Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thailand election 2019

เหตุผลที่ Blockchain “ยังไม่ใช่” ทางออกของการเลือกตั้ง

หลังจากประเทศไทยผ่านพ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนับคะแนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องและความรวดเร็ว ซึ่งการแสดงความค...

รวมบริการออนไลน์เลือกตั้งประเทศไทย 2562

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้พลัง Crowdsourcing โดยแท้ เชิญชวนให้ทุกคนร่วมรายงานผลแบบ Real-Time ไม่รอ กกต. อย่างเดียว......

6 Tech Leaders Taking on Thai Politics

Recently there has been the emergence of new political faces and even seasoned politicians with new updated mindsets.  The Techsauce team has prepared a list of those in the forefr...

ส่องนโยบาย ‘ไทยรักษาชาติ’ ชูเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศ แต่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้นำส่วนนี้มาชูเป็นจุดขายเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในพรรคที่มีการชูประเด็นเรื่องเทคโนโลยี ก็...

ส่อง 6 ผู้คร่ำหวอดในวงการเทคโนโลยี สู่บทบาทนักการเมืองไทย

ในช่วงที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นการปรากฏตัวของนักการเมืองหน้าใหม่หลากหลายท่าน และก็ยังได้เห็นเหล่านักการเมืองหน้าเดิมแต่ทัศนคติใหม่ทันยุค ทันเหตุการณ์เช่นกัน แต่วันนี้ทาง Techsauce จะ...