Krungsri Finnovate บริษัทสนับสนุนและลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับภูมิภาคในเครือกรุงศรี เเผยแผนดำเนินงานช่วงครึ่งหลังของปี 2020 โดยปรับกลยุทธให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่ออนาคต พร้อมสร้างความร่วมมือเชื่อมโนงนวัตกรรมของ Tech startup สู่ธุรกิจของเครือกรุงศรี ด้วยเป้าหมายเป็น The Best Banking CVC เน้นปั้นธุรกิจที่มีโอกาสให้เติบโตได้

ทั้งนี้ Krungsri ได้ต่อยอดแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรองรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal และยังพิจารณาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านกลยุทธ 4 แนวทาง ได้แก่

  1. การลงทุนเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment)
  2. การลงทุนโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนในระยะยาว (Financial Returns)
  3. การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Futuristic Investment) 
  4. การลงทุนใน Fund of Funds

คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า “Krungsri Finnovate ยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพไทย พร้อมติดตามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อ Ecosystem ของสตาร์ทอัพที่กรุงศรีได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และนำมาทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ากรุงศรี ฟินโนเวตและพันธมิตรสตาร์อัพจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและผสานศักยภาพแบบไร้รอยต่อสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต”

“ทั้งนี้ เราได้ปรับแผนการดำเนินการงานที่มุ่งเน้นในการสร้างพันธมิตรและลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีโอกาสเติบโตและมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น อีโลจิสติกส์ (e-Logistics) การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Payment) การให้บริการด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นผ่าน (Software as a service : SaaS) และการส่งอาหาร (Food Deliverery)”

Krungsri Finnovate ยังเข้ามีส่วนร่วมกับ Startup Ecosystem อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำงานร่วมกับ Tech Giant Startup การเชื่อมโยง Startup กับธุรกิจต่างๆ ของกรุงศรี การสนับสนุน Startup ขนาดเล็กผ่านโครงการ Meet the Angel by Krungsri Finnovate ซึ่งมี Startup เข้าร่วมกว่า 40 ราย และจับคู่ธุรกิจได้เกินกว่า 100 ครั้ง รวมถึงสนับสนุน Startup ที่มีความพร้อมให้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มศึกษาพูดคุยกับ กลต. ถึงขั้นตอนและความเป็นไปได้ต่างๆ 

ในโอกาสนี้ Krungsri Finnovate ยังประกาศการลงทุนใน ICON framework ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีบริษัทไทยใช้งานอยู่กว่า 70 ราย ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 100 ล้านบาท (ราว 3.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘กรุงศรี ไรส์ รุ่น 2’ ปลุกสตาร์ทอัพให้ตื่นตัว เร่งโตสองเท่า

จากความสำเร็จในปี 2016 ของโครงการ กรุงศรี ไรส์ ฟินเทค แอคเซเลเรเตอร์ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป มุ่งต่อยอดความสำเร็จในการให้ความสนับสนุนฟินเทค สตาร์ทอัพในปี...

Responsive image

เว็บไซต์แคชแบ็ก Dealcha! ได้รับทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks และ Solera

Dealcha! (www.dealcha.com) บริษัทสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2015 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเงินลงทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks, Solera In...

Responsive image

Ricult รับเงินลงทุนรอบ Pre-A 2 ล้าน USD จาก Bualuang Ventures และ Krungsri Finnovate

"Ricult" Startup ไทยด้าน Agri-Tech รับเงินลงทุนรอบ Pre-Series A จาก Bualuang Ventures และ Krungsri Finnovate ตั้งเป้านำเงินลงทุนขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเล็งระดมทุน Series A ...