LATEST IN CP

CP ชนะประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งเข้าสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

ในที่สุดผู้ชนะการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เข้าสู่ 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ "กิจกา...

CP และ BTS ตั้งกิจการร่วมค้ายื่นประมูล "รถไฟฟ้าความเร็วสูง" เชื่อม 3 สนามบิน

สำนักบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับซองเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) มีบริษัทเข้ายื่นซอ...

ทายาท CP ซื้อกิจการนิตยสาร Fortune ด้วยเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Meredith Corp. เจ้าของนิตยสาร Fortune ที่มีอายุยาวนานถึง 88 ปี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2473) ประกาศว่าทายาท CP อย่างคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เข้าซื้อกิจการนิตยสาร Fortune ด้วยเงิน 150 ล้าน...

In the world of Digital Transformation, DR John Jiang opens up about CP Group's business transformation

At this year's Digital Thailand Big Bang 2018 conference, Dr. John Jiang (CP Group Chief Digital Officer) gave an insightful talk into how the business world will progress as the d...

อาณาจักร CP กับอนาคตธุรกิจแบงค์เจาะกลุ่มผู้ไม่มีบัญชีธนาคาร

หลังจากมีข่าวการลงทุนจากยักษ์ใหญ่ Ant Financial ในบริษัท Ascend Money ผู้ให้บริการ FinTech ที่เดิมเคยอยู่ในกลุ่ม True มาก่อนภายใต้ชื่อ True Money ในสัดส่วน 20% และอนาคตที่จะเพิ่มสั...

Alibaba Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ประกาศลงทุนใน Ascend Money กลุ่ม CP ของไทย!

หลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าถึงดีลยักษ์ของ Alibaba และทาง Ascend Money ล่าสุดก็ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว Alibaba Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ประกาศลงทุนใน Ascend Mone...

JOB