Ricult ปิดรอบระดมทุน Series A จากกองทุนระดับโลก นำโดย UOB และ Credit Suisse ดันสู่สตาร์ทอัพเพื่อสังคมมูลค่า 1,000 ล้านบาท | Techsauce

Ricult ปิดรอบระดมทุน Series A จากกองทุนระดับโลก นำโดย UOB และ Credit Suisse ดันสู่สตาร์ทอัพเพื่อสังคมมูลค่า 1,000 ล้านบาท

รีคัลท์ (Ricult) สตาร์ทอัพเพื่อสังคมด้าน Agritech ของไทยประสบความสำเร็จในการปิดรอบการระดมทุน Series A นำโดยกองทุน Asia Impact Investment Fund ของธนาคาร UOB จากประเทศสิงคโปร์ และ ธนาคาร Credit Suisse จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกองทุนระดับโลกที่ลงทุนในธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างรายได้ไปพร้อมๆกัน ความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ส่งผลให้รีคัลท์ขยับเข้าไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพเพื่อสังคมมูลค่า 1,000 ล้านบาท 

รีคัลท์ มุ่งหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Deep Tech โดยการนำระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Digital Solution มาช่วยภาคการเกษตรปรับตัวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการนำ Big Data มาช่วยธุรกิจเกษตรและโรงงานแปรรูปวางแผนการรับซื้อผลผลิต การช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเครือข่ายเกษตรกร การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และยังช่วยดูแลเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นผ่านระบบดิจิตอล  

นายอุกฤษ อุณหเลขกะ ซีอีโอ บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย กล่าวว่าจากความสําเร็จในการนำ Digital Solution และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยใช้งานระบบกว่า 800,000 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกผ่านการวิเคราะห์ด้วย AI มากกว่า 10,000,000 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30% ต่อครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและธนาคารขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10 บริษัท โดยมีมูลค่าผลผลิตการเกษตรอยู่ในระบบ “รีคัลท์” รวมกว่า 20,000 ล้านบาท ทำให้เทคโนโลยีของรีคัลท์ได้รับความสนใจจากธุรกิจการเกษตรในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแถบอาเซียนที่มองว่าประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ซึ่งปัจจุบันรีคัลท์ได้ขยายธุรกิจไปประเทศเวียดนามและปากีสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำหรับเงินลงทุนในรอบนี้ รีคัลท์วางแผนที่จะขยายทีมเพื่อพัฒนาและนำระบบ AI และ Big Data ของบริษัทมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบโจทย์เกษตรกรและช่วยขับเคลื่อนสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ สำหรับเกษตรกร (Financial Inclusion) และตอบโจทย์ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain เกษตรและอาหารให้มากยิ่งกว่าเดิม โดยรีคัลท์มีความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้นายอุกฤษ อุณหเลขกะ ยังกล่าวอีกว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนเพื่อสังคม (Impact Fund) ระดับโลกให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นว่า มีกองทุนระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และการทำธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจได้จริง ขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการตอบแทนชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

เป้าหมายหลักของรีคัลท์ในปีนี้คือการขยายฐานผู้ใช้และกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ทั้งในส่วนของแอปสำหรับเกษตรกร และ แพลตฟอร์มบริหารห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของรีคัลท์ให้ถึง 1 ล้านคน ช่วยธุรกิจการเกษตรปรับตัวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 พร้อมทั้งขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน เพราะภาคการเกษตรและอาหาร คือกระดูกสันหลังของภูมิภาคนี้ 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าว ใช้ AI รันวงการ

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าวทั่วโลก ใช้ AI ในการรวบรวมข่าวสาร การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหาข่าว...

Responsive image

SCGP ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

SCGP มีการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตามกรอบแนวคิด ESG...

Responsive image

5 ฟีเจอร์ AI ต้องลอง ของเล่นใหม่จาก Meta

ในงาน Meta Connect 2023 ได้เปิดตัว AI ไม่ว่าจะเป็น Chatbot, Assistant, AI ที่ใช้สร้างสรรค์รูปภาพ หรือแม้แต่ AI สำหรับธุรกิจก็ยังมี...