GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน ถือหุ้นธุรกิจ PP compound ขยายตลาดป้อนอุตฯยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์รับยุค 5G | Techsauce

GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน ถือหุ้นธุรกิจ PP compound ขยายตลาดป้อนอุตฯยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์รับยุค 5G

GC เดินแผนกลยุทธ์  Step Change  เพิ่มขีดแข่งขันธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานการลงทุนทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมพลาสติกพีพีคอมพาวด์  จับมือ กลุ่มบ.ไดนาเค็ม ประเทศไต้หวัน พร้อม ถือหุ้น 41.5%  ใน บริษัท  ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทริกนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจีน ฝ่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุค  ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น5G 

วิกฤติการแพร่การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจทุกเซ็กเตอร์ ควบคู่ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทำให้หลายบริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ ด้วยกลยุทธ์และแผนการตลาดต่างๆ เพื่อการปรับองค์กร การแสวงหาโอกาส และการจับมือกับพันธมิตร เพื่อเดินหน้ารองรับตลาดยุคใหม่ ( New Normal ) จะเกิดขึ้นภายหลัง ผ่านจุดสิ้นสุดของการระบาด ได้กลายเป็นความท้าท้ายขององค์กรต่างๆ ที่พร้อมเดินหน้าในการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจ  หลายบริษัทได้เริ่ม ออกตัว   เพื่อก้าวสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อรักษาการเติบโตที่จะเกิดในอนาคต ผ่านการลงทุนโครงการใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ อย่างโครงการ ของ บริษัทในกลุ่ม GC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด (Dynachisso Thai Co. Ltd : DYCT) ซึ่งเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศกรรม (Engineering Plastics) ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound :PP Compound) ) ในสัดส่วน 41.5% โดยซื้อหุ้นจาก บริษัท  ไดนาเค็ม ฮ่องกง จำกัด (Dynachem (Hong Kong) Limited: Dynachem) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Dynachem สัญชาติไต้หวัน 

ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงดังกล่าว เป็นไปตามกลยุทธ์ ‘Step Change ของ GC ผ่านวิสัยทัศน์ของ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ CEO ที่วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสานต่อธุรกิจให้ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานการผลิตปัจจุบัน ของบริษัทฯ ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่ม Plant Reliability ให้อยู่ในระดับ 1st Quartile และ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Business รวมถึงการขยายตลาดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East As) และประเทศจีน 

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า การลงนามในสัญญาร่วมทุนครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ ‘Step Change การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ฐานการผลิตของ GC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน 3 Steps ของ GC ที่ประกอบด้วย Step Change   Step Out    และ Step Up ภายใต้แนวความคิด สานต่อและต่อยอด สานต่อสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และต่อยอด แสวงหาสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายขึ้นซึ่งจะทำให้เราเติบโตแบบยั่งยืน”

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า   ด้วยความสามารถในการทำพีพีคอมพาวด์ของไดนาชิสโซ่ ไทย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรม ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงช่วยทำให้ GC Group สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วขึ้น เป็นการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Product (HVP) ให้กับเม็ดพลาสติกพีพี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างครบถ้วน สำหรับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นาย Michael Tang กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ GC ในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ การคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเทคโนโลยี                      ดิจิทัล (5G) ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง   ซึ่งปัจจุบัน บริษัท  ไดนาชิสโซ่ ไทย มีโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี

นับเป็นความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ CEO ทำให้ความร่วมมือในโครงการนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้  เป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พื้นฐานของ GC ก้าวสู่เป็นผู้ผลิต เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณสมบัติจากพลาสติกชนิด โพลีโพรพิลีน (polypropylene – PP)  หรือ   ปิโตรเคมีขั้นต้น โดยการใช้สารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ เส้นใย ไฟเบอร์แบบสั้น (Short Glass Fiber) และแบบเส้นยาว (Long Glass Fiber), สารเติมแต่งประเภทแร่ (Mineral Filler) ยางสังเคราะห์  สารเพิ่มการทนต่อแรงกระแทก เป็นต้น

เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ เป็นผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมพลาสติกขั้นสูง ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และมอเตอร์ไซด์ โดยสามารถนำไปผลิตเป็น  คอนโซลภายในรถยนต์   และกันชนของรถยนต์ รวมไปถึง     ฝาครอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ    เป็นอีกก้าวสำคัญของการเดินหน้า GC Group  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ยุค  ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ภายใต้เทคโนโลยี 5G ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของการใช้ได้อย่างแท้จริง 

 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...