กรุงศรีฯ ส่งเงินติดล้อ เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ | Techsauce

กรุงศรีฯ ส่งเงินติดล้อ เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งต่อตลาดทรัพย์ เตรียมส่งบริษัทเงินติดล้อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยปัจจุบันกรุงศรีฯ ถือหุ้นของเงินติดล้ออยู่ 50% โดยมีเนื้อหาดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ("NTL") ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคาร ที่ธนาคารถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 และที่ Siam Asia Credit Access Pte Ltd ("SACA") ถือหุ้นสามัญอีกร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("IPO") และการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดย NTL เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งให้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ "เงินติดล้อ"

ในการนี้ NTL ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล ต.") และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยธนาคาร ในฐานะผู้ถือหุ้นขอ NTL ซึ่งอาจพิจารณาเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน NTL ต่อประชาชนในคราวเดียวกับ IPO ของ NTL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกันลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...