Digital Entrepreneur Program Batch 2 โดย TIME Digital Academy และ Chula Systems Engineering เปิดรับสมัครแล้ว | Techsauce

Digital Entrepreneur Program Batch 2 โดย TIME Digital Academy และ Chula Systems Engineering เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอล เปิดรับสมัคร Batch 2 แล้ว ถึง 15 พ.ค. 59 สร้างสรรค์โดย TIME Digital Academy (TDA) ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Regional Center for Manufacturing Systems Engineering: RCMSE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

time digital

Digital Entrepreneur Program สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเอง หรือผู้ประกอบการที่กำลังจะริเริ่มการประกอบธุรกิจของตนเอง ในการสร้างธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในยุคดิจิตอล โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติและการนำทฤษฎีมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการขยายหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งในหมู่ผู้ประกอบการเองและร่วมกับทางกูรูและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรมนี้

หลังจากสำเร็จการอบรมโครงการ Digital Entrepreneur Program จาก TIME Digital Academy ร่วมด้วยกับ RCMSE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายที่พร้อมให้คุณต่อยอดทั้งทางธุรกิจและในสายงานดังต่อไปนี้

 • ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่มีรายละเอียดการดำเนินงานรวมทั้งแผนทางการเงิน
 • แนวคิดธุรกิจหรือโครงการที่ผ่านการ Validate แล้ว พร้อมทั้งมีโมเดลธุรกิจที่สามารถทำได้จริง
 • Pitch Deck การนำเสนอตัวแนวคิดธุรกิจหรือโครงการที่สามารถนำไปใช้นำเสนอได้ต่อๆ ไป
 • เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและกูรูที่มีประสบการณ์จริง
 • การสนับสนุนและคำแนะนำจากทีม Mentor ของเราตลอดโครงการ
 • เชื่อมโยงธุรกิจของคุณ ผ่าน Network กูรูด้านดิจิตอล
 • โอกาสพบปะพูดคุยและต่อยอดกับผู้เข้าร่วมกันเอง และบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการกับทาง TIME Digital Academy ซึ่งการต่อยอดนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดทางแนวคิดธุรกิจและสายอาชีพ

แล้วเราจะช่วยคุณได้อย่างไร

Digital Entrepreneur Program ของเราจะช่วยพัฒนาไอเดียธุรกิจดิจิตอล (Digital Business Plan) หรือ โปรเจคดิจิตอล (Digital Project) ของคุณ ตั้งแต่เริ่มต้น ให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และ สามารถประสบความสำเร็จได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล ผ่านกระบวนการต่อไปนี้

 • ขัดเกลาไอเดียธุรกิจดิจิตอล
 • คิดค้นโมเดลการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ
 • สร้างแผนธุรกิจพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ประเมินสถานะและวางแผนทางการเงิน
 • ยกระดับการบริหารทีม
 • พัฒนาทักษะการถ่ายทอดและนำเสนอแบรนด์และสินค้าของคุณ

รูปแบบของโปรแกรม

โปรแกรม: อบรม 4 เสาร์ 1 อาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2559

สถานที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในแต่ละวัน การอบรมของเราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. Lecture: เพื่อให้คุณเข้าใจถึงหลักการและทฤษฎีในแต่ละหัวข้อจากคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
 2. Case Study: อิงจากเหตุการณ์และองค์กรจริง ซึ่งจะถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรของเรา ซึ่งเป็นนักธุรกิจและกูรูที่มีประสบการณ์การจริง
 3. Workshop: เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองการใช้ทฤษฏีที่ได้เรียนรู้มาจากช่วงก่อนหน้าผ่านการทำกิจกรรม ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มและในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยว

รายละเอียดของแต่ละวัน

วันที่ 1: เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

Innovate Digital Project: ขัดเกลาไอเดียธุรกิจดิจิตอลของคุณ

ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ หรือดิจิตอลโปรเจคที่ไม่ใช่แค่ เจ๋ง ใหม่ หรือโดดเด่น แต่มีคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการ สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงโดยในคลาสนี้ไอเดียของคุณจะผ่านการเจียระไนด้วยกระบวนการ Problem – Solution – Market Approach

หัวข้อการอบรม

Pitch Deck: เครื่องมือสื่อสารไอเดียอันทรงพลัง

Value Proposition: ความลับของการสร้างสรรค์คุณค่า

โค้ชรับเชิญพิเศษ

คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก CEO ทีม GIZTIX ผู้ชนะจากเวที Dtac Accelerate Batch 3 และ Echelon Thailand 2015

คุณเลอทัด ศุภดิลก CEO แห่ง Sellsuki บริษัทสตาร์ทอัพสำหรับช่วยผู้ประกอบการในธุรกิจ

e-commerce เป็นระบบแคชเชียร์ที่ได้ช่วยแม่ค้าออนไลน์มากกว่า 7,000 ร้านค้า

 

วันที่ 2: อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

Invent Digital Business Model: สร้างโมเดลธุรกิจ พิชิตยุคดิจิตอล

ออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าของคุณโดยเอาใจใส่ส่วนประกอบสำคัญที่ครอบคุลมตั้งแต่ปัจจัยภายในธุรกิจเช่นโครงสร้างต้นทุนและทรัพยากรของบริษัทจนถึงปัจจัยภายนอกเช่น กลุ่มลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า

หัวข้อการอบรม

Business Model Canvas: เครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจไปพร้อมกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม

โค้ชรับเชิญพิเศษ

คุณอรรถพล สาธิตคณิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และธุรกิจไอซีที บริษัท มัคคานซิส (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญและสุดยอดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์และธุรกิจในแวดวงดิจิตอล

ดร. กฤชนนท์ ห่อทองคำ CEO บริษัท ไอออนิค บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมในวงการเกษตรกรรมไทย ที่มีรัฐบาลไทยร่วมลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

วันที่ 3: เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

Enhance your Digital L&L: กฎหมายธุรกิจดิจิตอล และการบริหารดรีมทีม

มาร่วมกันยกระดับการประกอบการและทีมงานของคุณผ่านการพัฒนาส่วนประกอบสำคัญ 2 สิ่งที่ผู้กระกอบการส่วนใหญ่มักไม่มีโอกาสเข้าถึง นั่นคือ ปัจจัยด้าน Legal และ Leadership ซึ่งหากเปรียบธุรกิจของคุณเหมือนรถยนต์เครื่องแรงที่พร้อมลงสนามแข่ง ปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมาย และความเป็นผู้นำ ก็เหมือนกับชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ที่หากขาดไปสักส่วนรถยนต์สุดแรงของคุณอาจพ่ายแพ้ในสนามแข่งได้

หัวข้อการอบรม

Legal Tips & Tricks for SMEs: กฎหมายน่ารู้สำหรับ SMEs

Entrepreneurial Leadership: ยกระดับธุรกิจด้วยอาวุธลับดรีมทีม

โค้ชรับเชิญพิเศษ

คุณระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง PKM Consulting Group Company Limited และ ทนายความผู้มากประสบการณ์ในวงการ Startup และอดีตที่ปรึกษาด้านภาษีบริษัท PricewaterhouseCoopers

ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี การันตีด้วยรางวัลทั้งระดับประเทศอย่าง Thailand HR Top 100 และระดับเวทีเอเชียอย่าง HR Professional of Best Asia’s Employer Brand Awards ในปี 2010 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ

วันที่ 4: เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

Finance & Business Strategies วางกลยุทธ์ เสริมธุรกิจให้คล่องตัว

การเริ่มต้นธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ในคลาสนี้คุณจะได้ประเมินมูลค่าธุรกิจของคุณ และประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ รู้ทันทีว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่และเพื่อให้คืนทุนเร็วขึ้น คุณต้องลดค่าใช้จ่ายตรงไหน หรือเพิ่มรายได้เท่าไหร่

หัวข้อการอบรม

Financial Analysis for SMEs: ซาวด์เช็คธุรกิจของคุณ ผ่านการประเมินทางการเงิน

Business Strategies วางกลยุทธ์ เสริมธุรกิจให้คล่องตัว

Loan Pitching: เตรียมแผนธุรกิจ พิชิตสินเชื่อ

Personal Finance Tips: บริหารเงินอย่างไรให้รุ่ง

โค้ชรับเชิญพิเศษ

ผศ. ดร. ชลิตา ศรีนวล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาตร์ และที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ที่มาพร้อมกับแนวคิดและเทคนิคการจัดการทางการเงินมากมายสำหรับผู้ประกอบการ

วันที่ 5: เสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

Power Storytelling: ปลดล็อคพลังของการเล่าเรื่อง

หลังจากที่ไอเดียของคุณมีความพร้อมทางศักยภาพทางการเงินและแผนธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะบอกให้โลกรับรู้ ในคลาสนี้ เราจะช่วยคุณสร้าง Character ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ให้กับ Brand ของคุณผ่านพลังของการเล่าเรื่อง พร้อมเรียนรู้วิธีถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้ตรึงใจกลุ่มลูกค้าทีมงาน หรือแม้กระทั่งนักลงทุน

หัวข้อการอบรม

Power of Story Telling: ปลดล็อคพลังการเล่าเรื่อง

Pitch your Project: ลองขายโปรเจ็คของคุณ พร้อมรับคำแนะนำจากเหล่ามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ

โค้ชรับเชิญพิเศษ

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษากับธุรกิจ SME ในหลากหลายแวดวง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับการอบรมต่างๆ อีกมากมาย

คุณณัฐพร ปิ่นเพชร ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์ minitiger ผู้ชนะรายการ SME มีตังค์เยอะ และวิทยากรรับเชิญรายการ SME ตีแตกในด้านการการวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และงานครีเอทีฟ

วิธีการสมัคร

สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ Digital Entrepreneur Program โดย TIME Digital Academy ร่วมกับ RCMSE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองและไอเดียธุรกิจที่คุณมีความสนใจผ่านแบบฟอร์มรับสมัครที่ https://goo.gl/UMJCEP และหลังจากคุณสมัครเสร็จสิ้น จะมีเจ้าหน้าที่จากทาง TIME Digital Academy ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ภายในระยะเวลา 7 วัน [ ปิดรับใบสมัคร 15 พ.ค. นี้ ]

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่:

www.timedigitalacademy.com

[email protected]

084 – 070 – 1000

TIME Digital Academy_Digital Entrepreneur Batch2_Poster

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Google Workspace อัปเกรดครั้งใหญ่ ! ดึงพลัง AI พลิกโฉมการทำงาน

Google Workspace บริการชุดแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ด้วยการผสานความสามารถของ Generative AI ในหลากหลายแอปพลิเคชันยอดนิยม เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องที่...

Responsive image

จาก ลี เซียงลุง สู่ ลอว์เรนซ์ หว่อง ว่าที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนที่ 4

ลี เซียนลุง ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันที่ 16 เมษายน 2024 ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ ลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรั...

Responsive image

สิงคโปร์ออกแนวทางใหม่ ลูกจ้างทำงาน 4 วันได้ WFH ได้ เข้าออฟฟิศตอนไหนก็ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2024 เป็นต้นไป พนักงานในสิงคโปร์สามารถขอบริษัททำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) หรือกำหนดเวลาเข้า-เลิกงานตามหน้าที่และเงื่อนไขของแต่ละ...