LATEST IN Creden.co

Creden จับมือ ETDA เปิดตัว eDocument และ eSignature ให้บริการแบบ Freemium

Creden บริษัท Startup ไทย เปิดตัวบริการระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument และ eSignature) เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC รองรับการเติบโตขอ...

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบยืนยันตัวตน (eKYC) และประเมินลูกค้าทางออนไลน์ (Credit Scoring) เผยมีกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มไฟแนนซ์ ...

JOB