SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น | Techsauce

SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น

SCC อยู่ระหว่างศึกษาปรับโครงการสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงมีแผนเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไปรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต

SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต เช่น ความเป็นไปได้ในการขยายกําลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีความคืบหน้าในการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด (หรือ “MOC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The Dow Chemical Company (Dow) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย SCCมีสัดส่วนในการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC ร้ อยละ 67 และกลุ่ม DOW ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 33 (ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯและคํานวณขนาดของรายการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561) ปัจจุบันการก่อสร้ างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โรงงานเริ่มทดลองดําเนินการผลิตแล้วและคาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิตได้เต็มกําลังภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งทําให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ตํ่าลง และยังทําให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)

2) ในส่วนของกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม SCG Chemicalsได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (หรือ “Sirplaste”) ในวันที่ 27 เมษายน 2564โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกับ SCGChemicalsRELATED ARTICLE

Responsive image

สุขสันต์วันเกิด Google! ครบรอบ 23 ปีแล้ว

ปัจจุบันมีการค้นหาข้อมูลต่างๆบน Google นับพันล้านครั้ง และค้นหาในภาษาต่างๆมากกว่า 150 ภาษาทั่วโลก...

Responsive image

Xiaomi ลงทุนใน Black Sesame สตาร์ทอัพผลิตชิปยานยนต์ไร้คนขับ

Black Sesame Technologies ผู้พัฒนาชิปประมวลผลยานยนต์ไร้คนขับด้วย AI ได้กล่าวว่าขณะนี้มูลค่า Startup แตะขึ้นระดับ 2 พันล้านดอลลาร์แล้ว หลังจากที่ได้ระดมทุนจากนักลงทุนหลายราย นำโดย H...

Responsive image

คุณฐากร ปิยะพันธ์ ลาออกจาก CEO เครือไทยโฮลดิ้งส์ มีผล 1 ธันวาคมนี้

คุณฐากร ปิยะพันธ์ ลาออกจาก CEO เครือไทยโฮลดิ้งส์ มีผล 1 ธันวาคมนี้...