Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN creden-co

Creden.co สตาร์ทอัพไทย ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก InnoSpace (Thailand) ขยายตลาดเซ็นเอกสารออนไลน์และ Big Data สู่ภูมิภาคอาเซียน

Creden.co สตาร์ทอัพไทยด้าน การเซ็นเอกสารออนไลน์ การยืนยันตัวตน (eKYC) และระบบวิเคราะห์บิ๊กดาต้าบริษัทในประเทศไทยด้วย AI ประกาศได้รับการลงทุนจาก บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร...

Creden.co จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ นำหน่วยงานรัฐไทยใช้เอกสารดิจิทัล

Creden.co จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ นำหน่วยงานรัฐไทยใช้เอกสารดิจิทัล...

กสทช. จับมือสถานพยาบาลรัฐ 12 แห่ง สู้ COVID-19 ทุ่ม 1,000 ล้านบาทใช้ e-signature ของ Creden

กสทชร่วมกับ 12 สถานพยาบาลของรัฐในเบื้องต้น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินเพื่อต่อสู้ COVID-19 ผ่านระบบเซ็นเอกสารทางออนไลน์ของ Creden.co บริษัทเทคโนโลยีด้านการเซ็นเอกสารอ...

Creden จับมือ ETDA เปิดตัว eDocument และ eSignature ให้บริการแบบ Freemium

Creden บริษัท Startup ไทย เปิดตัวบริการระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument และ eSignature) เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC รองรับการเติบโตขอ...

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบยืนยันตัวตน (eKYC) และประเมินลูกค้าทางออนไลน์ (Credit Scoring) เผยมีกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มไฟแนนซ์ ...