สจล เปิดอีก 2 วิชาใหม่ AI กับชีวิตประจำวัน วิชามารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคม
Contact us
1

สจล เปิดอีก 2 วิชาใหม่ AI กับชีวิตประจำวันและ วิชามารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคมสำหรับนศ ปตรี1 min read

Posted by
Posted date มกราคม 6, 2019

หลังจากมีข่าวเรื่องการเปิดวิชาเลือกโหราศาสตร์ขึ้น ก็มีกระแสสังคมทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอสมควร  ล่าสุด ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือที่ใครหลายคนเรียกอาจารย์เอ้ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ออกมาเปิดเผยกับทางประชาชาติธุรกิจ ว่าการเปิดสอนดังกล่าวเป็นกุศโลบายหนึ่งเพื่อดึงนักศึกษาเข้ามาเรียน ซึ่งเนื้อแท้แล้วคือการเน้นสอนเรื่องดาราศาสตร์ หลักวิชาด้านตัวเลข และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ แต่เพิ่มส่วนของการทำนายดวงชะตา แต่ถ้าเปิดสอนแค่ดาราศาสตร์ ก็อาจทำให้คนสนใจเข้าเรียนไม่มาก ในขณะที่ MIT สถาบันเทคโนโลยีระดับโลกที่สหรัฐฯก็เปิดสอนวิชาวูดู เป็นวิชาเลือก ถ้าฟังแล้วเราก็อาจ งงๆ ว่ามันงมงายไหม แต่จริงๆ คือการสอนวิชาประวัติศาสตร์แอฟริกา ในขณะที่วูดูซึ่งเป็นไสยศาสตร์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แอฟริกาด้วย แต่ถ้าบอกว่าเปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์แอฟริกาเลย ก็อาจไม่มีนักศึกษาสนใจเรียนมากเท่า


ภาพจาก kmitl.ac.th

นอกจากนี้ทางดร.สุชัชวีร์ ยังกล่าวอีกว่าทางสถาบันวางแผนเปิดวิชาใหม่เพิ่มอีก 2 วิชา

  • วิชา AI กับชีวิตประจำวัน  ให้กับนศ.ชั้นปีที่ 1 ได้เลือกเรียน โดยเน้นสอนว่าจะนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร นำมาประยุกต์ใช้ในคณะ สาขา ที่เรียนได้อย่างไร
  • วิชา Charming School หรือโรงเรียนสร้างเสน่ห์เป็นวิชามารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคมเช่นมารยาทบนโต๊ะอาหารการแต่งกายการแต่งหน้าซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าสังคมในวัยทำงานในอนาคตต่อไป

สถานการณ์วงการศึกษาปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก มีทั้งคณะที่ต้องปิดตัวโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน มีการเปิดวิชาใหม่ๆ ให้ตรงกับตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป บางวิชาก็ดูแปลกมากๆ และถือว่าเป็นการทดสอบตลาดและความสนใจไปในตัว ซึ่งเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในไทยช่วงปีถึง 2 ปีนับจากนี้

อ้างอิงจาก ประชาชาติ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : หลักสูตรผลิตวิศวกรด้าน Financial 

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe