GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน ถือหุ้นธุรกิจ PP compound ขยายตลาดป้อนอุตฯยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์รับยุค 5G | Techsauce

GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน ถือหุ้นธุรกิจ PP compound ขยายตลาดป้อนอุตฯยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์รับยุค 5G

GC เดินแผนกลยุทธ์  Step Change  เพิ่มขีดแข่งขันธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานการลงทุนทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมพลาสติกพีพีคอมพาวด์  จับมือ กลุ่มบ.ไดนาเค็ม ประเทศไต้หวัน พร้อม ถือหุ้น 41.5%  ใน บริษัท  ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทริกนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจีน ฝ่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุค  ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น5G 

วิกฤติการแพร่การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจทุกเซ็กเตอร์ ควบคู่ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทำให้หลายบริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ ด้วยกลยุทธ์และแผนการตลาดต่างๆ เพื่อการปรับองค์กร การแสวงหาโอกาส และการจับมือกับพันธมิตร เพื่อเดินหน้ารองรับตลาดยุคใหม่ ( New Normal ) จะเกิดขึ้นภายหลัง ผ่านจุดสิ้นสุดของการระบาด ได้กลายเป็นความท้าท้ายขององค์กรต่างๆ ที่พร้อมเดินหน้าในการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจ  หลายบริษัทได้เริ่ม ออกตัว   เพื่อก้าวสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อรักษาการเติบโตที่จะเกิดในอนาคต ผ่านการลงทุนโครงการใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ อย่างโครงการ ของ บริษัทในกลุ่ม GC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด (Dynachisso Thai Co. Ltd : DYCT) ซึ่งเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศกรรม (Engineering Plastics) ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound :PP Compound) ) ในสัดส่วน 41.5% โดยซื้อหุ้นจาก บริษัท  ไดนาเค็ม ฮ่องกง จำกัด (Dynachem (Hong Kong) Limited: Dynachem) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Dynachem สัญชาติไต้หวัน 

ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงดังกล่าว เป็นไปตามกลยุทธ์ ‘Step Change ของ GC ผ่านวิสัยทัศน์ของ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ CEO ที่วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสานต่อธุรกิจให้ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานการผลิตปัจจุบัน ของบริษัทฯ ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่ม Plant Reliability ให้อยู่ในระดับ 1st Quartile และ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Business รวมถึงการขยายตลาดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East As) และประเทศจีน 

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า การลงนามในสัญญาร่วมทุนครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ ‘Step Change การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ฐานการผลิตของ GC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน 3 Steps ของ GC ที่ประกอบด้วย Step Change   Step Out    และ Step Up ภายใต้แนวความคิด สานต่อและต่อยอด สานต่อสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และต่อยอด แสวงหาสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายขึ้นซึ่งจะทำให้เราเติบโตแบบยั่งยืน”

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า   ด้วยความสามารถในการทำพีพีคอมพาวด์ของไดนาชิสโซ่ ไทย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรม ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงช่วยทำให้ GC Group สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วขึ้น เป็นการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Product (HVP) ให้กับเม็ดพลาสติกพีพี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างครบถ้วน สำหรับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นาย Michael Tang กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ GC ในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ การคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเทคโนโลยี                      ดิจิทัล (5G) ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง   ซึ่งปัจจุบัน บริษัท  ไดนาชิสโซ่ ไทย มีโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี

นับเป็นความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ CEO ทำให้ความร่วมมือในโครงการนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้  เป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พื้นฐานของ GC ก้าวสู่เป็นผู้ผลิต เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณสมบัติจากพลาสติกชนิด โพลีโพรพิลีน (polypropylene – PP)  หรือ   ปิโตรเคมีขั้นต้น โดยการใช้สารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ เส้นใย ไฟเบอร์แบบสั้น (Short Glass Fiber) และแบบเส้นยาว (Long Glass Fiber), สารเติมแต่งประเภทแร่ (Mineral Filler) ยางสังเคราะห์  สารเพิ่มการทนต่อแรงกระแทก เป็นต้น

เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ เป็นผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมพลาสติกขั้นสูง ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และมอเตอร์ไซด์ โดยสามารถนำไปผลิตเป็น  คอนโซลภายในรถยนต์   และกันชนของรถยนต์ รวมไปถึง     ฝาครอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ    เป็นอีกก้าวสำคัญของการเดินหน้า GC Group  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ยุค  ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ภายใต้เทคโนโลยี 5G ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของการใช้ได้อย่างแท้จริง 

 


RELATED ARTICLE

Responsive image

Dietz เสนอการพัฒนาเมืองสุขภาพดิจิทัล ใน 3 พื้นที่พลิกโฉมสู่เมืองอัจฉริยะด้วยบริการแพทย์ออนไลน์ครบวงจร

ไดเอทซ์ ผู้ให้บริการการแพทย์ออนไลน์ หรือ เทเลเมดิซีน หนึ่งในทีมสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ Depa Smart City Accelelator Batch 2 เตรียมยื่นข้อเสนอพัฒนาพื้นที่นำร่องบริกา...

Responsive image

Carousell แพลตฟอร์มซื้อ-ขายของมือสอง ขึ้นแท่นยูนิคอร์น รายล่าสุดของสิงคโปร์

Carousell กลายเป็นสตาร์ทอัพล่าสุดของอาเซียนที่ขึ้นแท่นสู่ระดับยูนิคอร์น...

Responsive image

S.F. Holding เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Kerry Logistics Network หนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Flourish Harmony Holdings บริษัทในเครือของ S.F. Holding ทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนประมาณ 51.8% ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Kerry Logistics Network จำกัด หรือ KLN รวมเรียกว่...