กรุงศรีฯ ส่งเงินติดล้อ เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งต่อตลาดทรัพย์ เตรียมส่งบริษัทเงินติดล้อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยปัจจุบันกรุงศรีฯ ถือหุ้นของเงินติดล้ออยู่ 50% โดยมีเนื้อหาดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ("NTL") ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคาร ที่ธนาคารถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 และที่ Siam Asia Credit Access Pte Ltd ("SACA") ถือหุ้นสามัญอีกร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("IPO") และการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดย NTL เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งให้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ "เงินติดล้อ"

ในการนี้ NTL ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล ต.") และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยธนาคาร ในฐานะผู้ถือหุ้นขอ NTL ซึ่งอาจพิจารณาเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน NTL ต่อประชาชนในคราวเดียวกับ IPO ของ NTL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกันRELATED ARTICLE

Responsive image

CEO ของ Binance ประกาศ พร้อมลงจากตำแหน่ง หากมีคนเหมาะสมนำทางบริษัทสู่สถาบันการเงินตามกฎหมายได้

Changpeng Zhao หรือ CZ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขาย Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านการประชุม Virtual Conference เมื่อวันอังคารที่ 27 ก.ค...

Responsive image

ทำความเข้าใจ SpO2 ค่าออกซิเจนในเลือดคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคโควิด

วันนี้ Techsauce พาไปทำความรู้จักกับ ค่าออกซิเจนในเลือดว่าบ่งชี้ถึงสุขภาพว่าอะไรบ้าง และมีความสำคัญในยุค COVID-19 มากเพียงใด...

Responsive image

Facebook ยอมรับ ครึ่งปีหลัง 2021 อัตราการเติบโตของรายได้อาจชะลอตัว

Facebook ยอมรับ ครึ่งปีหลัง 2021 อัตราการเติบโตของรายได้อาจชะลอตัว แม้ไตรมาส 2/2564 ทำผลงานได้ดีเกินคาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้รับอานิสงค์พิเศษจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้คนใช้อิ...