Krungsri Finnovate ลงทุนใน Silot Startup จากสิงคโปร์ เน้น AI และ Data Analytics | Techsauce

Krungsri Finnovate ลงทุนใน Silot Startup จากสิงคโปร์ เน้น AI และ Data Analytics

Krungsri Finnovate บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี เผยแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2019 ด้วยเป้าหมายสู่การเป็น ‘The Best Banking Corporate Venture Capital’ (CVC) ในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดการเป็นผู้นำในการบ่มเพาะ Startup จับมือ Startup ร่วมพัฒนาโครงการ และเตรียมลงทุนโดยเน้น Startup ด้าน AI และ Data Analytics ซึ่ง “Silot” Startup จากสิงคโปร์จะเป็น Startup รายล่าสุดที่บริษัทจะร่วมลงทุน

คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด (Krungsri Finnovate) กล่าวว่า “ในปี 2018 บริษัทประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ Corporate Fintech Accelerator ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องมาถึง 3 ปี โดยในปีที่ผ่านมาสามารถขยายขอบเขตการเปิดรับ ดึงดูด Startup จากสิงคโปร์และเวียดนามเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างดำเนินโครงการยังสามารถผสานความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครือกรุงศรี (Synergy Driven Accelerator) พัฒนาโครงการนำร่อง ซึ่งความร่วมมือและการลงมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงส่งผลให้ Startup สามารถเติบโตในอัตราเร่งที่รวดเร็วกว่าเดิม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Startup ที่ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ การพัฒนา Startup ในระดับนักศึกษา ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและประโยชน์ของการร่วมมือเพื่อสร้าง Startup รุ่นใหม่ ช่วยเติมเต็ม Thai startup ecosystem ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา Krungsri Uni Startup KMITL Hackathon ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในการใช้ Deep tech เช่น AI, Blockchain และ Data Analytics”

ทั้งนี้ กรุงศรียังคงให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและ Startup บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทั้งสองต่างมีศักยภาพและความแข็งแกร่งที่สามารถเติมเต็มกันและกัน ดังนั้นในปีที่ผ่านมา จึงเกิดความมือระหว่างกรุงศรีและ Startup ถึง 26 บริษัท ร่วมเดินหน้า 37 โครงการ ร่วมกับ 20 หน่วยงานธุรกิจภายในกรุงศรี อาทิ การจับมือร่วมกับ Lalamove ในการให้บริการสินเชื่อแบบใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา (Information-based Lending) การจับมือร่วมกับ SIX Network ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับนักสร้างสรรค์และกลุ่มอาชีพอิสระ และร่วมมือกับ Baania เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร เป็นต้น

ในปีนี้ Krungsri Finovate จะเน้นเรื่องของการลงทุน และเริ่มมองหา Startup ในจีนและอิสราเอลเนื่องจากจีนถือเป็นประเทศที่มาความเข้มข้นในการทำงานและมีความเชี่ยวชาญในการทำงานในด้าน moblile application และประเทศอิสราเอลนั้นก็ถือว่ามีผู้คนที่มีทักษะเฉพาะอย่างด้าน Cyber Security ซึ่งจะตอบโจทย์ความปลอดภัยของธนาคารในยุคอนาคต

การลงทุนของ Krungsri Finnovate

การลงทุนในปี 2017

  • Finomena (Lead Series A) ทำงานในส่วนของ Robo Advisor
  • Omise (Lead Series B+) ทำหน้าที่เป็น Payment gateway ให้กับธนาคาร กรุงศรี

โดยผลการดำเนินงาน และมูลค่าบริษัทของ Finnomena และ Omise ซึ่งลงทุนไปในปี 2017 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากกว่าถึง 10 เท่า

การลงทุนในปี 2018

  • Baania (Lead Series A) เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของ data สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง Baanis ได้เข้ามาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจสินเชื่อบ้านของกรุงศรีเป็นอย่างดี
  • SBI Investment (Fund of Fund) กองทุนใหญ่ระดับโลกที่ข้ามาร่วมลงทุนกับ Krungsri Finovate

การลงทุนล่าสุดในปี 2019

  • Silot Startup จากสิงคโปร์ โดยผู้ก่อตั้งชาวจีน ที่จะเข้ามาช่วยธนาคารในการจัดการ data ต่างๆ ที่มีอยู่มารวบรวมในที่เดียว และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็น Startup ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงานเบื้องหลังของธนาคารกรุงศรี โดยก่อนหน้านี้ทางธนาครกรุงศรีก็ได้ร่วมงานกับทาง Silot ในการเข้ามาช่วยสร้าง QR Payment ให้กับทางธนาคาร โดย Silot จะเป็น Startup รายแรกที่ Krungsri Finnovate ตัดสินใจลงทุนในปีนี้ ซึ่งให้บริการด้านแพลตฟอร์มด้านการธนาคารแบบครบวงจร และมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี AI การลงทุนใน Silot จะเสริมสร้างและพัฒนาระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเดินหน้าค้นหา Startup ที่มีศักยภาพสามารถสร้างนวัตกรรมให้กับธนาคาร

คุณแซม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2019 Krungsri Finnovate ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำ Corporate Fintech Accelerator อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา Startup ด้าน AI, Data Analytics และ Fintech เตรียมเดินสายโรดโชว์ใน 12 เมืองทั่วเอเชีย อาทิ ปักกิ่ง ฮ่องกง ไทเป โฮจิมินท์ สิงคโปร์ และโซล เพื่อเฟ้นหา Startup เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าร่วมพัฒนา Startup Ecosystem ผ่านโครงการ Krungsri Uni Startup โดยปีนี้จะจับมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดโครงการ Krungsri Uni Startup ABAC Hackathon เพื่อตอบโจทย์ในการใช้ Deep tech เช่น AI, Blockchain และ Data Analytics ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกรุงศรี โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในแวดวง Startup ไทยร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

“สำหรับในด้านการลงทุนปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายลงทุนตรง (Direct Investment) ใน Startup ระดับ Series A และ Series B ที่มุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยี AI และ Data Analytics เป็นหลัก ซึ่งมองหาโอกาสในการลงทุนทั้งกับ Startup ไทยและอาเซียน และยังเชื่อในระบบ Ecoststem ของ Krungsri Finnovate โดยมุ่งเน้นทำงานร่วมกันกับ Startup เจ้าใหม่ๆ ในงานธนาคารที่หลากหลาย เช่น งานทรัพยกรบุคคล เป็นต้น

โดยในปี 2019 Krungsri Finnovate มีเป้าหมายหลักคือทำงาน 80 โครงการร่วมกับ 50 Startups ทั้งในไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการ Information-based Lending กับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ภายใต้กรุงศรี ” คุณแซม กล่าวเพิ่มเติม

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tim Cook ไม่สนใจใน Metaverse เผย AR ต่างหากที่จะกำหนดอนาคต

Tim Cook เผยความคิดเห็นระหว่างทัวร์ยุโรปเมื่อไปเยือนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีในพิธีรับปริญญาของ University of Naples Federico II เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใน Q&A Session ว่าไม่สนใจใน Metav...

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...

Responsive image

Facebook Instagram โพสต์อวด NFT พร้อมเชื่อม Digital Wallet ได้แล้ว เริ่มต้นสหรัฐฯที่แรก

Meta อนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ โพสต์แสดงของสะสมดิจิทัลบน Instagram และ Facebook ได้แล้ว เชื่อมต่อ Digital Wallet ได้ แชร์ NFT ให้กัน และแท็กถึงกันได้ทั้งฝั่งครีเอเตอร์และนักสะสมเพื่อ...