การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), กรมป่าไม้ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขานรับนโยบายรัฐบาล เริ่มออกประกาศยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านตามอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ต่อมา ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล และมาตรการ “ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน” หลังจากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาลประกาศเริ่มมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้นเริ่มต้น โดยให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลหากันอย่างเต็มรูปแบบ

ทำให้หลายหน่วยงานได้ออกประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเช่น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้, กรมสรรพากรกรมที่ดิน, การไฟฟ้านครหลวง และกระทรวงพลังงาน

ล่าสุดอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), กรมป่าไม้ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขานรับนโยบายรัฐบาล เริ่มออกประกาศยกเลิกการเรียกใช้เอกสารอย่างสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านตามอย่างต่อเนื่อง

รฟม. ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขานรับนโยบายรัฐบาลอำนวยความสะดวกประชาชนโดยการยกเลิกรับสำเนาบัตรประชาชน สำหรับติดต่องานร้องเรียน ขอข้อมูลข่าวสาร และพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก เพื่อลดเวลาเตรียมเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ซึ่งผู้ที่เข้ามาติดต่องานเพียงแสดงบัตรประชาชน ตัวจริงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแนบสำเนาโดยจะเริ่มทดสอบการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้ามาดำเนินการแทนยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนอยู่

กรมป่าไม้ ออกประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ระบุว่า ทส. มีมติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ตามคำสั่ง คสช. เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยออกออกประกาศ เรื่อง “การยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน” ในการติดต่อราชการ ในการขออนุญาต อนุมัติ ใบอนุญาต หรือใบยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น

ส่วนกรณีของการมอบอำนาจ ผู้มอบยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง มาเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน

สปสช. เลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ใน 3 ระบบ

Photo: สปสช.

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศในความรับผิดชอบ พบว่ามี 3 ระบบการดำเนินการที่กำหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้มาประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการ จึงได้มีการปรับปรุงดังนี้

1.ระบบการขอลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำตามมาตรา 6 สปสช. มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยบริการและหน่วยรับลงทะเบียนประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว

2.ระบบการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 สปสช. มีการแก้ไขแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว โดยไม่กำหนดให้ผู้บริการที่เสียหายต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป

3.ระบบการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือตามมาตรา 50 (5) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หลังจากนี้ สปสช. จะแจ้งต่อต่อหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลว่า ไม่อาจส่งเอกสารของผู้รับบริการได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ

ซึ่ง สปสช. ระบุว่าได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และระบบต่างๆ เสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก บ้านเมือง, ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์

RELATED ARTICLE

Responsive image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน เป็นหน่วยงานแรก

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเป็นหน่วยงานแรกที่ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาล ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางสำนวนคดีเท่านั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน...

Responsive image

รัฐบาลเตรียมยกเลิกการใช้สำเนา “บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” มีผลสิงหาคมนี้

รัฐบาลยืนยัน ตั้งแต่สิงหาคม 2561 นี้ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว นำเพียงบัตรประชาชนไปก็พอ พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องนำข้อมูลไปใส่ไว้ใ...

Responsive image

ความเข้าใจผิดๆ กรณียกเลิกสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงต่อความปลอดภัย?

จากการกรณีของการที่ภาครัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เกิดข้อวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น Techsauce ได้พูดคุยถึงกรณีดังก...