รายงานข้อมูลโดยสรุปของ KASIKORN Business – Technology Group (KBTG) และความเคลื่อนไหวทาง Digital Banking ขององค์กร

หากใครยังจำได้ เมื่อเดือนมกราคม Techsauce เพิ่งได้รายงานข่าว เรื่องที่ธนาคารกสิกรไทยทำการตั้งหน่วยงานใหม่ KBTG ให้เป็น Digital Banking เต็มรูปแบบ และแล้ววันที่ 25 เมษายน KBTG ก็มีงานแถลงข่าวพร้อมการเปิดบ้านบริษัทแห่งใหม่

KBTG คืออะไร

KBTG ย่อมาจาก KASIKORN Business – Technology Group หรือ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เป็นบริษัทใหม่ที่ตั้งโดยธนาคารกสิกรไทย สิ่งที่องค์กรใหม่นี้มุ่งทำคือ คิดค้นนวัตกรรม ร่วมพันธมิตรทางเทคโนโลยี และจับมือ FinTech และ Tech Startup สร้างนวัตกรรมทางการเงินรองรับดิจิทัล แบงกิ้งที่โตก้าวกระโดด ด้วยงบประมาณปีละ 5,000 ล้าน สำหรับพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ

กลุ่มบริษัท KBTG ประกอบด้วย 5 บริษัท ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ทั้งหมด ได้แก่

 1. บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกัด วางแผนและติดตามการทำงานของบริษัทในกลุ่ม KBTG สนับสนุนการจัดการด้านการเงินและด้านบุคลากรของกลุ่มบริษัท และประสานการทำงานร่วมกัน (Alignment) ระหว่างกลุ่มบริษัทและธนาคารกสิกรไทย
 2. บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย
 3. บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด ออกแบบและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) ของธนาคารกสิกรไทย และรองรับการนำนวัตกรรม (Innovation) มาใช้ในธนาคารให้มีความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด
 4. บริษัท กสิกร โปร จำกัด บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ทั้งในส่วนที่มีการสร้างขึ้นใหม่ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 5. บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด สนับสนุนการทำงานของกลุ่มบริษัท ทั้งทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบและการปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

KBTG structure

ทิศทางการทำงานของ KBTG

ธุรกิจธนาคารและธุรกิจไอทีมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดตั้ง KBTG จึงมีโครงสร้างบริษัทแยกออกจากธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะตัวที่จะดึงดูดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีเข้ามาร่วมงานกับ KBTG ได้ตามเป้าหมาย โดยบุคลากรของ KBTG จะปฏิบัติงานที่อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี  กรุ๊ป ซึ่งเป็นอาคารแห่งใหม่ของธนาคาร สูง 11 ชั้น ภายในอาคารมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการทำงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และงานนวัตกรรม

02หน้าอาคาร KBTG 1

และแนวโน้มเทคโนโลยีที่ KBTG มุ่งเน้นใน 5 ปีข้างหน้า ได้แก่

 1. Internet of Things (IoT)
 2. World Class Design หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการในโลกยุคใหม่ที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก (User Experience Design-UXD)
 3. Application Programming Interface (API) ช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์หนึ่งไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง
 4. Advanced Mobile Programming
 5. Blockchain
 6. Machine Learning

โดยมีการทำห้องแลปร่วมกับ Tech Giant ซึ่งเป็นบริษัทไอทีขนาดใหญ่ และตั้งเป้าจะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองธุรกิจ FinTech และ Tech Startup ที่มีไอเดีย และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงเทคโนโลยี และตลาด

kbtg tower

Open API for Startup

พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการแถลงการณ์ความร่วมมือกับ FlowAccount โดยการเชื่อมต่อ API เพื่อให้สามารถดึง Bank Feed เข้ามายังซอฟแวร์ได้โดยตรง คุณกฤษฎา FlowAccount ได้มีการยกตัวอย่าง เช่น สมมติเปิดใบเสนอราคา เก็บเงินไป ถ้าลูกค้าโอนเข้ามายังบัญชีธนาคารแล้ว โปรแกรมก็จะจับคู่ให้เลย พร้อม auto reconcile

API KBANK FlowAccount

RELATED ARTICLE

Responsive image

InVent ลงทุนใน Doctor A to Z แพลตฟอร์มโซลูชันทางการแพทย์ 12 ล้านบาท

InVent ร่วมลงทุนในระดับ Seed Round ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 12 ล้านบาท กับบริษัท Doctor A to Z ผู้พัฒนาและออกแบบแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยให้คนไข้เข้าถึงการบริการทางแพทย์กับแพทย์ผู้เชี่...

Responsive image

Sendo E-commerce จากเวียดนามระดมทุน Series C ไปกว่า 61 ล้านดอลลาร์ โดยมีกสิกรไทยเข้าร่วมลงทุน

บริษัท e-commerce ของเวียดนามอย่าง Sendo ได้ทำการระดมทุนรอบ Series C ไปกว่า 61 ล้านดอลลาร์ จากผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงนักลงทุนหน้าใหม่อย่าง EV Growth ของอินโดนีเซียและธนาคารกสิกรไทย...

Responsive image

ฟัง 3 กลยุทธ์รักษา Talent จาก Mark Buchanan กรรมการผู้จัดการ Fitness First

พูดคุยกับ Mark Buchanan กรรมการผู้จัดการ Fitness First ถึงกลยุทธ์รักษา Talent ในองค์กร...