SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น | Techsauce

SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น

SCC อยู่ระหว่างศึกษาปรับโครงการสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงมีแผนเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไปรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต

SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต เช่น ความเป็นไปได้ในการขยายกําลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีความคืบหน้าในการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด (หรือ “MOC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The Dow Chemical Company (Dow) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย SCCมีสัดส่วนในการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC ร้ อยละ 67 และกลุ่ม DOW ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 33 (ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯและคํานวณขนาดของรายการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561) ปัจจุบันการก่อสร้ างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โรงงานเริ่มทดลองดําเนินการผลิตแล้วและคาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิตได้เต็มกําลังภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งทําให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ตํ่าลง และยังทําให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)

2) ในส่วนของกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม SCG Chemicalsได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (หรือ “Sirplaste”) ในวันที่ 27 เมษายน 2564โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกับ SCGChemicalsลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...

Responsive image

วิชิต สุรพงษ์ชัย ลาออก จากทุกตำแหน่งบอร์ด SCBX

SCBX ส่งจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ระบุนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงตำแหน่งอื่นๆใน กลุ่มเอสซีบี ...

Responsive image

ห่วงโซ่อุปทานอินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ขึ้นแท่นตัวเลือกหลักที่น่าจับตาหวังลดพึ่งพาจีน-สหรัฐฯ

อินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ผู้นำธุรกิจทั่วโลกฝากความหวังเป็นห่วงโซ่อุปทานในอนาคต หลังความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจีนและสหรัฐย่ำแย่ลง...