นักวิทยาศาสตร์ พัฒนา AI ทำนายความสำเร็จของ Startup ช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้นักลงทุน | Techsauce

นักวิทยาศาสตร์ พัฒนา AI ทำนายความสำเร็จของ Startup ช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้นักลงทุน

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยบน The Journal of Finance and Data Science ของ KeAi เป็นการศึกษาโมเดล Machine Learning ที่นำเอามาพัฒนา ผ่านการป้อนข้อมูล ของบริษัท Startup กว่า 1 ล้านแห่ง พบว่า AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถประเมินได้ว่าบริษัท Startup นั้น ๆ จะล้มเหลวหรือจะประสบความสำเร็จในอนาคต โดยผลที่ได้มีการวิเคราะห์ออกมานั้นจะแสดงผลออกมาเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Venhound ซึ่งจะสามารถช่วยในด้านการตัดสินใจให้กับเหล่านักลงทุนที่ตั้งใจจะมาลงทุนใน Startup ต่าง ๆ 

ภาพจาก: Freepik

อย่างที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจ Startup กว่า 90% นั้นไม่ประสบความสำเร็จ และมีจำนวน 10-22% ที่จะล้มเหลวตั้งแต่ปีแรก ซึ่งตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ได้ว่า กลุ่มนักลงทุนทั้งหลายมีความเสี่ยงสูงมากในการตัดสินใจลงทุนกับ Startup ในระดับ Early-Stage 

และเพื่อหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ กลุ่มนักวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาโมเดล Machine Learning ผ่านการฝึกด้วยการป้อนข้อมูลผลการดำเนินงานของกว่า 1 ล้านบริษัท และจากผลการศึกษา พบว่า โมเดลนี้สามารถทำนายผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำถึง 90% ซึ่งหมายความว่า มีบริษัท 9 ใน 10 บริษัทที่โมเดลตัวนี้ทำนายได้อย่างถูกต้อง

โดยการทำงานของโมเดลจะตัวนี้ จะมีการวิเคราะห์และจัดแต่ละบริษัทออกไปใน 2 หมวดคือ หมวดที่จะประสบความสำเร็จ และหมวดที่จะล้มเหลว ตัวอย่างเช่น บริษัท A มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จ หากโมเดลได้วิเคราะห์ออกมาว่า 75% ของบริษัท A อยู่ในหมวดที่จะประสบความสำเร็จด้วยการ IPO หรือถูกเข้าซื้อโดยบริษัทอื่น และอีก 25% ของบริษัท A นี้จะถูกจัดในหมวดที่จะล้มเหลว

ข้อมูลที่ทางกลุ่มนักวิจัยได้ป้อนเข้าไปในโมเดลมาจากข้อมูลบน Crunchbase และยังมีข้อมูลสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) ด้วยข้อมูลที่มีมหาศาลทำให้โมเดล ML นี้สามารถค้นหาได้ว่าบริษัทใดบ้างที่ยังขาดข้อมูล หรือไม่มีการให้ข้อมูลในบางส่วน ทำให้กลุ่มนักวิจัยพบว่า สามารถนำเอาข้อมูลที่มีและข้อมูลที่ขาดหายไปนี้มาป้อนให้โมเดล เพื่อเรียนรู้และประเมินผลออกมาได้แม่นยำมากขึ้น 


RELATED ARTICLE

Responsive image

CRM for SME: Boost Your Customers’ Experience, Boost Your Business

เตรียมความพร้อมให้ SMEs สู้การเปลี่ยนแปลง กับงาน Virtual Series EP.3 ในหัวข้อ CRM for SME: Boost Your Customers’ Experience, Boost Your Business...

Responsive image

เจาะอนาคตโลกการเงินในยุค Cloud และเทรนด์ FinTech นับจากนี้

เพื่อสร้างความตระหนักและจับเทรนด์โลกการเงินอย่างทันท่วงที Oracle ร่วมมือกับ Techsauce จัดงาน Virtual Event FinTech Trends in the Era of the Cloud รวม Speakers ผู้เ้ชี่ยวชาญในวงการ...

Responsive image

Techsauce ร่วมกับ Slingshot ยกระดับบริการองค์กรธุรกิจไทย Upskill & Reskill บุคลากร ให้ทันยุค Digital Disruption

Techsauce ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “Slingshot Group” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรธุรกิจไทย นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญยกระดับการให้บริการพัฒนาทักษะ Hard Skill และ Power Skill ...