ปัจจุบันอาชีพ Developer เป็นอาชีพที่หลายบริษัทมีความต้องการสูง ซึ่งคุณสมบัติสำคัญของ Developer ที่ทุกๆบริษัทมองหา นอกจากการทำงานเชิงเทคนิคได้แล้ว เรื่องของการสื่อสารก็เป็นทักษะสำคัญ เพราะต้องสื่อสารกับทั้งคนภายนอกและภายใน ให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียากๆได้ บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ หลายที่จึงได้มีทีมที่เรียกว่า Dev Relations ผู้ที่จะสามารถสื่อสาร และเผยแพร่เทคโนโลยีได้

Techsauce ได้พูดคุยกับทีม LINE DEV หนึ่งใน Community ด้าน Developer ที่แข็งแรงมากแห่งหนึ่งในไทย กับการสร้าง Community เพื่อภารกิจสำคัญ คือการลดช่องว่างเทคโนโลยีกับนักพัฒนา

Developer Relations ผู้เผยแพร่เทคโนโลยี

LINE DEV เป็น Community ที่รวมตัวของนักพัฒนาหรือ Developer คนไทย มีทั้งกลุ่ม , เพจ , Podcast และการจัดงานใหญ่อย่าง LINE Thailand Developer Conference ซึ่งจะเห็นได้ว่า LINE ได้ให้ความสำคัญกับ Developer เป็นอย่างมาก โดยคุณวีระ เกษตรสิน Head of Engineering  ได้เปิดเผยถึงความสำคัญของการสร้าง Community แห่งนี้ว่า เทคโนโลยีจะสร้าง Impact ได้ต้องมีคนนำไปใช้ การนำเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ สิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือ Developer Community โดยภารกิจที่ LINE ทำ คือพยายามลดช่องว่างกับกำแพงที่มีระหว่างเทคโนโลยีที่มีกับกลุ่ม Developer ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้

LINE จึงได้มีทีมที่ดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะ นำโดยคุณวริศ วรรณวิทู Developer Relations และคุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ Tech Evangelist

คุณวริศได้เล่าว่า ในบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเช่น Apple จะมีส่วนที่เรียกว่า Developer Relations หรือ Tech Evangelist หรือเรียกสั้นๆ ว่า DevRel ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบ มีใจรัก ที่จะเผยแพร่เทคโนโลยี บริษัทที่มีทีม DevRel จะต้องเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีของตัวเอง และเผยแพร่ให้คนนอกเอาไปใช้ ดังเช่น LINE ที่มีการเปิด API ให้สามารถนำไปพัฒนา Service ใหม่ๆขึ้นใช้กับ LINE ได้ ดังนั้นการที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีทีมที่ช่วยเผยแพร่

   DevRel เปรียบเสมือนกับผู้เผยแพร่ลัทธิ เพื่อนำเอา API ของเรามาทำให้ประสบความสำเร็จได้  

 คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ Tech Evangelist

ทีม Developer Relations / DevRel ต้องมีลักษณะอย่างไร?

 1. ต้องมี Skill ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
 2. ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร Public Speaking / Knowledge sharing / Communication / Teamwork เพราะต้องสื่อสารกับคนภายนอก ต้องสอนคนอื่น ซึ่งค่อนข้างหายาก เพราะส่วนใหญ่จะเป็น Introvert โดยคนที่เป็น DevRel มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงที่เก่ง ๆ ก็มีเยอะเช่นกัน

Developer ไทยยังขาดอะไร?

ทั้ง 3 ท่านได้เผยถึงสิ่งที่ Developer ไทยยังขาด โดยสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

 1. ความเฉพาะเจาะลึกในรายละเอียด : นักพัฒนาที่เก่ง จะต้องลงรายละเอียด ฝึกฝนทักษะพื้นฐาน และมีความเชี่ยวชาญ ต้องลองทำจริงมาก่อน เพราะปัญหาจะแก้ยากหากไม่เคยลองทำจริง
 2. ความรู้รอบ : ปัจจุบันเทคโนโลยีเปิดกว้าง ถูกใช้ในการแก้ปัญหาในวงการต่างๆ อย่างหลากหลาย นักพัฒนาจะต้องสื่อสารเป็น ต้องขายของเป็น ไม่ใช่แค่ทักษะการพูดแต่ต้องมีความรู้กว้างขวาง รู้เรื่องรอบตัว รู้ในหลายมุม เพื่อการมีคลังความรู้ที่มากพอ วิธีที่สื่อสารจะสามารถนำไปประยุกต์และไปช่วยแก้ปัญหาได้
 3. ภาษาอังกฤษ: เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆที่ถูกค้นพบส่วนใหญ่จะมาจากภาษาอังกฤษก่อน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น
 4. การสื่อสาร : ต้องฝึกการเล่าเรื่องที่ยากๆ ให้คนอื่นเข้าใจให้ได้ 

นักพัฒนาที่เก่งไม่ใช่แค่เขียน Code เก่ง แต่ต้องเป็นคนที่สามารถอธิบายผลงานของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจและเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ทำได้

โครงการของ LINE ที่ช่วยสนับสนุน Developer ในประเทศไทย

คุณวีระได้เผยว่าทุกๆปี นอกจาก LINE Developer Day ที่ทางสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นมีการจัดขึ้นแล้ว ของไทยเราเองก็จะมีงานใหญ่ประจำปีของไทยคือ  LINE Thailand Developer Conference ซึ่งเป็นงานที่รวม Developer ไทยไว้มากที่สุดงานหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ทีมได้ดำเนินการมาตลอดอยู่ 2 เรื่องหลัก คือ

คุณวีระ เกษตรสิน Head of Engineering

1. การทำ Content ให้ความรู้ สร้างเนื้อหา ที่ในหลากหลายรูปแบบ คือ

 • Chat Bot ให้ความรู้ หรือ Showcase ใน Line Official ที่ชื่อ Line Developer TH ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่าแสนคน
 • Page และ Group ใน Facebook ที่เป็นช่องทางการสื่อสารและเป็นสังคมที่พูดคุยเรื่องราวของเทคโนโลยี ซึ่งเรื่องที่พูดคุยใน Group ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญหาในการเขียน Code ซึ่งก็มีการพูดคุย แนะนำในเรื่องการเขียน ช่วยแก้ปัญหาในการเขียน ทั้งยังมีโครงการ Line expert ดึงคนเก่ง คนที่มีความรู้ มาช่วยตอบคำถามและช่วยงาน
 • การให้ความรู้ผ่านบทความ ใน medium มีทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ส่วนของ Soft Skill จะเป็นการเสริมนักพัฒนาในด้าน Public Speaking และส่วนของ Hard Skill จะเป็นในเรื่องของการสอนใช้งาน เทคนิคต่างๆ 
 • Podcast เรื่องของการให้ความรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นการชวนผู้เชี่ยวชาญ ชวน Partner มาคุยกัน เป็นรายการง่ายๆ สบายๆ เน้นฟังง่าย มีทั้ง Soft Skill และ Hard Skill
 • วีดีโอให้ความรู้บน Youtube เป็น Secret Tips ที่สามารถดูแล้วทำตามได้เลย
 • Line Developer Codelabs เป็นเว็บไซต์ที่สอนแบบ Step By Step สามารถทำตามได้โดยง่าย เช่น สามารถมาเรียนรู้การทำ Chat Bot แล้วเสร็จและได้งานภายในครึ่งชั่วโมง
 • คอร์สออนไลน์ที่ทีม Dev ของ Line ทำร่วมกับ Skooldio โดอยเป็นการเรียนการสอนแบบ Step By Step ที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาแล้วกว่า 2 ปี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

2. กิจกรรมที่ทำร่วมกับ Developer

 • Talk ให้ความรู้ผ่านการพูดบนเวที เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ 
 • Workshop ที่เน้นเข้าไปทำงานกับมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดที่ว่า จะสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นนักพัฒนา Software ต้องสร้างตั้งแต่ตอนเรียน ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งไปแบบระยะสั้น3ชั่วโมง หรือ ใช้เวลาทั้งวัน
 • Meetup เป็นการอัปเดตข้อมูลความรู้ให้กับสมาชิก Group ใน Facebook ซึ่งจะคัดเลือกผู้โชคดีในแต่ละรอบมาเยี่ยมเยียนสถานที่ทำงานของ Line
 • Line Hack ดำเนินการมาเข้าปีที่ 4 แล้ว เป็นเวทีให้พิสูจน์ตัวเอง โชว์ผลงานต่าง ๆ ในแต่ละปีจะมี Theme กำหนดว่าจะเป็นงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ซึ่งก็มีหลายผลงาน หลายไอเดีย ที่เป็น Product ออกไปสู่การใช้งานจริง ซึ่งในปีนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาประกาศรายละเอียดกันแล้ว อยากให้ติดตามในช่องทาง Community ของทาง LINE Dev กันได้เลย เร็วๆ นี้แน่นอน

คำแนะนำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็น Developer

คุณวีระแนะนำว่า ให้เริ่มจากความสนใจในการเขียน Code การแก้ปัญหา ทั้งนี้การเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องที่ยากที่สุด แต่ความเข้าใจเรื่องที่เราต้องเข้าไปแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากกว่า ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ที่กว้าง

“หลายครั้งที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าต้องโฟกัสและลงรายละเอียดในเรื่องอะไร ซึ่งเมื่อไม่มีการลงรายละเอียดแล้วจะทำให้ทำงานในสายอาชีพนี้ได้ยาก เพราะจะทำให้ผลิตของที่ไม่ดีออกไป Product ในสมัยนี้สามารถ Copy ได้ง่าย จากหลายที่ทำเหมือนกัน Function เหมือนกัน แต่สิ่งที่จะทำให้แตกต่างคือ คุณภาพของ Product และความต่างนี้จะสร้างไม่ได้หากไม่ลงรายละเอียดกับตัวงาน” คุณวีระกล่าว

คุณวริศให้คำแนะนำว่า การสื่อสารเป็นทักษะสำคัญ ต้องออกไปทำกิจกรรม พบปะคนใหม่ ๆ ยิ่งพบปะจะมีโอกาสสื่อสาร เจอคนใหม่ๆ ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการสื่อสารให้มากขึ้น และฝึกฝนด้านเทคนิคเยอะ ๆ ค่อยๆค้นหาตัวเองว่าสนใจในด้านไหน แล้วค่อยลงลึกเข้าไปในจุดที่สนใจ โดยปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก ดังนั้น Developer ต้องรู้จักพัฒนาตัวเอง ติดตามข่าวสารสม่ำเสมอ และการทำงานในสายนี้การอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอ ต้องลงมือทำด้วย

คุณวริศ วรรณวิทู Developer Relations

ทุกภาคส่วนต้องช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้โอกาส และสร้างเวที 

นอกจากการพัฒนาด้วยตนเองแล้ว ทุกภาคส่วนทั้ง รัฐ เอกชน บริษัท มหาวิทยาลัย ก็ต้องร่วมมือกันในการสร้าง Developer เก่งๆในไทย ซึ่งทีม LINE DEV ให้ความเห็นว่า ต้องมีเวทีที่สามารถทำเทคโนโลยีออกไปใช้จริง แก้ปัญหาได้จริง ถ้าอยู่ในกรอบของการแก้ปัญหาในบริษัทจะไม่สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นได้ ถ้าเปิดเวทีให้มีการนำเสนอผลงาน ให้ช่วยกันเข้าไปดู เข้าไปแก้ปัญหา จะทำให้สามารถฝึกฝนทักษะเพิ่มขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น LINE เคยมีโครงการที่ให้เด็กนักศึกษาได้มาทำ Hack กัน ทำให้ได้เห็นว่าเด็กมีความเก่ง แค่มีเวทีที่ให้ได้มาแสดงออก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนให้เร็วเช่นกัน หลักสูตรต่าง ๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกมากขึ้น ทางทีม Line Developer Relations ก็ได้มีการทำงานร่้วมกับอาจารย์หลายมหาวิทยาลัย เพื่อการปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

แผนการณ์ในอนาคตของ LINE ในการช่วยปั้น Developer

โครงการหลักในการพัฒนาทักษะ คือ Line Developer Thailand พยายามให้คนเห็น Used Case ของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการใช้งาน เพราะในการใช้งานจะรู้แต่เทคโนโลยีไม่ได้ ต้องหา  Used Case มาดูว่าเทคโนโลยีถูกใช้อย่างไร มีปัญหาอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร เป็นพันธะกิจหลักในการเข้าไปผลักดันสังคม เข้าไปผลักดัน Community Developer ให้เก่งขึ้นด้วยทักษะที่มี

ทั้งนี้ยังเตรียมทำเครื่องมือใหม่ๆ ออกมาให้เยอะขึ้น เข้มข้นขึ้น อ่านง่ายขึ้น เช่น Line Developer Codelabs ให้นักพัฒนา นักเรียนนักศึกษา สามารถตามได้ง่าย และ Line Rookie (โครงการรับนักศึกษาฝึกงานของ LINE ประเทศไทย) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก น้อง ๆ ที่เข้ามาฝึกงานก็ได้ลงมือทำจริง งานถูกใช้งานจริง

ทำไมต้องให้ต้องให้ความสำคัญกับนักพัฒนาไทย และทำไมต้องร่วมกันสนับสนุน

ทุกวันนี้การทำงาน ธุรกิจต่าง ๆ มีเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญ ต่างจากแต่ก่อน และยิ่งมีวิกฤติของ COVID-19 ด้วยแล้ว ธุรกิจต้องปรับตัวทันที แต่ตอนนี้ตลาดไทยแคบลง ต้องทำธุรกิจให้ไปในระดับ Global ยิ่งออกห่างจากเทคโนโลยีเท่าไหร่จะทำให้การเติบโตของธุรกิจช้ามากเท่านั้น การปรับตัวไม่ใช่ปรับแค่การลงมือหรือคน แต่ต้องปรับในเรื่องเทคโนโลยีด้วย ซึ่งเทคโนโลยีกลายมาเป็นกุญแจหลักในการปรับตัวในด้านธุรกิจ และหนีไม่พ้นการมี Developer ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในธุรกิจนั้น และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ 

การสร้าง Community ของ Developer จึงเป็นภารกิจสำคัญของ LINE DEV ซึ่งเทคโนโลยีของ LINE มีอยู่มากมาย จะไม่มีความหมายถ้าไม่มี Community  “A Technology Without A Community Has No Meaning” คุณจิรวัฒน์กล่าวปิดท้าย


RELATED ARTICLE

Responsive image

LINE ส่งแรงใจพร้อมพัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือคนไทยปรับตัวผ่านพ้นวิกฤต COVID-19

LINE เร่งพัฒนา Solution ช่วยคนไทยทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจให้ปรับตัวปรับแนวคิดสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในช่วง COVID-19 โดยเฉพาะช่วง Social Distancing หรือ ‘การเว้นระยะห่างทางสั...

Responsive image

LINE รับเงินลงทุน 110 ล้านเหรียญ เตรียมขยายธุรกิจเกมสู่ระดับโลก

บริษัทลูกของ LINE Corporation ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่าง LINE GAMES ประกาศรับเงินลงทุน 125,000 ล้านวอน (ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากบริษัท Lungo Entertainment ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทด...

Responsive image

Food Passion ผนึก LINE MAN Wongnai และ KTC ฉลองความสำเร็จร้านหมูทอดกอดคอครบ 100 สาขา

Food Passion ประกาศความสำเร็จหลังเปิดตัวธุรกิจใหม่แบรนด์ หมูทอดกอดคอ ขยายแฟรนไชส์ครบ 100 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดือน ประกาศจับมือสองพันธมิตรใหญ่ LINE MAN Wongnai และ KTC มอบสองบริกา...