ฟรุตต้า ไบโอเมด ผุดโรงงานผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ รองรับอุตสาหกรรมยา-วัคซีน เทียบชั้นแข่งขันเวทีโลก | Techsauce

ฟรุตต้า ไบโอเมด ผุดโรงงานผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ รองรับอุตสาหกรรมยา-วัคซีน เทียบชั้นแข่งขันเวทีโลก

บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (FRUITA BIOMED) เดินเกมรุกเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ หรือ Bioreactor ร่วมกับผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและยาชีววัตถุของไทย นับเป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุแห่งแรกของประเทศไทย 

FRUITA BIOMED ผุดโรงงานผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ รองรับอุตสาหกรรมยา-วัคซีน เทียบชั้นแข่งขันเวทีโลก

โดยวัคซีน ยาชีววัตถุ เป็นผลิตภัณฑ์ตัวยาที่สำคัญที่ผลิตหรือได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น อินซูลิน ฮอร์โมน ยาที่ลดการใช้เคมี เป็นต้น โดยนำมาใช้แพร่หลายทั้งในคนและสัตว์ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาชีววัตถุซึ่งเป็นกลุ่มยาที่มีคุณภาพสูง ที่ผ่านมาประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งตัวยา เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต 

ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการมีบทบาทและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาปัจจัยการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงการสร้างโรงงานผลิตหรือผลิตเครื่องจักรบางประเภทเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศบนเวทีโลกพร้อมเทียบชั้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในระดับนานาชาติ

หัวใจของกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมี เตาปฏิกรณ์ชีวภาพ หรือ Bioreactor

ขณะที่ความน่าสนใจในอุตสาหกรรม Bioreactor พบว่าในตลาดโลก ณ ปี 2020 มีขนาดมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ 5,400 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 178,200 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.7% โดยเป็นการเติบโตจากการนำไปใช้ผลิตวัคซีนมากถึง 47% ซึ่งโรงงานผู้ผลิต Bioreactor ในโลกนับว่ามีจำนวนน้อยรายเมื่อเทียบกับความต้องการ ส่งผลให้กำลังการผลิตในการส่งมอบไม่เพียงพอเพราะต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสูง 

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ และการคาดการจาก Global Market Insights เผยถึงสถานการณ์ว่าภายในปี 2027 ขนาดตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 200% หรือเทียบขนาดอุตสาหกรรมอยู่ที่ 16,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 541,200 ล้านบาท เนื่องจากเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) ไม่เพียงแต่ใช้ในอุตสาหกรรมยาเท่านั้น หมายรวมไปถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ เช่น ส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง พลาสติกชีวภาพ วัสดุชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อจากสเต็มเซลล์ เป็นต้น

คุณรักชัย เร่งสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งและผู้นำทีมวิศวกรรม บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด  กล่าวว่าหัวใจของกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีเครื่องจักรที่เรียกว่า เตาปฏิกรณ์ชีวภาพ หรือ Bioreactor ซึ่งเป็นที่เพาะเลี้ยงเซลล์ขนาดใหญ่ จำลองสภาวะการเลี้ยงเซลล์ในแต่ละรูปแบบ โดยกำหนดสภาวะในการ Metabolism ด้วยกลไกที่สร้างสภาวะการเติบโตของสิ่งมีชีวิตแบบจำลองที่ครบครันทั้งอาหาร อากาศ ความดัน การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการควบคุมอย่างแม่นยำในระดับ Real Time ผ่าน Automation Computer และ Mechatronics 

รวมถึงต้องเก็บความเคลื่อนไหวพลอตออกมาเป็นกราฟ ติดตามตลอดช่วงชีวิตของการเลี้ยง นอกจากนี้ในกระบวนการอื่นๆของการผลิตวัคซีน ทั้งการส่งต่อการเก็บเกี่ยวเซลล์หรือสารที่ต้องการ (Harvesting) การแยก (Segregation) การทำให้บริสุทธิ์ (Purification) ต้องมีเครื่องจักรที่มีกลไกความแม่นยำสูงระดับนาโนสเกล จึงต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญและเครื่องจักรคุณภาพสูง เป็นที่มาที่เราต่อยอดเพื่อผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพไว้ใช้เองจากองค์ความรู้และในอนาคตตามแผนงานจะผลิตป้อนสู่ตลาดต่อไป

FRUITA BIOMED ผุดโรงงานผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ รองรับอุตสาหกรรมยา-วัคซีน เทียบชั้นแข่งขันเวทีโลก

ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเปิดขาย IPO เมษายนนี้

นอกจากนี้ ฟรุตต้าไบโอ ลิมิเตด (Fruita Bio Limited) บริษัทแม่ ของ บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังยื่นไฟลิ่งเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดขาย IPO ประมาณเมษายนนี้) ได้จัดตั้งบริษัทในกลุ่ม Biologic Machinery โดยร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรสำหรับไลน์การผลิตยาวัคซีน ยาชีววัตถุ ตั้งโรงงานผลิตเครื่องจักรในประเทศไทย ในพื้นที่ Fruita BioPark 75 ไร่ จังหวัดปทุมธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 200 ล้านบาท 

โดยตามแผนงานตั้งเป้าผลิตเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) เพื่อนำมาใช้กับบริษัทในเครือเป็นหลักรองรับการผลิต Biopolymer ประเภท PHA ในส่วนผสมอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องสกัดสารสกัดกัญชา Synbio สังเคราะห์ CBD ซึ่งจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ใช้ Bioreactor ปริมาณมากเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน และพัฒนาไปสู่การสร้างไลน์ผลิตวัคซีน ฮอร์โมน ยา Biosimilar Drugs ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯอยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการให้เครื่องจักรและไลน์ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติให้ครบถ้วน ทั้งจาก US FDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา) หน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลก เช่น SGS,BV รวมถึงองค์การอาหารและยาของไทย 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์ ช่วยให้ธุรกิจไทยมี Data ของตัวเอง

ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัลไทย แนะธุรกิจไทยสู้ศึกค้าปลีกออนไลน์-ออฟไลน์ โดยนำเสนอ Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์เจ้าแรกของไทย ซึ่งมีบริการรับชำ...

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...