คณะผู้บริหารซีพีเอฟ นำโดย CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ UMITRON Startup ด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของญี่ปุ่น นำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ซึ่งมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายฮิเดกิ มากิฮาระ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น และ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน

ความร่วมมือในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ Open Innovation ระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจจับคู่กับสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงพัฒนานวัตกรรมยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมกุ้งของไทย

UMITRON เป็นสตาร์ทอัพแถวหน้าของญี่ปุ่นที่มีความสามารถด้านการพัฒนาระบบการทำประมงทางทะเลที่ยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยี Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของซีพีเอฟ ให้เกิดความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานและของเสีย ให้ผลผลิตคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่กระแสโลกให้ความสำคัญ

คุณมาซาฮิโกะ ยามาดะ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง UMITRON กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาพัฒนาระบบปฏิบัติการประมงญี่ปุ่นให้ยั่งยืน จะนำระบบปฎิบัติการจะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการเพาะเลี้ยงกุ้งของซีพีเอฟได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน สามารถตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกในเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้อีกด้วย

หลังจากนี้ UMITRON จะเริ่มเข้ามาศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี AI ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งในฟาร์มระบบปิดของ ซีพีเอฟ ที่ฟาร์มบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี เป็นแห่งแรก ซึ่งจะเป็นฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน ถ่ายทอดให้แก่ฟาร์มอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยต่อไป.

RELATED ARTICLE

Responsive image

CPF ผนึก Sertis พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะครั้งแรกในไทย ยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วย AI

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด (Sertis) จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีบริหารและจัดการฟาร์ม “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” ครั้งแรกในประเ...

Responsive image

CPF ส่งอาหารฟรีถึงบ้านให้ผู้เสี่ยง COVID-19 และโรงพยาบาลรัฐ

โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19 โดยส่งอาหารฟรีให้ผู้เสี่ยงโควิด 19 และเจ้าหน้าที่รัฐ...

Responsive image

CPF ย้ำมาตรการรป้องโควิดเข้มงวดปลอดภัยพร้อมยกระดับป้องกันโรคตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร

CPF ย้ำ กุ้ง “ซีพี แปซิฟิก” ปลอดภัยกินได้ไร้โควิด-19 ยืนยัน “การ์ดไม่ตก” คงมาตรการป้องโควิดเข้มงวด พร้อมยกระดับป้องกันโรคตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to Table) และในโรงงานหล...