Creden.co สตาร์ทอัพไทย จับมือกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม นำระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ (eSignature) และการยืนยันตัวตน (eKYC) มาใช้กับการบริหารจัดการข้อพิพาทของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของบริษัทไทย ที่มีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมเป็นหน่วยงานรัฐไทยที่นำระบบเอกสารดิจิทัลมาใช้ภายในองค์กรรายแรกๆ

creden

โดยทาง ดร.วรวงศ์ อัจราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมกับ บริษัท ครีเดน เอเซีย จำกัด (Creden.co) โดย นาย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการอนุญาโตตุลาการ โดยใช้ระบบการลงนามเอกสารออนไลน์ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) และ ระบบพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eKYC) ของทาง Creden.co เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และมีมาตรฐานสากล และยังมองไปถึงการทำงานร่วมกันในการเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย เหมาะกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ถือเป็นหน่วยงานรัฐแรกๆ ที่ได้มีการนำระบบการลงนามเอกสารออนไลน์ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) และ ระบบพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eKYC) มาใช้ นี่คือก้าวที่สำคัญของประเทศไทย ที่จะทำให้หน่วยงานรัฐอื่นๆ รวมไปถึงหน่วยงานเอกชน เห็นและปรับตัวตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


Creden.co ถือเป็นบริษัท สตาร์ทอัพไทยรายแรกๆ ที่พัฒนาระบบการลงนามเอกสารออนไลน์ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) และ ระบบพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eKYC) โดยเทคโนโลยีฝีมือคนไทย รองรับกฏหมายไทย ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้ฟรี ผ่าน http://www.Creden.co

RELATED ARTICLE

Responsive image

กสทช. จับมือสถานพยาบาลรัฐ 12 แห่ง สู้ COVID-19 ทุ่ม 1,000 ล้านบาทใช้ e-signature ของ Creden

กสทชร่วมกับ 12 สถานพยาบาลของรัฐในเบื้องต้น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินเพื่อต่อสู้ COVID-19 ผ่านระบบเซ็นเอกสารทางออนไลน์ของ Creden.co บริษัทเทคโนโลยีด้านการเซ็นเอกสารอ...

Responsive image

เปิดบัญชี K-eSavings ง่าย เสมือนยกทั้งธนาคารมาอยู่ในมือเราด้วยระบบ eKYC

โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อคิดถึงการไปทำธุระใดๆ ก็ตามในธนาคาร เรามักนึกถึงตู้กดบัตรคิว คนจำนวนมากที่ต่อแถวขอรับบริการต่างๆ เอกสารที่ต้องเตรียมไปจนล้นมือ ไหนจะเดินทางฝ่ารถติดไปยังสาขาใกล้บ...

Responsive image

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบยืนยันตัวตน (eKYC) และประเมินลูกค้าทางออนไลน์ (Credit Scoring) เผยมีกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มไฟแนนซ์ ...