ส่องนโยบาย ‘ไทยรักษาชาติ’ ชูเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

ส่องนโยบาย ‘ไทยรักษาชาติ’ ชูเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศ แต่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้นำส่วนนี้มาชูเป็นจุดขายเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในพรรคที่มีการชูประเด็นเรื่องเทคโนโลยี ก็คือพรรคไทยรักษาชาติ เรามาดูกันว่าประเด็นที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

ประเด็นเทคโนโลยีของพรรคไทยรักษาชาติ

พรรคไทยรักษาชาติ ได้ประกาศ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ชูประเทศก้าวไกล เพิ่มรายได้ประชาชน โดย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า พรรคไทยรักษาชาติ พร้อมเสนอ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ในเบื้องต้นมีดังนี้

  1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
  2. สร้างนโยบายโค้ดประเทศไทย เหมือนในสหรัฐฯ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน เช่น การต่อคิวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การจ่ายค่าใบสั่ง เป็นต้น
  3. แก้ไข พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมเยาวชน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี
  4. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน ทำการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในอัตราที่เหมาะสม ปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟ้าให้เข้ากับทิศทางของโลก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกและยุติธรรม

1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส

จริงๆ แล้วการใช้เทคโนโลยีมาเป็นนโยบายหลักนั้น เป็นนโยบายเดิมของพรรคไทยรักไทย แต่ปรับให้ทันสมัยมากกว่าเดิมเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยป้องกันการตกยุค

มุ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อนำประเทศให้ทันโลก ผู้นำที่ต้องมีความคิดก้าวไกล ไม่คิดแบบถอยหลัง ตัวอย่างนโยบาย เช่น การพัฒนา App ต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และโดรน รวมถึง Big Data เข้ามาใช้พัฒนาในทุกด้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ

2. นโยบายโค้ดประเทศไทย

นโยบายนี้เป็นรูปแบบจากสหรัฐ โดยจะเปิดกว้างให้ผู้มีความสามารถมาร่วมปฏิรูปประเทศไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเขียนโค้ด (coding) เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน

นับว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย เปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันพัฒนาประเทศในแบบที่คนส่วนใหญ่อยากเห็น การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเขียนโค้ดเป็นรูปแบบจากประเทศสหรัฐ โดยมีความเชื่อว่า หากเราทำการช่วยกันแก้ไขในหลายๆ จุด จากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่แล้ว ประเทศจะพัฒนาขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น การลดเวลารอคิวเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลรัฐ การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว และการจ่ายค่าใบสั่ง เป็นต้น

คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง

3. แก้ไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมเยาวชน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี

การสร้างสภาวะเหมาะสม เพื่อส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนด้านเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการส่งเสริมและพัฒนากรอบความคิดของเยาวชน การส่งเสริมให้เกิด Co-working space ขึ้นหลายแห่ง ด้วยหลักการ 3I คือ Innovation, Inclusive, Interconnect

เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วม โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด สร้างระบบ security ที่ปลอดภัย เร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยการเปิดกว้างให้ผู้มีความรู้ความสามารถทั้งใน และต่างประเทศได้เข้ามาร่วมคิดร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ยังรวมถึงการแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นการจดทะเบียนบริษัททำธุรกิจดิจิทัลได้ภายใน 1 วัน เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ไม่ใช่นำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนที่เห็นกันในปัจจุบัน

4. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน

การทำลายการผูกขาดในธุรกิจพลังงานทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยมีการเสนอไว้แล้ว ทั้งเรื่องราคาหน้าโรงกลั่น ราคาเอทานอล ราคาค่าการตลาด ตลอดจนการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม การปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟ้าให้เข้ากับทิศทางของโลก รวมถึงการกำจัดการผูกขาดทางด้านพลังงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขัน ไม่ใช่เสมือนว่าแข่งขันแต่แท้จริงแล้วผูกขาดเหมือนในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลงและยุติธรรม การกำจัดการผูกขาดยังรวมถึงการผูกขาดธุรกิจในด้านอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนา

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

จีนสวนหมัดขึ้นภาษีรถยุโรปบ้าง หลัง EU ขึ้นภาษีรถไฟฟ้าจีน 38%

กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนร้องรัฐบาล ให้ใช้มาตรการ ‘เข้มงวดที่สุด’ ตอบโต้ยุโรป หลัง EU ตัดสินใจขึ้นภาษีรถไฟฟ้าจีนถึง 38.1 %...

Responsive image

สรุป Work Trend Index 2024 เจาะลึกพฤติกรรมการใช้ AI ทำงานของคนไทย

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับ LinkedIn เผยผลงานวิจัย Work Trend Index 2024 เปิดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าของคนทำงานในประเทศไทยและทั่วโลก ในการนำนวัตกรรม AI มาใช้ในที่ทำงา...

Responsive image

ทำไมต้องมางาน Techsauce Global Summit 2024 และบัตรแต่ละแบบต่างกันอย่างไร

Techsauce Global Summit 2024 งานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับมาอีกครั้งในธีม "The World of Tomorrow with AI" พร้อมขยายเวลาการจัดงานเพิ่มข...