Creden.co สตาร์ทอัพไทย ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก InnoSpace (Thailand) ขยายตลาดเซ็นเอกสารออนไลน์และ Big Data สู่ภูมิภาคอาเซียน | Techsauce

Creden.co สตาร์ทอัพไทย ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก InnoSpace (Thailand) ขยายตลาดเซ็นเอกสารออนไลน์และ Big Data สู่ภูมิภาคอาเซียน

Creden.co สตาร์ทอัพไทยด้าน การเซ็นเอกสารออนไลน์ การยืนยันตัวตน (eKYC) และระบบวิเคราะห์ Big Data บริษัทในประเทศไทยด้วย AI ประกาศได้รับการลงทุนจาก บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ Pre-Series A เตรียมยกระดับขยายธุรกิจทั่วไทย และตั้งเป้าปี 65 เตรียมบุกตลาดอาเซียน รับกระแสการตื่นตัวการเซ็นเอกสารออนไลน์ หลังกระแสทำงานที่บ้านฮิตช่วง โควิด-19

Creden.co สตาร์ทอัพไทยด้าน การเซ็นเอกสารออนไลน์ การยืนยันตัวตน (eKYC) และระบบวิเคราะห์ Big Data บริษัทในประเทศไทยด้วย AI ประกาศได้รับการลงทุนจาก บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ Pre-Series A เตรียมยกระดับขยายธุรกิจทั่วไทย และตั้งเป้าปี 65 เตรียมบุกตลาดอาเซียน รับกระแสการตื่นตัวการเซ็นเอกสารออนไลน์ หลังกระแสทำงานที่บ้านฮิตช่วง โควิด-19

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเซีย หรือ Creden.co บริษัทสตาร์ทอัพไทย เผยว่า "ในช่วงปี 64 ที่ผ่านมา คนไทยหันมาใช้ระบบเซ็นเอกสารผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากกว่า 200% ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ กฏหมายด้านการเซ็นเอกสารออนไลน์ ถูกนำมาบังคับใช้แล้ว ทำให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายๆ แห่ง ต่างมั่นใจในการเซ็นเอกสารออนไลน์มากขึ้น ว่าเมื่อเซ็นแล้ว เอกสารจะสามารถนำไปใช้ในทางกฏกหมายได้เหมือนกับกระดาษปกติ" โดยมีบริการ Creden eSign บริการเซ็นเอกสารออนไลน์ที่เปิดให้ใช้ได้ฟรี.! พร้อมระบบยืนยันตัวตน (eKYC) ที่พัฒนาตามมาตรฐานของ ETDA หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กำหนดไว้

โดยตอนนี้มีหลายหน่วยงานภาครัฐใช้บริการอยู่ เช่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการใช้การเซ็นเอกสารออนไลน์ ภายในองค์กร รวมไปถึงนำไปใช้ในการลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรหลายๆ โครงการที่ผ่านมา หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), กรมพัฒนาที่ดิน ก็ได้เริ่มมีการนำระบบนี้ไปใช้แล้ว โดยเฉพาะในช่วง ต้องทำงานที่บ้านตอนโควิด-19 ทำให้คนไทยหันมาใช้การเซ็นเอกสารออนไลน์เพิ่มขึ้น 200%

และในระบบการยืนยันตัวตน (eKYC - Know Your Customer) ของ Creden eKYC ก็เพิ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบ NDID หรือ National Digital ID ทำให้ผู้ที่จะเซ็นเอกสาร สามารถยืนยันตัวตนได้หลายวิธี ก่อนที่จะเซ็นเอกสารทางออนไลน์ รวมไปถึงระบบวิเคราะห์บิ๊กดาต้าฐานข้อมูลบริษัททั้งประเทศเทศไทย ที่ตอนนี้มีหลายธุรกิจไทยหันมาใช้ข้อมูล Creden Data ในการวิเคราะห์เติบโตเพิ่มมากขึ้น 150%

โดยล่าสุดทาง Creden.co ก็ได้รับการลงทุนจาก บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโต โดย นายต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า

“Creden พร้อมขยายตลาดไปทั่วประเทศ และเตรียมพร้อมบุกตลาดอาเซียน การลงทุนใน Creden.co ครั้งนี้เพราะเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีสำคัญอย่างระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ ที่จะกระะตุ้นให้ประเทศไทย เข้าสู่สังคมไร้กระดาษอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลธุรกิจประเทศไทย พร้อม AI เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน โดยการลงทุนรอบนี้จะเป็นการลงทุนในรอบ พรีซีรีย์-เอ เพื่อขยายธุรกิจไปทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดอาเซียน"

RELATED ARTICLE

Responsive image

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์ ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล...

Responsive image

SCB ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 7 ธ.ค. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.45% เพื่อสร้างผลตอบแทนเงินออม ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR และ MRR ปรับขึ้นในอัตรา 0.125% - 0.25% มีผลวัน...

Responsive image

Apple บอกลาจีนต่อเนื่อง เตรียมโยกฐานการผลิต Ipad บางรุ่นจากจีนไปอินเดีย

หลังย้ายฐานการผลิต Iphone 14 จากจีนมาอินเดียในช่วงกลางปี 2022 Apple กำลังพิจารณาแนวทางที่จะตั้งฐานผลิต Ipad บางรุ่นในประเทศอินเดียด้วย...