กลยุทธ์ปรับ Mindset พนักงาน เร่งการขับเคลื่อนสู่ Agile Organization | Techsauce

กลยุทธ์ปรับ Mindset พนักงาน เร่งการขับเคลื่อนสู่ Agile Organization

ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ หลากหลายองค์กรนั้นเริ่มที่จะหาทางที่จะทำให้องค์กรนั้นมีความเตรียมพร้อมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการทำ Agile Organization นั้นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ แต่การที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Agile Organization ปฎิเสธไม่ได้ว่า Mindset เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทัศนคติที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ทัศนคติของแค่ผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็นทัศนคติที่มาจากพนักงานในองค์กรเช่นเดียวกัน หากลองประเมินดูแล้วการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย Techsauce จึงได้พูดคุยกับคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนจาก Cisco ในรายการ Digital Workplace: A New Blueprint for Building an Agile Organization ที่จะมาไขข้อสงสัยการปรับ Mindset ในหัวข้อ ‘ปรับ Mindset สู่การสร้างวิถีแห่ง Agile Organization’

Mindset ผู้บริหารสูงสุดควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในการสร้าง Agile Organization

แน่นอนว่าการที่เราจะสร้าง Agile Organization นั้นจะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งองค์กร แต่ว่าในการที่จะทำสิ่งนี้ได้จะต้องเกิดจากตัดสินใจของผู้บริหารที่จะเริ่มขับเคลื่อนองค์กรสู่การ Agile ดังนั้น Mindset ของผู้บริหารต่อการ Agile นั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดย 3 Agile Mindset หลักๆ ที่ผู้บริหารจะต้องมี มีดังนี้

  1. เป็นคนที่จะต้องมีความพร้อมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความคล่องตัวยืดหยุ่น

  2. เป็นคนที่ต้องมีความพร้อมในการสร้าง Thrive และการสร้างเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้างนอกที่มีความหลากหลาย

  3. เป็นคนที่ต้องมีความตื่นตัวและระวังตัวในการมองการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และจะทำอย่างไรให้องค์กรและพนักงานสามารถที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

ปรับ Mindset อย่างไรให้องค์กรพร้อมสำหรับการเป็น Agile Organization

ต้องยอมรับว่าองค์กรนั้นไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามที่เราต้องการ หากลองนึกถึง Bell Curve หรือ Curve รูประฆัง จะมีสัดส่วนพนักงานที่อยู่ส่วนหน้าประมาณ 10-15% ที่พร้อมจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีพนักงานอีก 10-15% ที่อยู่รั้งท้ายที่ไม่พร้อมที่จะขับเคลื่อน และในส่วนตรงกลาง พนักงานอาจจะมีความพร้อม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปลูกฝังให้เกิดตัว Mindset ที่ทำให้พวกเขานั้นขับเคลื่อนไปได้

ในเมื่อในกลุ่มของพนักงานมีทั้งผู้ที่พร้อมและไม่พร้อม ทำให้ต้องมีกลุ่มของคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มที่อยู่ใน 10-15% ข้างหน้าที่มีความพร้อมมากกว่า มาช่วยขับเคลื่อนและนำองค์กรไปข้างหน้า และเมื่อกลุ่มที่อยู่ด้านหน้าสุดสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้ว องค์กรจึงนำวิธีนี้มาใช้กับพนักงานกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง

Core Elements ของการขับเคลื่อนสู่ Agile Organization 

ต้องเรียกว่า ‘โครงสร้าง’ นั้นถือว่าเป็น Core Element ในการที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะตอบรับ Value ของการ Agile ได้ ซึ่งแต่ละองค์กรนั้นอาจจะเริ่มจากการทำกลยุทธ์ หรือ Strategy ขึ้นมาก่อน อาจจะมีการตั้ง Purpose หรือ Vision ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือองค์กรจะต้องมี Structure หรือ ‘เวที’ ที่จะให้พนักงานนั้นมีความกล้าในการที่จะลองผิดลองถูก ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานนั้นลองทำสิ่งใหม่ๆ นอกจากนั้นยังต้องมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นให้แต่ละทีมสามารถที่จะร่วมทำงานด้วยกันได้มากขึ้น เพราะหัวใจหลักของการทำ Agile นั้นคือจะต้องมีความรวดเร็ว ตัดสินใจเร็ว เปลี่ยนแปลงเร็ว และต้องสื่อสารในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องของ Process ที่จะต้องมีความหลากหลายและต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อีกด้วย รวมถึงเรื่องของ People การที่จะต้องพัฒนาคนและปรับให้เข้ากันกับองค์กร จะต้องมีการ Upskill และ Reskill เพื่อให้เกิดทักษะที่ดี และสุดท้ายคือเรื่องของ Technology ที่จะต้องเข้ามาช่วยในการทำให้พนักงานสามารถที่จะดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การประสานงาน และการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งนี่ก็เป็น 5 หลักสำคัญพื้นฐานที่ทำให้องค์กรสามารถจะขับเคลื่อนสู่ Agile Organization ได้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...