IBM ร่วมกับ Bank of America พัฒนา Public Cloud ให้บริการด้านการเงินแพลตฟอร์มแรกของโลก | Techsauce

IBM ร่วมกับ Bank of America พัฒนา Public Cloud ให้บริการด้านการเงินแพลตฟอร์มแรกของโลก

IBM ร่วมกับ Bank of America พัฒนา Public Cloud หรือคลาวด์สาธารณะ สำหรับบริการด้านการเงิน (Financial services-ready public cloud) ระบบแรกของโลก พร้อมเปิดให้สถาบันการเงินและซัพพลายเออร์ต่างๆ เข้าร่วม

โดยข้อตกลงร่วมใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบนระบบคลาวด์สาธารณะของ IBM นี้ และจะโฮสต์แอพพลิเคชันรวมถึงเวิร์คโหลดหลักๆ เพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 66 ล้านรายของธนาคาร

bank of americaระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงิน ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันทางการเงิน ทั้งในแง่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ซิเคียวริตี้ รวมถึงความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินทำธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม

โดยแพลตฟอร์มนี้เป็นระบบคลาวด์สาธารณะเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่สามารถให้การควบคุมเชิงป้องกันและชดเชยสำหรับ workload ด้านกฎข้อบังคับของบริการทางการเงิน การสนับสนุนสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย และระบบซิเคียวริตี้ทั้งเชิงรุกและแบบอัตโนมัติ โดยใช้ประโยชน์จากการรับรองการเข้ารหัสระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ IBM ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อช่วยพัฒนาข้อกำหนดในการควบคุมแพลตฟอร์ม ระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงินนี้จะช่วยให้ Independent Software Vendor หรือ ISV และผู้ให้บริการ Software-as-a-Service หรือ SaaS ตั้งแต่ระดับฟินเทคที่เล็กที่สุดไปจนถึงผู้ให้บริการที่ให้บริการมานานแล้วให้มุ่งเน้นไปที่บริการหลักสำหรับสถาบันการเงิน ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบควบคุมต่างๆ มาให้พร้อม

“นี่เป็นหนึ่งในความร่วมมือเกี่ยวกับระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินที่สำคัญที่สุด” เคธี เบสเสนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเทคโนโลยี ธนาคารแห่งอเมริกา กล่าว “แพลตฟอร์มเชิงอุตสาหกรรมที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ จะช่วยให้ธนาคารแห่งอเมริกาสามารถใช้ระบบคลาวด์สาธารณะ รวมถึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการโจมตีทางไซเบอร์ การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เป็นด่านหน้าในเวลาที่ต้องดำเนินการตัดสินใจต่างๆ โดยการกำหนดมาตรฐานในการจัดการกับข้อกังวลของการโฮสต์ข้อมูลความลับขั้นสูง จะช่วยให้เราสามารถผลักดันระบบคลาวด์สาธารณะสู่ระดับความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้”

การร่วมมือกับไอบีเอ็มถือเป็นก้าวต่อไปของเส้นทางการใช้คลาวด์ที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาเจ็ดปีของธนาคารแห่งอเมริกา และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในด้านซิเคียวริตี้และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้าธนาคาร ในขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสในการรับมือกับกฎข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน

คาดว่าระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงินจะรันบนระบบคลาวด์สาธารณะของไอบีเอ็ม ที่ใช้ Red Hat OpenShift เป็นสภาพแวดล้อมคูเบอร์นิทิสหลักในการจัดการกับซอฟต์แวร์แบบคอนเทนเนอร์ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงบริการ PaaS ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลในรูปแบบคลาวด์ (cloud-native) ที่ครอบคลุม API มากกว่า 190 บริการ เพื่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอพแบบคลาวด์เนทิฟ

โครงการนี้เป็นการผนวกเอาประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเข้ากับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน จากการให้บริการองค์กร 47 ใน 50 แห่งใน Fortune 50 รวมถึงสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ ไอบีเอ็มและธนาคารแห่งอเมริกากำลังทำงานร่วมกับโพรมอนทอรี (Promontory) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งของไอบีเอ็ม และผู้นำระดับโลกในการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการให้บริการทางการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อช่วยรณรงค์ให้เกิดสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ

“ระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงินแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของธนาคารแห่งอเมริกา ไอบีเอ็ม และโพรมอนทอรี ในการช่วยพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกฏข้อบังคับต่างๆ” บริดเจ็ท ฟาน แครลินเกน รองประธานอาวุโส กลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้า แพลตฟอร์ม และบล็อกเชน ทั่วโลกของไอบีเอ็ม กล่าว

 

 

บริดเจ็ท ฟาน แครลินเกน รองประธานอาวุโส กลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้า แพลตฟอร์ม และบล็อกเชน ทั่วโลกของไอบีเอ็ม “เรารู้ว่าเราต้องช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มสถาบันบริการทางการเงินสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังด้านกฎข้อบังคับต่างๆ ได้” จีน ลุดวิค ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของโพรมอนทอรีกล่าว “ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งอเมริกา ไอบีเอ็ม และ Promontory จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของแพลตฟอร์มคลาวด์นี้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการต่างๆ”

“ระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงินจะช่วยให้สถาบันทางการเงินสามารถทำการประเมินผู้ให้บริการในด้านซิเคียวริตี้ ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการโจมตีทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริการทางการเงินที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม โดยจะมีเฉพาะผู้ให้บริการ ISV หรือ SaaS ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายของแพลตฟอร์มเท่านั้น ที่จะสามารถนำเสนอบริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://www.ibm.com/cloud/publicลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...

Responsive image

รีวิวฝังชิปสมอง Neuralink ผู้ป่วยเผย ‘เล่นเกมเก่งกว่าเดิม’ ชิปทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือมนุษย์

Noland Arbaugh วัย 29 ปี เป็นผู้ป่วยรายแรกของ Neuralink ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์หลังการฝังชิปลงสมองในพอดแคสต์ของ Joe Rogan พอดแคสเตอร์ผู้โด่งดังในสหรัฐฯ...

Responsive image

Techsauce ลงนามความร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีสากล

Techsauce ลงนามความร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีสากล...