Startup Ecosystem ในประเทศไทย หลังเผชิญ Disruption ในรูปแบบ COVID-19 | Techsauce

Startup Ecosystem ในประเทศไทย หลังเผชิญ Disruption ในรูปแบบ COVID-19

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกนั้นได้มาสั่นคลอนทุกธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไม่มีข้อยกเว้น หลายบริษัทนั้นต้องเจอกับพิษเศรษฐกิจที่รุนแรงอย่างไม่เคยเจอมาก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดในครั้งนี้

คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้พูดคุยในการสัมมนาพิเศษภายใต้งาน Angel Investor Forum ในหัวข้อ Current Picture of Thailand Startup Ecosystem ที่ได้พูดถึงสภาพโดยรวมของ Startup Ecosystem ในประเทศไทยในปัจจุบัน

เมื่อธุรกิจไม่ได้เป็นสิ่งที่เข้ามา Disrupt ตลาดอย่างเดียวอีกต่อไป

‘Disrupt’ เป็นสิ่งที่อยู่กับโลกธุรกิจมาเนิ่นนานแล้ว โดย Disrupt นั้นเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลต่อตลาด ที่จะทำให้หลาย ๆ สิ่งที่อยู่ในตลาดที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่นั้นหายไป รวมถึงในวงการ Startup เช่นกัน หลาย ๆ ธุรกิจนั้นได้เข้ามาเป็น Disruptor ในตลาด แต่เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เกิดขึ้น แน่นอนว่าธุรกิจนั้นจะไม่ใช่ Disruptor หนึ่งเดียวในตลาดอีกต่อไป และ COVID-19 ก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งใน Disruptor ที่ส่งผลอย่างมหาศาลต่อตลาดในทุก ๆ อุตสาหกรรม

ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่ได้เร่งให้สิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Video Conference  จาก Zoom, Cisco หรือ Skype ที่ได้มีมาก่อนที่การระบาดนั้นจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ COVID-19 ยังทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของ Local Supply มากขึ้น อย่าง Sharp ที่ได้ปรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์เนมอย่าง Gucci และ Balenciaga ที่ได้ปรับมาผลิตหน้ากากอนามัยแทน รวมถึงบริษัทเครื่องสำอางค์หลายรายก็ได้ปรับมาผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะให้ประชาชนภายในประเทศนั้นสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้มากขึ้น

ซึ่งประเทศเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดการเรื่องของ Local Supply ที่ดี จากการที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยหรือ R&D ในบริษัททางการแพทย์ค่อนข้างมาก ทำให้ในตอนนี้ทางเกาหลีใต้นั้นมีเครื่องมือในการที่จะทำ Rapid Test กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและได้ทันที ทำให้การตรวจหาเชื้อนั้นทำได้อย่างรวดเร็วและมาตรการการป้องกันนั้นสามารถออกมาได้อย่างทันเวลา

COVID-19 ส่งผลอย่างไรต่อวงการ Startup?

เมื่อการระบาดของ COVID-19 นั้นเกิดขึ้น แน่นอนว่าธุรกิจหลายรายต้องเริ่มที่จะปรับตัว ซึ่งทาง depa เองนั้นก็ได้มีการปรับแผนการบริษัทหลาย ๆ อย่าง เช่น ปรับการจัดงาน Big Bang ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากไปอยู่ตามสถานที่ที่ทาง depa นั้นได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย เพื่อกระจายจำนวนผู้เข้าร่วมงานด้วยงบประมาณที่ประหยัดลง

ซึ่งในส่วนของ Startup เอง แน่นอนว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางองค์กรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ United Nations ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นหายไปกว่า 120 ล้านตำแหน่งทั่วโลกหรือเป็นจำนวนเงินกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวอย่างมาก 

ในส่วนของบริษัทนานาชาติอย่าง Airbnb ก็ได้มีการประกาศปลดพนักงานกว่า 25% รวมถึงบริษัท Online Travel Agency (OTA) หลาย ๆ รายก็มีการชะลอการดำเนินการหลาย ๆ อย่าง เนื่องจากมีลูกค้าที่ต้องการจะทำการ Refund จำนวนมาก บริษัทจึงจะต้องมีมาตรการที่จะรักษาเงินให้มากที่สุด 

หลาย ๆ อุตสาหกรรมนั้นได้รับผลกระทบเชิงลบ แต่ก็ยังมีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนนั้นต้องหันเข้าหาโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์แพลตฟอร์มนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น Coursera แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ หรือ Zoom แพลตฟอร์ม Teleconference 

3 สิ่งที่จะต้องพิจารณา เมื่อ Startup จะเป็น Unicorn

  1. Birthplace: ถ้าหากเราคิดว่า Unicorn ของไทยจะต้องอยู่ที่เมืองไทยหรือมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ความคิดเช่นนี้อาจจะไปจำกัดขอบเขตของการที่จะเกิด Unicorn ได้หรือไม่ได้ ซึ่ง Unicorn นั้นจะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือดิจิทัล หรือการที่พวกเขาสามารถที่จะออกไปหาอาหารหรือผลประโยชน์ได้ทุกที่บนโลกโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปไหน เช่น Netflix

  2. Market: ตลาดประเทศไทยนั้นค่อนข้างใหญ่พอสมควร ซึ่งเหมาะกับการเติบโตของธุรกิจ 

  3. Environment: จะต้องดูว่ามีกฎระเบียบและกฎหมายที่รองรับเพียงพอหรือไม่ และสามารถที่จะคุ้มครองบริษัท SMEs และบริษัทอื่น ๆ ได้หรือไม่

ซึ่งประเทศไทยนั้นมีตลาดที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วแต่ยังขาดกฎหมายที่รองรับให้ Startup นั้นสามารถที่จะขยับขยายและกลายมาเป็น Unicorn ได้

depa ผลักดัน Startup ไทยด้วย 5 การสนับสนุน

  • Finance: การสนับสนุนทางการเงิน
  • Capacity Building: การสนับสนุนด้านความพร้อมของบุคคลากรในบริษัท Startup
  • Network: การสนับสนุนในเครือข่าย Startup
  • Infrastructure: การสนับสนุนด้านพื้นที่ให้แก่ Startup
  • Technical Services: การสนับสนุนด้านเทคนิค

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...