ข่าวใหญ่วันนี้ในแวดวงธนาคาร โดยธนาคารกสิกรไทยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาต่อคณะจัดการ โดยมีรายละเอียดให้คุณขัตติยา อินทรวิชัย ดำรงตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร แทนคุณบัณฑูร ล่ำชำ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำชำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไต้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำชำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของคุณขัตติยา

  • 2530            เริ่มงานที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต
  • 2535            รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ
  • 2538            ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต
  • 2544            ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ
  • 2545            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • 2553             รองกรรมการผู้จัดการ
  • 2557            รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  • 2559-ปัจจุบัน        กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

  • BBA- การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin,  U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย)

RELATED ARTICLE

Responsive image

Maco ทุ่ม 457.2 ล้านบาท รุกสื่อโฆษณานอกบ้านในเวียดนาม

MACO ประกาศลงทุนในต่างประเทศตามกลยุทธ์ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านเต็มกำลัง โดยเข้าลงทุนสัดส่วน 25% ใน VGI Vietnam Joint Stock Company (“VGI Vietnam”) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน...

Responsive image

เปิดกลยุทธ์ 3 ปีของตลาดทุนไทย กับบริบทใหม่ในยุค Disruption

Disruption ในทุกวันนี้ต้องบอกว่าคงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของ Digital เพียงอย่างเดียวแล้ว แต่รวมถึงเรื่องอื่นๆ รอบด้านที่จะมามีผลทำให้การดำเนินธุรกิจแบบเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลง ดัง...

Responsive image

Data Science เบื้องหลังความร้อนแรงของ Liverpool และความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

Case study จาก Liverpool กับการนำ Data Science มาใช้ในวงการฟุตบอลจนประสบความสำเร็จ...