดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2565-2568) ของ SET กับแนวทางสร้างความยั่งยืนและส่งเสริมการเข้าถึงและเข้าใจตลาดทุน ตั้งแต่การเพิ่มองค์ความรู้ระดับบุคคล ไปจนถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านส...

ทบทวนแนวทาง 'ลดการปล่อยคาร์บอน' ในไทย อะไรที่จะทำและอะไรที่ทำได้

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับแผนลดการปล่อยคาร์บอน? มาดูแนวทางที่ 'ทำได้' และ 'ควรทำ' โดย 2 วิทยากรที่มาร่วมพูดคุยในงาน 'Decarbonize Thailand Symposium 2022'...

ก่อนจะถึง COP27 มาทบทวนคำมั่นสัญญาของผู้นำไทย คืบหน้าแค่ไหนเรื่อง ‘ลดการปล่อยคาร์บอน’

ทบทวนคำมั่นสัญญาของผู้นำไทย คืบหน้าแค่ไหนเรื่อง ‘ลดการปล่อยคาร์บอน’ ก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP (Conference of the Parties) ทุกปี ซึ่งปีนี้...

กฟผ. ผนึกกำลัง IBM เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล ติดตั้งระบบบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี AI หนุนเทรนด์ Carbon Neutrality

กฟผ. ร่วมกับ ไอบีเอ็ม เดินหน้าติดตั้งระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้...

EU สร้าง Digital Twin จำลองโลก คาดการณ์ผลกระทบและ พัฒนาโซลูชันป้องกัน Climate Change

EU สร้าง Digital Twin ของโลกในชื่อ “Destination Earth” เพื่อวางแนวทางพัฒนาในเรื่องสภาพอากาศ และใช้เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อโลก ขณะเดียวกันก็จะทำให้สามารถสร้างโซลูช...

อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573

อาลีบาบา กรุ๊ป ตั้งเป้าที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนใน สโคป 1 และ สโคป 2 และจะลดความเข้มข้นของคาร์บอนใน สโคป 3 ภายในปี 2573...

กลุ่ม ปตท. หนุนรัฐ ตั้งคณะทำงาน G-NET มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นำไทยพ้นวิกฤติก๊าซเรือนกระจก

กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของโลกในปัจจุบัน และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอน...

มจธ. ตอบรับนโยบาย Carbon Neutrality จากภาครัฐ ประกาศ มุ่งสู่ KMUTT Carbon Neutrality 2040

มจธ. ตอบรับนโยบาย Carbon Neutrality จากภาครัฐว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 และประกาศ มุ่งสู่ KMUTT Carbon Neutrality 2040 เพื่อเป็นส่...

นักวิจัย มจธ. พัฒนา แปรสภาพชีวมวลและพืชน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์-สารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Carbon Neutrality

นักวิจัย มจธ.พัฒนา “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพแบบบูรณาการ” แปรสภาพชีวมวลและพืชน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์-สารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ ...

Blockfint ส่งแพลตฟอร์ม Gideon ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หนุนกลุ่ม Carbon Neutral ให้ใช้งานฟรี

Blockfint ส่งแพลตฟอร์ม Gideon ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หนุนกลุ่ม Carbon Neutral ให้ใช้งานฟรี...

Toyota เดินหน้านโยบายความยั่งยืน จัดตั้งกองทุนเพิ่ม มุ่งลงทุนใน Startup แก้ไขปัญหาโลกร้อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด รีแบรนด์กองทุนขององค์กรและจัดตั้งกองทุนระยะเริ่มต้นเพิ่ม 2 กองทุน เพื่อพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) และความเป็นกลา...