• ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หนุน SME ไทย พาเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI
  • พร้อมการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายของทั้งสององค์กรกว่า 200,000 ราย รวมถึงการใช้ Digital ในธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ปี พ.ศ. 2561-2564” เน้นยกระดับศักยภาพของ SME ผ่านการสนับสนุนของทั้งสององค์กร และผลักดันให้ SME สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งเป้าดัน SME ในเครือข่ายเข้า MAI ให้ได้ 30 ราย ภายในปี พ.ศ. 2562

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้คือการจัดกิจกรรมสนับสนุน SME ทั้งการสร้างโอกาส ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของ สสว. และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการอบรบและการเข้ารับคำปรึกษากับ Business Coach ด้วย

ในระยะแรก สสว. จะนำผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-10 จำนวน 19 รายจากหลายประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ภาคการผลิตอย่างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ภาคบริการ เช่นธุรกิจ Software and Application, Food and Beverage, Agriculture and Biotechnology และ Design เพื่อเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์มีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing) โดยเฉพาะแหล่งตราสารทุน ซึ่งธนาคารจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในอีกหลายด้าน เช่น การใช้ Digital เพื่อยกระดับธุรกิจ และสนับสนุนผ่านเครือข่ายของธนาคารอย่างครบวงจร

(ซ้าย) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ขวา) คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่

ครม. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท เพื่อปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึง ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ...

Responsive image

Toyota Leasing ออกหุ้นกู้ด้วย Blockchain รายแรกในไทย ด้วยมูลค่า 500 ล้านบาท ทราบข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ Realtime

Toyota Leasing เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วย Blockchain ภายใต้ Sandbox ของสำนักงานกลต โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้...

Responsive image

'กรณ์' เผย DNA พรรคใหม่ ต้องเป็นเหมือน Startup "กล้าคิด กล้าลุย พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่รอบคอบ"

หลังจาก Techsauce ได้เผยแพร่ข่าว 'กรณ์ จาติกวณิช' เตรียมระดมกลุ่มนักธุรกิจ Startup ตั้งพรรคใหม่ ไปแล้วนั้น ล่าสุดคุณกรณ์ ได้ขอบคุณทุกกำลังใจผ่าน Facebook พร้อมชวนตั้งชื่อพรรคใหม่ โ...