CPF จับมือ UMITRON Startup ด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของญี่ปุ่น พัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้งแบบยั่งยืน | Techsauce

CPF จับมือ UMITRON Startup ด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของญี่ปุ่น พัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้งแบบยั่งยืน

คณะผู้บริหารซีพีเอฟ นำโดย CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ UMITRON Startup ด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของญี่ปุ่น นำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ซึ่งมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายฮิเดกิ มากิฮาระ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น และ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน

ความร่วมมือในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ Open Innovation ระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจจับคู่กับสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงพัฒนานวัตกรรมยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมกุ้งของไทย

UMITRON เป็นสตาร์ทอัพแถวหน้าของญี่ปุ่นที่มีความสามารถด้านการพัฒนาระบบการทำประมงทางทะเลที่ยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยี Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของซีพีเอฟ ให้เกิดความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานและของเสีย ให้ผลผลิตคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่กระแสโลกให้ความสำคัญ

คุณมาซาฮิโกะ ยามาดะ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง UMITRON กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาพัฒนาระบบปฏิบัติการประมงญี่ปุ่นให้ยั่งยืน จะนำระบบปฎิบัติการจะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการเพาะเลี้ยงกุ้งของซีพีเอฟได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน สามารถตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกในเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้อีกด้วย

หลังจากนี้ UMITRON จะเริ่มเข้ามาศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี AI ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งในฟาร์มระบบปิดของ ซีพีเอฟ ที่ฟาร์มบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี เป็นแห่งแรก ซึ่งจะเป็นฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน ถ่ายทอดให้แก่ฟาร์มอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยต่อไป.

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB Group จับมือ กลุ่ม CP ตั้ง VC ขนาด 600-800 ล้านเหรียญ มุ่งลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพทั่วโลก

SCB Group จับมือ กลุ่ม CP ร่วมกันก่อตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด 600 – 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน Disruptive Technology ด้านบล็อคเชน (Blockchain) สินทรัพย์ดิจิทั...

Responsive image

SCB Group จัดตั้ง ยานแม่ ภายใต้ชื่อ SCBX มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค วางรากฐานรองรับบริบทใหม่ของโลก

SCB Group จัดตั้ง ยานแม่ ภายใต้ชื่อ SCBX มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค วางรากฐานรองรับบริบทใหม่ของโลก...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ เปิด ‘COVID-19 Recovery Clinic’ ให้บริการปรึกษา-รักษา-ฟื้นฟู แม้หายจากโควิด-19 แล้ว

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ หรือ ‘คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’ ให้บริการปรึกษา รักษา และฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วยโคว...