Grab เตรียมเปิดตัว 'GrabMerchant' B2B Marketplace รองรับธุรกิจค้าส่งออนไลน์ระดับภูมิภาค | Techsauce

Grab เตรียมเปิดตัว 'GrabMerchant' B2B Marketplace รองรับธุรกิจค้าส่งออนไลน์ระดับภูมิภาค

Grab เปิดตัว GrabMerchant เป็น Platform สำหรับซื้อขายสินค้าแบบค้าส่งแบบ B2B โดยตั้งเป้าเป็น Platform สำหรับค้าส่งระหว่างธุรกิจขนาดเล็กในระดับภูมิภาค

GrabMerchant จะเปิดให้กับ Partner ฝั่งผู้ค้า (Merchant) ให้ซื้อขายวัตถุดิบในราคาขายส่งผ่านทางออนไลน์ รวมถึงเปิดให้ผู้ค้าตั้งหน้าร้านออนไลน์ รวมถึงจัดการระบบซื้อขายแบบ Cashless นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือให้ผู้ค้าใช้เพื่อตรวจสอบและจัดการได้ทั้ง Sales, Operation และด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ภารกิจของ GrabMerchant จะเป็นไปเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจยังขาดเสถียรภาพจากปรากฎการณ์ทั้งหลาย

ทั้งนี้ รูปแบบของ GrabMerchant จะเป็นทั้ง App และ Web-based โดยจะเปิดให้ใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

Merkle Capital ในเครือ Cryptomind Group เปิดตัวกลยุทธ์การลงทุน Metaverse และ Blockchain ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 100,000 บาท

Merkle Capital ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกของไทย ในเครือ Cryptomind Group เปิดตัวกลยุทธ์ M-Metaverse และ M-Blockchain ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสกา...

Responsive image

สรุปกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทย

ถือได้ว่าเป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีการสรุปกำไรสุทธิประจำปีของบรรดาธนาคาร ซึ่งในครั้งนี้ Techsauce ได้มีการรวบรวมข้อมูลผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทยที่มีการเติบ...

Responsive image

ปิดฉากเหรียญ Diem (Libra เดิม) Facebook ประกาศขายทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการ และคืนเงินนักลงทุน

Diem Association ของบริษัท Meta ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Cryptocurrency เพื่อออก Stablecoin เป็นสื่อกลางในการชำระเงิน ที่มีชื่อเดิมว่า Libra กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขายสินทรัพย์ของตัวเอง...