SC Asset แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน ร่วมส่งเสริมยุทธศาสตร์-เป้าหมายองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน | Techsauce

SC Asset แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน ร่วมส่งเสริมยุทธศาสตร์-เป้าหมายองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน

SC Asset

คุณสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท เอสซี แอสเสท  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC (SC Asset) แจ้งข่าวประกาศแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ จำนวน  2 ท่าน  เพื่อร่วมส่งเสริมยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีโลกใหม่  โดยมีผลนับจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้  

คุณเอนก พนาอภิชน  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี และด้านกลยุทธ์ และ จบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกทั้ง ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) ประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์ และด้านวิศวกรรม โดยจบการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Information Technology จาก University of New South Wales, Canberra, Australia ปริญญาโท สาขา Civil Engineering จาก University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA และปริญญาตรี สาขา Civil Engineering  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปิดดีลแล้ว! UBS ประกาศเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse มูลค่า 3.23 พันล้านฟรังสวิส

UBS ( Union Bank of Switzerland ) ธนาคารอันดับ 1 ของสวิสเซอร์แลนด์ ประกาศเข้าเทคโอเวอร์ Credit Suisse มูลค่ากว่า 3.23 พันล้านฟรังสวิส ในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการพยายามสร้าง...

Responsive image

โคราชสตาร์ทอัพ ร่วมด้วย มทส. และ สสว. จับมือ อบจ.นครราชสีมา และ 13 เอกชน ผลักดัน “โคราชสตาร์ทอัพซิตี้” ตอบรับการจัดตั้งระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ NeEC

โคราชสตาร์ทอัพ สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่” มทส. และ สสว. จับมือ อบจ.นครราชสีมา และ 13 เอกชนโคราช ผลักดัน “โคราชสตาร์ทอัพซิตี้” เตรียมพร้อม ตอบรับการจัดตั้งระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ N...

Responsive image

PWC เปิดตัว AI Chatbot สำหรับนักกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

PricewaterhouseCoopers LLP หรือ PWC เปิดตัวบริการแชทบอทสำหรับนักกฎหมาย โดยเข้าร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...