PTG ตั้ง 'สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล' อดีตผอ. สสว. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง 'นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล' เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยสังเขปของ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) หรือที่รู้จักกันในนาม ผอ.เสือ

ด้านวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) 


อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15725653612671&language=th&country=TH 

http://www.sme.go.th/upload/document/files/ผู้อำนวยการ สสว..pdf


RELATED ARTICLE

Responsive image

4 นวัตกรรมการบริการ สะดวก-รวดเร็ว เหมาะกับผู้ใช้ยุคดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ใช้ทุกคนอยู่เรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่า...

Responsive image

เผย 5 อัพเดทใหญ่ Adobe MAX 2020 เมื่อ Artificial Intelligence เป็นพื้นฐานใหม่ของงานสร้างสรรค์

Adobe ผู้สร้าง Software สำหรับงานสร้างสรรค์ชั้นนำ จัดงานสัมมนา Adobe MAX 2020 พร้อมเผยอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งใหญ่ ผสานการทำงานของ Cloud เข้ากับ Artificial Intelligence...

Responsive image