SCB แต่งตั้ง ธนพจน์ ภาคสุวรรณ นำทัพดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ | Techsauce

SCB แต่งตั้ง ธนพจน์ ภาคสุวรรณ นำทัพดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้ง นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าองค์กรและสถาบัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตและส่งเสริมความมั่งคั่งสำหรับลูกค้ารายใหญ่ ให้สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ของธนาคาร 

มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนภาคธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ให้รักษาการเติบโตในทุกสภาวะเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มธุรกิจ Wholesale หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนและคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าองค์กร ให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายในทุกสถานการณ์ และเพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว ธนาคารจึงได้แต่งตั้ง นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจ Wholesale เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยมีความเชื่อมั่นว่า นายธนพจน์จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มาช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่ง และรักษาการเติบโตให้กับธุรกิจ Wholesale ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยรอบด้านได้อย่างแน่นอน”

นายธนพจน์ จะเป็นผู้นำทัพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ครอบคลุมการวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อบริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินอันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ และสนับสนุนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ อาทิ ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ การขยายโอกาสตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจ ให้เท่าทันกับบริบทใหม่ของเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง อาทิ การปรับตัวทางด้านดิจิทัล และนโยบายความยั่งยืน เป็นต้น

นายธนพจน์ มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ในทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ บริการวาณิชธนกิจ และการระดมทุนในตลาดต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบรรษัทข้ามชาติรายใหญ่ จึงมีความเข้าใจในความต้องการทางการเงินและวางโครงสร้างขยายการเติบโตของธุรกิจองค์กรเป็นอย่างดี โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ นายธนพจน์เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และยังเคยทำงานกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็น Managing Director, Head of Global Banking

ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...