PTT ส่ง Nuovo Plus จับมือ Gotion ตั้งบริษัทร่วมทุน NV Gotion สร้างโรงงานผลิตชุดแบตฯ ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ลบ. | Techsauce

PTT ส่ง Nuovo Plus จับมือ Gotion ตั้งบริษัทร่วมทุน NV Gotion สร้างโรงงานผลิตชุดแบตฯ ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ลบ.

PTT ส่งบริษัทย่อย Nuovo Plus จับมือ Gotion ตั้งบริษัทร่วมทุน NV Gotion ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ หนุนผลิต-จำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เตรียมส่งมอบในปี 66 ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 1 GW พร้อมขยายกำลังการผลิตเป็น 2 GW/ชั่วโมงปี ในปี 68

NV Gotionบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท นูออโว พลัส จํากัด (“Nuovo Plus”) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 51) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ Nuovo Plus ลงนามสัญญาร่วมทุน 

และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Gotion Singapore Pte. Ltd. (“Gotion”) (บริษัทชั้นนําของประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บ พลังงาน) ในนามบริษัท เอ็นวี โกชั่น จํากัด (“NV Gotion”) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท โดย Nuovo Plus และ Gotion ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ 

เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้า ประกอบ และจัดจําหน่าย โมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สําหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า โดยเป็นการผสานเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในประเทศไทย 

ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท. โดย Nuovo Plus ได้ลงนามใน สัญญาร่วมทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยมีกําลังการผลิตเริ่มต้น 1,000 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคาดว่าจะ สามารถเริ่มดําเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และขยายกําลังการผลิตเป็น 2,000 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปีภายในปี 2568

อ้างอิง SET

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple Intelligence จุดเด่นไม่ใช่ฟีเจอร์ แต่คือ ‘ความปลอดภัย’

แม้ว่า Apple Intelligence จะมีฟีเจอร์หลายอย่างที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แต่ Apple จะไม่รู้ข้อมูลอะไรจากเราเลย และ Apple Intelligence ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ Apple ...

Responsive image

สื่อนอกโจมตี Elon Musk มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพนักงาน อดีตพนักงานชี้มีวัฒนธรรมการล่วงละเมิดทางเพศในบริษัท

The Wall Street Journal รายงาน Elon Musk เคยมีความสัมพันเชิงชู้สาวกับบุคลากรหญิงในบริษัทถึง 3 คน และหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ SpaceX สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศของเจ้าตัว...

Responsive image

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือ Carbonwize ปั้นแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำทางบริษัทจดทะเบียนสู่เป้าหมาย Net Zero

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ Carbonwize พัฒนาแพลตฟอร์มกลางจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อปฏิวัติรูปแบบการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกแบบเดิม ให้ง่าย...