Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN creden-co

Creden.co จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ นำหน่วยงานรัฐไทยใช้เอกสารดิจิทัล

Creden.co จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ นำหน่วยงานรัฐไทยใช้เอกสารดิจิทัล...

กสทช. จับมือสถานพยาบาลรัฐ 12 แห่ง สู้ COVID-19 ทุ่ม 1,000 ล้านบาทใช้ e-signature ของ Creden

กสทชร่วมกับ 12 สถานพยาบาลของรัฐในเบื้องต้น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินเพื่อต่อสู้ COVID-19 ผ่านระบบเซ็นเอกสารทางออนไลน์ของ Creden.co บริษัทเทคโนโลยีด้านการเซ็นเอกสารอ...

Creden จับมือ ETDA เปิดตัว eDocument และ eSignature ให้บริการแบบ Freemium

Creden บริษัท Startup ไทย เปิดตัวบริการระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument และ eSignature) เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC รองรับการเติบโตขอ...

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบยืนยันตัวตน (eKYC) และประเมินลูกค้าทางออนไลน์ (Credit Scoring) เผยมีกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มไฟแนนซ์ ...

JOB