• ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หนุน SME ไทย พาเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI
  • พร้อมการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายของทั้งสององค์กรกว่า 200,000 ราย รวมถึงการใช้ Digital ในธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ปี พ.ศ. 2561-2564” เน้นยกระดับศักยภาพของ SME ผ่านการสนับสนุนของทั้งสององค์กร และผลักดันให้ SME สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งเป้าดัน SME ในเครือข่ายเข้า MAI ให้ได้ 30 ราย ภายในปี พ.ศ. 2562

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้คือการจัดกิจกรรมสนับสนุน SME ทั้งการสร้างโอกาส ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของ สสว. และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการอบรบและการเข้ารับคำปรึกษากับ Business Coach ด้วย

ในระยะแรก สสว. จะนำผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-10 จำนวน 19 รายจากหลายประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ภาคการผลิตอย่างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ภาคบริการ เช่นธุรกิจ Software and Application, Food and Beverage, Agriculture and Biotechnology และ Design เพื่อเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์มีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing) โดยเฉพาะแหล่งตราสารทุน ซึ่งธนาคารจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในอีกหลายด้าน เช่น การใช้ Digital เพื่อยกระดับธุรกิจ และสนับสนุนผ่านเครือข่ายของธนาคารอย่างครบวงจร

(ซ้าย) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ขวา) คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์

RELATED ARTICLE

Responsive image

LG Electronics ปรับทัพผู้บริหาร ตั้ง ไบรอัน ควอน ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

LG Electronics ประกาศปรับทัพผู้บริหาร พร้อมแนวการดำเนินงาน รับศักราชใหม่ในปี 2020 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานบริหารฝ่ายการเงิน ประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มผล...

Responsive image

กรมพัฒน์ฯ DBD เตรียมนำ AI จองชื่อตั้งบริษัทใหม่ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ นำ AI มาใช้ในการจองชื่อนิติบุคคล ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ 382 หน่วยงาน...

Responsive image

Tony Fernandes แห่ง AirAsia เปิดร้านอาหารและกาแฟท้าชนธุรกิจ Fastfood

Tony Fernandes Disruptor ตัวยง CEO แห่ง Airasia เปิดร้านอาหารหวังตีตลาดอาหาร Fast Food...