Good Doctor จับมือ พันธมิตร ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของบริการสุขภาพทางไกลในไทย | Techsauce

Good Doctor จับมือ พันธมิตร ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของบริการสุขภาพทางไกลในไทย

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท กู๊ด ด๊อกเตอร์ เทคโนโลยี (Good Doctor Technology : GDT) ได้เริ่มดำเนินการให้บริการในประเทศไทยโดยการฝึกฝนทีมแพทย์ให้สามารถให้คำปรึกษาการแพทย์ทางไกลที่มีคุณภาพและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างดี

โดยที่ผ่านมา GDT ได้เข้าร่วมโครงการการดูแลผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน (HI) กับทางสำนักงานประกันสุขภาพ (NHSO) การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยให้บริการด้านสุขภาพผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยความรวดเร็ว

Good Doctor จับมือ พันธมิตร ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของบริการสุขภาพทางไกลในไทย เผยปี 64 การดำเนินการโต 400%

จับมือพันธมิตรรุกบริการด้านสุขภาพ

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (Good Doctor Technology Thailand: GDTT) ประกาศความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย การให้ความสำคัญทางธุรกิจนี้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของความต้องการให้เกิดการจัดการสุขภาพระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายและมีราคาที่เหมาะสม 

ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้การบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการร่วมมือกันกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน และ การริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการใช้งานการแพทย์ทางไกลที่นอกเหนือไปจากการใช้งานในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข GDTT มุ่งสร้างแนวทางใหม่ของการดูแลสุขภาพในอนาคตในประเทศไทย 

ด้วยการนำหลักการให้บริการทางดิจิตัล มาใช้ในการลดช่องว่างการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในประเทศ การเป็นบริษัทในเครือของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี ผู้นำในเทคโนโลยีด้านสุขภาพจากประเทศสิงคโปร์ ช่วยให้ GDTT ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การใช้งานด้านสุขภาพดิจิทัลต่าง ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาการให้บริการในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ GDTT ยังสามารถเรียนรู้และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากการทดลองและทดสอบของบริษัทแม่เพื่อจะได้นำมาใช้ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยอีกด้วย

ในปี 2565 GDTT วางแผนจะร่วมมือกับพันธมิตรที่มีส่วนในการทำงานในระบบสุขภาพ รวมไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงานราชการต่าง ๆ GDTT จะพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพในพื้นที่ และหาแนวทางการใช้งานอื่น ๆ ของการแพทย์ทางไกลในระยะยาวนอกเหนือไปจากการใช้งานในการจัดการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา GDTT ได้ให้บริการสุขภาพออนไลน์ภายใต้โครงการกักตัวดูแลที่บ้าน หรือ Home Isolation ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ NHSO 

และมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพทางไกลด้วยความรวดเร็ว และได้สานต่อเตรียมพร้อมรับมือกับระลอกต่อไปของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอีกด้วย ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันกำลังเพิ่มสูงขึ้น GDTT คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในการดูแลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการระบาดในระลอกที่ผ่านมา 

ยกระดับการแพทย์ทางไกลในไทย

แนวโน้มนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการยอมรับและความคุ้นชินที่เพิ่มขึ้นต่อบริการสุขภาพดิจิทัลและการแพทย์ทางไกลในประเทศไทย นอกเหนือจากการร่วมมือกับทางภาครัฐบาล GDTT ได้วางแผนจะร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรเพื่อจะสนับสนุนการจัดการสุขภาพให้บริษัทต่าง ๆ ในยุคนิวนอร์มอล ที่ยังคงมีการทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานที่บ้านและการทำงานที่ที่ทำงาน GDTT วางแผนจะเพิ่มการเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่ไร้ขีดจำกัดโดยทีมแพทย์ประจำบริษัทที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในแอปพลิเคชัน Good Doctor 

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก หากเปรียบเทียบกับราคาของแผนประกันสุขภาพทั่วไป หลังได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ พนักงานของบริษัทต่างๆเหล่านั้น จะได้รับยาบำรุงสุขภาพและยาตามใบสั่งแพทย์ส่งถึงบ้าน และพวกเขายังสามารถใช้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ บนแอปพลิเคชันได้อีกด้วย 

นอกเหนือไปจากนี้ GDTT จะเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับพนักงานของบริษัท ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสุขภาพสำหรับพนักงานที่ออกแบบมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี (wellness and healthy lifestyle) แก่พนักงาน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราการลางานได้ 

โดยที่ บริการเหล่านี้จะเกิดจากการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยาและบริษัทประกันระดับโลก และ การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อมอบการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการส่งต่อการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามความจำเป็น

คุณ เมลวิน หวู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี กล่าวว่า จากการที่เราได้ลงทุนและเติบโตในธุรกิจ เราได้เล็งเห็นคุณค่าของการเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมและออกแบบบริการในแอปพลิเคชันอย่างเอาใจใส่ เพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตของผู้รับบริการเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เราใช้การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้เราพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพที่คำนึงถึงความต้องการทางสุขภาพของผู้ใช้แต่ละคน ภายใต้แผนการเติบโตของเรา สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและความรู้ และเป็นที่ที่เราจะทำการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านสุขภาพใหม่ ๆ ที่เราจะนำเสนอในประเทศต่าง ๆ ที่เราให้บริการ

การดำเนินการ GDTT โต 400% ในปี 64

ด้าน นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทยจำกัด เผยถึงความคาดหวังที่อยากจะเห็นการยอมรับเทคโนโลยีสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องด้วยประโยชน์ที่จะได้รับในด้านการบริการสุขภาพระยะยาว ประเทศไทยต้องเร่งนำการแพทย์ทางไกลมาใช้เพื่อการจัดการด้านสุขภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ที่ดีให้เต็มที่ 

แทนที่จะมองว่าการบริการแพทย์ทางไกล เป็นการให้บริการเฉพาะกิจแค่ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดเท่านั้น ด้วยการร่วมมือกับส่วนต่างๆในการให้การดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ จนถึงผู้ใช้บริการ ผมคาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปี ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสุขภาพจะหันมาใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น และได้รับความสะดวกสบายและมั่นใจขึ้นในการให้คำปรึกษาของแพทย์กับผู้ป่วยออนไลน์

ทั้งนี้ GDTT ได้ช่วยให้การดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของบริษัทอย่างรวดเร็ว ภายในหนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวในประเทศไทย บริษัทได้ตั้งคลินิกแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นในใจกลางกรุงเทพฯ และมีทีมแพทย์ประจำบริษัทที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

ภายในปีที่ผ่านมาขนาดของการดำเนินการได้โตขึ้นถึง 400% เครือข่ายร้านขายยาทั่วประเทศของเราครอบคลุม 350 ร้าน ใน 40 จังหวัด และบริษัทยังมุ่งจะเพิ่มจำนวนร้านขายยาเป็นสองเท่าในปีใหม่นี้ การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้คลินิกของเรารับประกันได้ว่าผู้ป่วยจะสามารถติดต่อแพทย์ได้ภายใน 60 วินาที โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า และได้รับคำแนะนำแผนการรักษาภายใน 15 นาที ใน

ขณะเดียวกันเครือข่ายร้านขายยาขนาดใหญ่ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศช่วยให้ GDTT สามารถส่งยาให้ผู้ป่วยได้ภายใน 1 ชั่วโมง และด้วยขีดความสามารถเหล่านี้ทำให้ GDTT มีจำนวนผู้รับบริการที่มาจากองค์กรต่างๆเพิ่มขึ้นถึง 270 เท่า นอกจากนี้ทีมแพทย์ของบริษัทได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนมากที่สุดในเขตปทุมวันภายใต้โครงการกักตัวดูแลที่บ้าน หรือ Home Isolation ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ NHSO และจำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนผู้รับบริการนั้นมาจากการที่ผู้ป่วยบอกต่อกัน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...

Responsive image

ภาพแท้ ไม่แพ้ AI ช่างภาพโดนริบรางวัล หลังส่งรูปจริง มาเอาชนะงานประกวดภาพจาก AI เจ้าตัวย้ำธรรมชาติยังคงเอาชนะเครื่องจักรได้

ช่างภาพคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลจากงานประกวดภาพถ่ายศิลปะ หลังจากภาพถ่ายจริงของเขาได้รางวัลที่ 3 และรางวัลขวัญใจมหาชนในการแข่งขันประเภทภาพที่สร้างจาก AI...

Responsive image

ปัญหา 108 รุมเร้า จนรู้สึกว่าเราไม่ดีพอ CEO สหรัฐ 71% โดน Imposter Syndrome เล่นงาน

รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอ ใครว่าไม่สำคัญ ผลสำรวจของ Korn Ferry เผย CEO ในสหรัฐฯ กว่า 71% ตกอยู่ในสภาวะ Imposter Syndrome...