กลยุทธ์ปรับ Mindset พนักงาน เร่งการขับเคลื่อนสู่ Agile Organization | Techsauce

กลยุทธ์ปรับ Mindset พนักงาน เร่งการขับเคลื่อนสู่ Agile Organization

ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ หลากหลายองค์กรนั้นเริ่มที่จะหาทางที่จะทำให้องค์กรนั้นมีความเตรียมพร้อมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการทำ Agile Organization นั้นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ แต่การที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Agile Organization ปฎิเสธไม่ได้ว่า Mindset เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทัศนคติที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ทัศนคติของแค่ผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็นทัศนคติที่มาจากพนักงานในองค์กรเช่นเดียวกัน หากลองประเมินดูแล้วการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย Techsauce จึงได้พูดคุยกับคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนจาก Cisco ในรายการ Digital Workplace: A New Blueprint for Building an Agile Organization ที่จะมาไขข้อสงสัยการปรับ Mindset ในหัวข้อ ‘ปรับ Mindset สู่การสร้างวิถีแห่ง Agile Organization’

Mindset ผู้บริหารสูงสุดควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในการสร้าง Agile Organization

แน่นอนว่าการที่เราจะสร้าง Agile Organization นั้นจะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งองค์กร แต่ว่าในการที่จะทำสิ่งนี้ได้จะต้องเกิดจากตัดสินใจของผู้บริหารที่จะเริ่มขับเคลื่อนองค์กรสู่การ Agile ดังนั้น Mindset ของผู้บริหารต่อการ Agile นั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดย 3 Agile Mindset หลักๆ ที่ผู้บริหารจะต้องมี มีดังนี้

  1. เป็นคนที่จะต้องมีความพร้อมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความคล่องตัวยืดหยุ่น

  2. เป็นคนที่ต้องมีความพร้อมในการสร้าง Thrive และการสร้างเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้างนอกที่มีความหลากหลาย

  3. เป็นคนที่ต้องมีความตื่นตัวและระวังตัวในการมองการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และจะทำอย่างไรให้องค์กรและพนักงานสามารถที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

ปรับ Mindset อย่างไรให้องค์กรพร้อมสำหรับการเป็น Agile Organization

ต้องยอมรับว่าองค์กรนั้นไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามที่เราต้องการ หากลองนึกถึง Bell Curve หรือ Curve รูประฆัง จะมีสัดส่วนพนักงานที่อยู่ส่วนหน้าประมาณ 10-15% ที่พร้อมจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีพนักงานอีก 10-15% ที่อยู่รั้งท้ายที่ไม่พร้อมที่จะขับเคลื่อน และในส่วนตรงกลาง พนักงานอาจจะมีความพร้อม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปลูกฝังให้เกิดตัว Mindset ที่ทำให้พวกเขานั้นขับเคลื่อนไปได้

ในเมื่อในกลุ่มของพนักงานมีทั้งผู้ที่พร้อมและไม่พร้อม ทำให้ต้องมีกลุ่มของคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มที่อยู่ใน 10-15% ข้างหน้าที่มีความพร้อมมากกว่า มาช่วยขับเคลื่อนและนำองค์กรไปข้างหน้า และเมื่อกลุ่มที่อยู่ด้านหน้าสุดสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้ว องค์กรจึงนำวิธีนี้มาใช้กับพนักงานกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง

Core Elements ของการขับเคลื่อนสู่ Agile Organization 

ต้องเรียกว่า ‘โครงสร้าง’ นั้นถือว่าเป็น Core Element ในการที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะตอบรับ Value ของการ Agile ได้ ซึ่งแต่ละองค์กรนั้นอาจจะเริ่มจากการทำกลยุทธ์ หรือ Strategy ขึ้นมาก่อน อาจจะมีการตั้ง Purpose หรือ Vision ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือองค์กรจะต้องมี Structure หรือ ‘เวที’ ที่จะให้พนักงานนั้นมีความกล้าในการที่จะลองผิดลองถูก ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานนั้นลองทำสิ่งใหม่ๆ นอกจากนั้นยังต้องมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นให้แต่ละทีมสามารถที่จะร่วมทำงานด้วยกันได้มากขึ้น เพราะหัวใจหลักของการทำ Agile นั้นคือจะต้องมีความรวดเร็ว ตัดสินใจเร็ว เปลี่ยนแปลงเร็ว และต้องสื่อสารในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องของ Process ที่จะต้องมีความหลากหลายและต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อีกด้วย รวมถึงเรื่องของ People การที่จะต้องพัฒนาคนและปรับให้เข้ากันกับองค์กร จะต้องมีการ Upskill และ Reskill เพื่อให้เกิดทักษะที่ดี และสุดท้ายคือเรื่องของ Technology ที่จะต้องเข้ามาช่วยในการทำให้พนักงานสามารถที่จะดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การประสานงาน และการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งนี่ก็เป็น 5 หลักสำคัญพื้นฐานที่ทำให้องค์กรสามารถจะขับเคลื่อนสู่ Agile Organization ได้

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2564 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทย

9 เดือนผ่านไปแล้วของ ปี 2564 มาดูกันว่าผลกำไรสุทธิของแต่ละธนาคารไทยในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง...

Responsive image

Adobe Photoshop พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ช่วยศิลปินพิสูจน์ลิขสิทธิ์ผลงาน NFT บน Marketplace ได้

Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลที่ได้รับความนิยมระดับโลก กำลังพัฒนาฟีเจอร์เพื่อรองรับการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล NFT หรือ Non-Fungible Token ภายในสิ้นเดือนต.ค. นี้...

Responsive image

Flash Group เปิดตัว Flash AI บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ เสนอ 4 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ รองรับการทำงานวิถีใหม่

Flash Group เปิดตัว Flash AI บริษัทพัฒนาด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการทำงาน และการใช้ชีวิตด้วยการนำระบบ AI เข้ามาจัดการกับการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับโลกในยุคที่ E-...