PTT ส่ง Innobic เข้าถือหุ้น Interpharma 20% มูลค่ากว่า 1,043 ล้านบาท หวังต่อยอดสินค้าสุขภาพครบวงจร | Techsauce

PTT ส่ง Innobic เข้าถือหุ้น Interpharma 20% มูลค่ากว่า 1,043 ล้านบาท หวังต่อยอดสินค้าสุขภาพครบวงจร

บมจ.ปตท.(PTT) ส่ง อินโนบิก (Innobic) บริษัทย่อยของ ปตท. เข้าถือหุ้น บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) 20% มูลค่า 1,043 ล้านบาท หวังต่อยอดสินค้าสุขภาพครบวงจร 

Interpharma PTT Innobic

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ บมจ. ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 และคณะกรรมการ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย MAI) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IP ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,043 ล้านบาท     

คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2565 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/65

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2565 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/65 โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP         

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์สำหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนาเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ด้าน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฯวันนี้ ( 20 พ.ค.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,602,430.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,616,195 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 216,218,625.50 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,204,861 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 74,510,000 หุ้น สำรองเพิ่มไว้สำหรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP-W1) จำนวน 1,854,902 หุ้น และสำรองสำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 38,839,959 หุ้น

โดยมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,510,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,043,140,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ INNOBIC LL ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)          

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ 

1. ขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ร้านขายยาส่ง โรงงานสมุนไพร Tele-pharmacy Telemedicine เป็นต้น ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา รวมทั้งการติดต่อในการเข้าซื้อกิจการ โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปี

2. โครงการ EU standard ของการผลิตยาตาของโรงงานของบริษัทที่จังหวัดอยุธยา ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

3. สร้างแผนกผลิตเวชสำอางและเม็ดฟู่ ของโรงงาน Modern Pharma ประมาณ 50 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมด น่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทต่อปี

4. ขยายสาขาร้านขายยา ประมาณ 100 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี

5. จ่ายเงินคืนเงินกู้ประมาณ 150 ล้านบาท

6. ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท

อ้างอิง Set , thansettakij

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

แบรนด์ดังแห่ถอนโฆษณาจาก X (ทวิตเตอร์) เหตุ Elon Musk ถูกวิจารณ์ปมต่อต้านชาวยิว

รายงานระบุ พบโฆษณาของแบรนด์ดังอย่าง Apple และ Oracle อยู่ใกล้กับโพสต์ที่มีเนื้อหาสนับสนุนฮิตเลอร์ และพรรคนาซี ส่งผลให้เขาถูกโจมตีอย่างหนักว่าสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดเรื่องการต่อต้านชาว...

Responsive image

Merriam-Webster เลือก ‘Authentic’ เป็นศัพท์แห่งปี 2023 จากอิทธิพลของ AI ในหลากหลายอุตสากรรม

Merriam-Webster ยก ‘Authentic’ หรือคำว่า ‘ของแท้’ เป็นศัพท์แห่งปี 2023 จากความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้นในโลกออนไลน์จากประเด็นสังคมในเรื่องต่าง ๆ จากอิทธิพลของ AI ไปจนถึงผู้มีอิทธิพลในสัง...

Responsive image

CHANGAN เผยโฉม EV รุ่น Deepal L07 และ S07 พร้อมเปิดจองในไทยแล้ว

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! Changan Automobile ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากจีน จัดงานแถลงข่าว 'Touch the Future' – the 2023 Changan Southeast Asia press conference พร้อมส่ง EV สองรุ่นแรกบุกตลา...