Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN eKYC

Creden.co จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ นำหน่วยงานรัฐไทยใช้เอกสารดิจิทัล

Creden.co จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ นำหน่วยงานรัฐไทยใช้เอกสารดิจิทัล...

กสทช. จับมือสถานพยาบาลรัฐ 12 แห่ง สู้ COVID-19 ทุ่ม 1,000 ล้านบาทใช้ e-signature ของ Creden

กสทชร่วมกับ 12 สถานพยาบาลของรัฐในเบื้องต้น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินเพื่อต่อสู้ COVID-19 ผ่านระบบเซ็นเอกสารทางออนไลน์ของ Creden.co บริษัทเทคโนโลยีด้านการเซ็นเอกสารอ...

เปิดบัญชี K-eSavings ง่าย เสมือนยกทั้งธนาคารมาอยู่ในมือเราด้วยระบบ eKYC

โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อคิดถึงการไปทำธุระใดๆ ก็ตามในธนาคาร เรามักนึกถึงตู้กดบัตรคิว คนจำนวนมากที่ต่อแถวขอรับบริการต่างๆ เอกสารที่ต้องเตรียมไปจนล้นมือ ไหนจะเดินทางฝ่ารถติดไปยังสาขาใกล้บ...

Thailand’s Central Bank Green Lights e-KYC for Early 2019

Thai Banks celebrate as the Bank of Thailand (BoT) green lights the testing of e-KYC without the need of a national digital ID bill for early 2019.......

ธนาคารมี เฮ แบงก์ชาติไฟเขียว e-KYC ต้นปี ไม่ต้องรอพรบ. National Digital ID

เป็นข่าวที่สายการเงินการธนาคาร และอีกหลายธุรกิจที่กำลังรอคอยทิศทางของ e-KYC ในไทย ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมากล่าวว่าเตรียมอนุญาตสถาบันการเงินที่เข้าทดสอบระบบการแสดงและย...

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co

'ดีแทค' และกลุ่ม 'กองบุญมา' ลงทุนสนับสนุน Creden.co สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบยืนยันตัวตน (eKYC) และประเมินลูกค้าทางออนไลน์ (Credit Scoring) เผยมีกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มไฟแนนซ์ ...